Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 1, January-March, p. 110–120

Publication type: review article

Language: Polish

Zmiany mikroflory jamy ustnej podczas leczenia ortodontycznego aparatami stałymi – przegląd piśmiennictwa

Changes in Oral Microbiota During Fixed Orthodontic Treatment – A Literature Review

Tomasz Stefański1,, Aleksandra Myrda2,, Lidia Postek-Stefańska3,

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Studium Doktoranckie przy Wydziale Lekarskim z O ddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Streszczenie

Elementy ortodontycznych aparatów stałych w jamie ustnej stwarzają wiele potencjalnych powierzchni dla odkładania płytki bakteryjnej i utrudniają jej usuwanie. Zwiększone gromadzenie płytki wiąże się również ze zmianami naturalnej mikroflory. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono zmiany jakościowe i ilościowe zachodzące podczas leczenia ortodontycznego aparatami stałymi z uwzględnieniem bakterii kariogennych, periodontopatogennych oraz drobnoustrojów oportunistycznych, w tym grzybów. Omówiono także adhezję bakterii do różnych materiałów ortodontycznych i jej zależność od właściwości powierzchniowych tych materiałów. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że zmiany mikroflory jamy ustnej są w większości przypadków przejściowe. Mogą jednak prowadzić do powikłań nawet przy zachowaniu dobrej higieny. Jeśli chodzi o choroby przyzębia, to przy zachowaniu właściwej higieny jamy ustnej są to powikłania doraźne w postaci zapalenia dziąseł, które w niewielkim stopniu wpływają na przyszły stan tych tkanek. Białe plamy próchnicowe natomiast mogą stać się nieusuwalnymi bliznami, a w razie braku działań zapobiegawczych – przekształcić się w bardziej zaawansowane ubytki wymagające leczenia odtwórczego.

Abstract

Fixed orthodontic appliances in the mouth create a high number of plaque-retentive sites and impede plaque removal. An increased biofilm accumulation is associated with the shift of oral microbiological balance. This article reviews the qualitative and quantitative changes of cariogenic, and periodontopathogenic bacteria, as well as opportunistic microbes, including fungi. Furthermore, bacterial adhesion to different orthodontic materials is discussed with regard to their surface properties that influence microbial colonisation. On the basis of literature review it has been concluded that, in most cases, microbial changes are temporary. They may lead to complications. When a proper oral hygiene is maintained, the effect on periodontal health is transient, and gingivitis may occur. Microbial change have a little long-term detrimental impact on periodontal structures. Nevertheless, white spot lesions may remain as visible enamel scars or, if not treated, progress to cavitated lesions requiring restorative treatment.

Słowa kluczowe

leczenie ortodontyczne, aparaty stałe, bakterie, adhezja bakterii, płytka nazębna

Key words

orthodontic treatment, fixed appliances, bacteria, bacterial adhesion, dental plaque

References (91)

 1. Huser M.C., Baehni P.C., Lang R.: Effects of orthodontic bands on microbiologic and clinical parameters. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1990, 97, 213–218.
 2. Diamanti-Kipioti A., Gusberti F.A., Lang N.P.: Clinical and microbiological effects of fixed orthodontic appliances. J. Clin. Periodontol. 1987, 14, 326–333.
 3. Zachrisson B.I., Zachrisson S.: Caries incidence and oral hygiene during orthodontic treatment. Scand. J. Dent. Res. 1971, 79, 394–401.
 4. Van Gastel J., Quirynen M., Teughels W., Coucke W., Carels C.: Longitudinal changes in microbiology and clinical peridontal parameters after removal fixed orthodontic appliances. Eur. J. Orthod. 2011, 33, 15–21.
 5. Hägg U., Kaveewatcharanont P., Samaranayake Y.H., Samaranayake L.P.: The effect of fixed orthodontic appliances on the oral carriage of Candida species and Enterobacteriaceae. Eur. J. Orthod. 2004, 26, 623–629.
 6. Ulukapi H., Koray F., Efes B.: Monitoring the caries risk of orthodontic patients. Quintes. Int. 1997, 28, 27–29.
 7. Forsberg C.M., Oliverby A.: Salivary clearance of sugar before and after insertion of fixed orthodontic appliances. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1992, 102, 527–530.
 8. C hang H.S., Walsh L.J., Freer T.J.: The effect of orthodontic treatment on salivary flow, pH, buffer capacity, and levels of mutans streptococci and lactobacilli. Aust. Orthod. J. 1999, 15, 229–234.
 9. Svendsen I., Lindh L., Elofsson U., Arnebrant T.: Studies on the exchange of early pellicle proteins by mucin and whole saliva. J. Colloid. Interface Sci. 2008, 321, 52–59.
 10. Lee S.J., Kho H.S., Lee S.W., Jang W.S.: Experimental salivary pellicles on the surface of orthodontic materials. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2001, 119, 59–66.
 11. Ahn S.J., Ahn S.J., Kho H.S., Lee S.W., Nahm D.S.: Roles of salivary proteins in the adherence of oral streptococci to orthodontic brackets. J. Dent. Res. 2002, 81, 411–414.
 12. W eerkamp A.H., van der Mei H.C., Busscher H.J.: The surface free energy of oral streptococci after being coated with saliva and its relation to adhesion in the mouth. J. Dent. Res. 1985, 64, 1204–1210.
 13. Quirynen M., Bollen C.M.L.: The influence of surface roughness and surface-free energy on supraand subgingival plaque formation in man. A review of the literature. J. Clin. Periodontol. 1985, 22, 1–14.
 14. Ahn S.J., Lim B.S., Lee S.J.: Surface characteristics of orthodontic adhesives and effects on streptococcal adhesion. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2010, 137, 489–495.
 15. Ahn H.B., Ahn S.J., Lee S.J., Kim T.W., Nahm D.S.: Analysis of surface roughness and surface free energy characteristics of various orthodontic materials. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2009, 136, 668–674.
 16. L ee S.P., Lee S.J., Lim B.S., Ahn S.J.: Surface characteristics of orthodontic materials and their effects on adhesion of mutans streptococci. Angle Orthod. 2009, 79, 353–360.
 17. Eliades T., Eliades G., Brantley W.A.: Microbial attachment on orthodontic appliances: I. Wettability and early pellicle formation on bracket materials. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1995, 108, 351–360.
 18. Lim B.S., Lee S.J., Lee J.W., Ahn S.J.: Quantitative analysis of adhesion of cariogenic streptococci to orthodontic raw materials. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008, 133, 882–888.
 19. Fournier A., Payant L., Bouclin R.: Adherence of Streptococcus mutans to orthodontic brackets. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1998, 114, 414–417.
 20. Papaioannou W., Gizani S., Nassika M., Kontou E., Nakou M.: Adhesion of Streptococcus mutans to different types of brackets. Angle Orthod. 2007, 77, 1090–1095.
 21. Svanberg M., Ljunglöf S., Thilander B.: Streptococcus mutans and Streptococcus sanguis in plaque from orthodontic bands and brackets. Eur. J. Orthod. 1984, 6, 1, 132–136.
 22. Anhoury P., Nathanson D., Hughes C.V., Socransky S., Feres M., Chou L.L.: Microbial profile on metallic and ceramic bracket materials. Angle Orthod. 2002, 72, 338–343.
 23. Ahn S.J., Lim B.S., Yang H.C., Chang Y.I.: Quantitative analysis of the adhesion of cariogenic streptococci to orthodontic metal brackets. Angle Orthod. 2005, 75, 666–671.
 24. Mei L., Busscher H.J., van der Mei H.C., Chen Y., de Vries J., Ren Y.: Oral bacterial adhesion forces to biomaterial surfaces constituting the bracket-adhesive-enamel junction in orthodontic treatment. Eur. J. Oral Sci. 2009, 117, 419–426.
 25. Knoernschild K.L., Rogers H.M., Lefebvre C.A., Fortson W.M. Schuster G.S.: Endotoxin affinity for orthodontic brackets. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1999, 115, 634–639.
 26. Kitada K., de Toledo A., Oho T.: Increase in detectable opportunistic bacteria in the oral cavity of orthodontic patients. Int. J. Dent. Hyg. 2009, 7, 121–125.
 27. Sukontapatipark W., El-Agroudi M.A., Selliseth N.J., Thunold K., Selvig K.A.: Bacterial colonization associated with fixed orthodontic appliances. A scanning electron microscopy study. Eur. J. Orthod. 2001, 23, 475–484.
 28. Sinclair P.M., Berry C.W., Bennett C.L., Israelson H.: Changes in gingiva and gingival flora with bonding and banding. Angle Orthod. 1987, 57, 271–278.
 29. Türkkahraman H., Sayin M.O., Bozkurt F.Y., Yetkin Z., Kaya S., Onal S.: Archwire ligation techniques, microbial colonization, and periodontal status in orthodontically treated patients. Angle Orthod. 2005, 72, 231–236.
 30. Pandis N., Papaioannou W., Kontou E., Nakou M., Makou M., Eliades T.: Salivary Streptococcus mutans levels in patients with conventional and self-ligating brackets. Eur. J. Orthod. 2010, 32, 94–99.
 31. Scheie A.A., Arneberg P., Krogstad O.: Effect of orthodontic treatment on prevalence of Streptococcus mutans in plaque and saliva. Scand. J. Dent. Res. 1984, 92, 3, 211–217.
 32. Rosenbloom R.G., Tinanoff N.: Salivary Streptococcus mutans levels in patients before, during, and after orthodontic treatment. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1991, 100, 35–37.
 33. Mattingly J.A., Sauer G.J., Yancey J.M., Arnold R.R.: Enhancement of Streptococcus mutans colonization by direct bonded orthodontic appliances. J. Dent. Res. 1983, 62, 1209–1211.
 34. Corbett J.A., Brown L.R., Keene H.J., Horton I.M.: Comparison of Streptococcus mutans concentrations in non-banded and banded orthodontic patients. J. Dent. Res. 1981, 60, 1936–1942.
 35. Jordan C., LeBlanc D.J.: Influences of orthodontic appliances on oral populations of mutans streptococci. Oral Microbiol. Immunol. 2002, 17, 65–71.
 36. Boyar R.M., Thylstrup A., Holmen L., Bowden G.H.: The microflora associated with the development of initial enamel decalcification below orthodontic bands in vivo in children living in fluoridated area. J. Dent. Res. 1989, 68, 1734–1738.
 37. Lundström F., Krasse B.: Streptococcus mutans and lactobacilli frequency in orthodontic patients; the effect of chlorhexidine treatments. Eur. J. Orthod. 1987, 9, 109–116.
 38. Mota S.M., Enoki C., Ito I.Y., Elias A.M., Matsumoto M.A.: Streptococcus mutans counts in plaque adjacent to orthodontic brackets bonded with resin-modified glass ionomer cement or resin-based composite. Braz. Oral Res. 2008, 22, 1, 55–60.
 39. Örtendahl T., Thilander B., Svanberg M.: Mutans streptococci and incipient caries adjacent to glass ionomer cement or resin-based composite in orthodontics. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1997, 112, 271–274.
 40. Bloom R.H., Brown Jr. L.R.: Study of the effects of orthodontics appliances on the oral microbial flora. Oral Surg. 1969, 17, 658–667.
 41. Jabłońska-Zrobek J., Śmiech-Słomkowska G.: Ryzyko próchnicy podczas leczenia ortodontycznego aparatem stałym. Czas. Stomatol. 2005, 58, 514–519.
 42. Sakamaki S.T., Bahn A.N.: Effect of orthodontic banding on localized oral lactobacilli. J. Dent. Res. 1968, 47, 275– 279.
 43. Owen O.W.: A Study of bacterial count (lactobacilli) in saliva related to orthodontic appliances. A preliminary report. Am. J. Orthod. 1949, 35, 672–678.
 44. Dikeman T.L.: A study of acidogenic and aciduric microorganisms in orthodontic and non-orthodontic patients. Am. J. Orthod. 1962, 48, 627–628.
 45. Balenseifen J.W., Madonia J.V.: Study of dental plaque in orthodontic patients. J. Dent. Res. 1970, 49, 320–323.
 46. Chatterjee R., Kleinberg I.: Effect of orthodontic band placement on the chemical composition of human incisor tooth plaque. Arch. Oral Biol. 1979, 24, 97–100.
 47. Gwinnett A.J., Ceen R.F.: Plaque distribution on bonded brackets: a scanning microscope study. Am. J. Orthod. 1979, 75, 67–77.
 48. O’Reilly M.M., Featherstone J.D.: Demineralization and remineralization around orthodontic appliances: an in vivo study. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1987, 92, 33–40.
 49. Vizitiu Th. C., Ionescu E.: Microbiological changes in orthodontically treated patients. Ther. Pharmacol. Clin. Toxicol. 2010, 14, 283–286.
 50. Zachrisson S., Zachrisson B.U.: Gingival condition associated with orthodontic treatment. Angle Orthod. 1972, 42, 26–34.
 51. Alexander S.A.: Effects of orthodontic attachments on the gingival health of permanent second molars. Am. J. O rthod. Dentofac. Orthop. 1991, 100, 337–340.
 52. Ristic M., Vlahovic Svabic M., Sasic M.: Clinical and microbiological effects of fixed orthodontic appliances on periodontal tissues in adolescents. Orthod. Craniofac. Res. 2007, 10, 187–195.
 53. Trosello V.K., Gianelly A.A.: Orthodontic treatment and periodontal status. J. Periodontol. 1979, 50, 665–671.
 54. Kloehn J.S., Pfeifer J.S.: The effect of orthodontic treatment on the periodontium. Angle Orthod. 1974, 44, 2, 127–134.
 55. Zachrisson B.U., Alnaes L.: Periodontal condition in orthodontically treated and untreated individuals. I. Loss of attachment, gingival pocket depth and clinical crown height. Angle Orthod. 1973, 43, 402–411.
 56. Paolantonio M., Festa F., di Placido G., D’Attilio M., Catamo G., Piccolomini R.: Site-specific subgingival colonization by Actinobacillus actinomycetemcomitans in orthodontic patients. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 1999, 115, 423–428.
 57. Paolantonio M., Pedrazzoli V., di Murro C., di Placido G., Picciani C., Catamo G., De Luca M., Piccolomini R.: Clinical significance of Actinobacillus actinomycetemcomitans in young individuals during orthodontic treatment. A 3-year longitudinal study. J. Clin. Periodontol. 1997, 24, 610–617.
 58. Kim K., Heimisdottir K., Gebauer U., Persson G.R.: Clinical and microbiological findings at sites treated with orthodontic fixed appliances in adolescents. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2010, 137, 223–228.
 59. Baer P.N., Coccaro P.J.: Gingival enlargement coincident with orthodontic therapy. J. Periodont. 1964, 35, 436–439.
 60. Van Gastel J.L., Quirynen M., Teughels W., Coucke W., Carels C.: Longitudinal changes in microbiology and clinical periodontal variables after placement of fixed orthodontic appliances. J. Periodontol. 2008, 79, 2078–2086.
 61. Sallum E.J., Nouer D.F., Klein M.I., Gonçalves R.B., Machion L., Sallum A.W., Sallum E.A.: Clinical and microbiologic changes after removal of orthodontic appliances. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2004, 126, 363– 366.
 62. Petti S., Barbato E., Simonetti D’Arca A.: Effect of orthodontic therapy with fixed and removable appliances on oral microbiota: a six-month longitudinal study. New Microbiol. 1997, 20, 55–62.
 63. Müller H.P., Flores de Jacoby L.: Zusammensetzung der subgingivalen Mundflora bei Trägern festsitzender kieferorthopädischer geräte. Dtsch. Zahnärztl. Z. 1982, 37, 855–860.
 64. Lo Bue A.M., Di Marco R., Milazzo I., Nicolosi D., Calì B., Rossetti B., Blandino G.: Microbiological and clinical periodontal effects of fixed orthodontic appliances in pediatric patients. New Microbiolog. 2008, 31, 299–302.
 65. Thornberg M.J., Riolo C.S., Bayirli B., Riolo M.L., Van Tubergen E.A., Kulbersh R.: Periodontal pathogen levels in adolescents before, during, and after fixed orthodontic appliance therapy. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2009, 135, 95–98.
 66. Naranjo A.A., Trivino M.L., Jaramillo A., Betancourth M., Botero J.E.: Changes in the subgingival microbiota and periodontal parameters before and 3 months after bracket placement. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2006, 130, 275 e17–e22.
 67. O rru G., Caccianiga G.L., Denotti G., Montaldo C.: Porphyromonas gingivalis e carica batterica totale in pazienti pediatrici portatori di apparecchi ortodontici. Rivista Ital. Igiene Dent. 2005, 1, 10–14.
 68. Hamp S.E., Lundström F., Nyman S.: Periodontal conditions in adolescents subjected to multiband orthodontic treatment with controlled oral hygiene. Eur. J. Orthod. 1982, 4, 77–86.
 69. Demling A., Heuer W., Elter C., Heidenblut T., Bach F.W., Schwestka-Polly R., Stiesch-Scholz M.: Analysis of supraand subgingival long-term biofilm formation on orthodontic bands. Eur. J. Orthod. 2009, 31, 202–206.
 70. Paolantonio M., di Girolamo G., Pedrazzoli V., di Murro C., Picciani C., Catamo G., Cattabriga M., Piccolomini R.: Occurrence of Actinobacillus actinomycetemcomitans in patients wearing orthodontic appliances. A cross-sectional study. J. Clin. Periodontol. 1996, 23, 112–118.
 71. Paolantonio M., Fanali S., Nuzzoli A., Di Girolamo G.: The prognostic significance of the presence of Actinobacillus actionomycetemcomitans in the subgingival plaque of young orthodontic patients. Minerva Stomatol. 1995, 44, 195–203.
 72. R ego R.O., Oliveira C.A., dos Santos-Pinto A., Jordan S. F., Zambon J.J., Cirelli J.A., Haraszthy V.I.: Clinical and microbiological studies of children and adolescents receiving orthodontic treatment. Am. J. Dent. 2010, 23, 317–323.
 73. Kim S.H., Choi D.S., Jang I., Cha B.K., Jost-Brinkmann P.G., Son J.S.: Microbiologic changes in subgingival plaque before and during the early period of orthodontic treatment. Angle Orthod. 2012, 82, 254–260.
 74. Demling A., Demling C., Schwestka-Polly R., Stiesch M., Heuer W.: Short-term influence of lingual orthodontic therapy on microbial parameters and periodontal status. Angle Orthod. 2010, 80, 480–484.
 75. Alstad S., Zachrisson B.U.: Longitudinal study of periodontal condition associated with orthodontic treatment in adolescents. Am. J. Orthod. 1979, 76, 277–286.
 76. Pearson L.E.: Gingival height of lower central incisors, orthodontically treated and untreated. Angle Orthod. 1968, 38, 337–339.
 77. Polson A.M., Subtelny J.D., Meitner S.W., Polson A.P., Sommers E.W., Iker H.P.: Long-term periodontal status after orthodontic treatment. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1988, 93, 51–58.
 78. Sadowsky C., BeGole E.A.: Long-term effects of orthodontic treatment on periodontal health. Am. J. Orthod. 1981, 80, 156–172.
 79. Polson A.M., Reed B.E.: Long term effect of orthodontic treatment on crestal alveolar bone levels. J. Periodontol. 1984, 55, 28–34.
 80. D iedrich P., Rudzki-Janson I., Wehrbein H., Fritz U.: Effect of orthodontic bands on marginal periodontal tissues. A histologic study on two human specimens. J. Orofac. Orthop. 2001, 62, 146–156.
 81. Boyd R.L., Leggott P.J., Quinn R.S., Eakle W.S., Chambers D.: Periodontal implcations of orthodontic treatment in adults with reduced or normal periodontal tissues versus those of adolescents. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1989, 96, 191–198.
 82. Lee S.M., Yoo S.Y., Kim H.S., Kim K. W., Yoon Y.J., Lim S.H., Shin H.Y., Kook J.K.: Prevalence of putative periodontopathogenes in subgingival dental plaques from gingivitis lesions in Korean orthodontic patients. J. Microbiol. 2005, 43, 260–265.
 83. Speer C., Pelz K., Hopfenmüller W., Holtgrave E.A.: Investigation on the influencing of the subgingival microflora in chronic periodontitis. J. Orofac. Orthop. 2004, 65, 34–47.
 84. Folio J., Rams T.E., Keyes P.H.: Orthodontic therapy in patients with juvenile periodontitis: Clinical and microbiologic effect. Am. J. Orthod. 1985, 71, 421–431.
 85. A rendorf T.M., Walker D.M.: Oral candidal populations in health and disease. Br. Dent. J. 1979, 147, 267–272.
 86. Brusca M.I., Chara O., Sterin-Borda L., Rosa A.C.: Influence of different orthodontic brackets on adherence of microorganisms in vitro. Angle Orthod. 2007, 77, 2, 331–336.
 87. Darwazeh A.M.G., Al-Nasser N.M.: The effect of fixed orthodontic appliance therapy on oral Candida carriage. The Saudi Dent. J. 2003, 15, 141–144.
 88. Arslan S.G., Akpolat N., Kama J. D., Ozer T., Hamamci O.: One-year follow-up of the effect of fixed orthodontic treatment on colonization by oral Candida. J. Oral Pathol. Med. 2008, 37, 26–29.
 89. Truchot G.: Do multi-bracket orthodontic appliances favor the development of parasites and fungi in the oral environment? Pathological and therapeutic consequences. Orthod Fr. 1991, 62, 1019–1023.
 90. Addy M., Shaw W.C., Hansford P., Hopkins M.: The effect of orthodontic appliances on the distribution of Candida and plaque in adolescents. Br. J. Orthod. 1982, 159, 158–163.
 91. Lee W., Low B.K., Samaranayake L.P., Hägg U.: Genotypic variation of Candida albicans during orthodontic therapy. Front Biosci. 2008, 13, 3814–3824.