Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 590–593

Publication type: clinical case

Language: English

Dental Patient with Acromegaly – a Case Report

Pacjent stomatologiczny z akromegalią – opis przypadku

Katarzyna Potoczek-Wallner1,, Marek Bolanowski2,, Beata Kawala1,

1 Department of Maxillofacial, Orthopaedics and Orthodontics, Wrocław Medical University

2 Department and Clinic of Endocrinology, Diabetology and Isotope Therapy, Wrocław Medical University

Abstract

Acromegaly is an acquired disorder related to excess of production of growth hormone from pituitary gland caused by pituitary adenoma. It must be considered in patients whose growth and mineralization has been developed and closure of epiphysis is done. It has to be differentiated with gigantism (giantism) – childrens’ disease which causes long bones’ growth. At onset of acromegaly, many patients are treated symptomatically without the proper diagnosis. The incidence is rare (3–4 cases/mln/year) because of small prevalence (50–70/mln inhabitants) but also because of the tumor’s slow growth. Characteristic changes in appearance emerge relatively late but small symptoms in the masticatory system can be a signal of the disease which leads to effective treatment by earlier diagnosis.

Streszczenie

Akromegalia to uogólniona choroba spowodowana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu z przysadki mózgowej na skutek powstania łagodnego guza tego gruczołu. Występuje u osób dorosłych, u których proces wzrastania kości został zakończony, a zatem doszło do mineralizacji i zamknięcia nasad kości długich. Akromegalię należy różnicować z gigantyzmem, chorobą dotyczącą dzieci, objawiającą się m.in. wzrostem kości długich. Wielu pacjentów, zwłaszcza na początku choroby, jest leczonych objawowo bez postawienia głównego rozpoznania. Późna rozpoznawalność akromegalii wynika z jej rzadkości (3–4 przypadki/mln/rok) oraz małej częstości występowania (50–70/mln mieszkańców), jak również powolnego wzrostu guza odpowiedzialnego za jej objawy. Charakterystyczne zmiany w wyglądzie całego ciała pojawiają się stosunkowo późno, ale mniejsze zmiany obecne w narządzie żucia mogą być sygnałem choroby, prowadzić do wcześniejszej diagnostyki, jak również zwiększyć skuteczność terapii.

Key words

acromegaly, growth hormone, macroglosy, prognatism

Słowa kluczowe

akromegalia, hormon wzrostu, makroglosja, prognatyzm

References (11)

 1. Chanson P., Salenave S.: Acromegaly. Orphanet J. Rare Dis. 2008, 3, 1–17.
 2. Bolanowski M., Kałużny M., Jawiarczyk A.: Akromegalia – możliwe trudności diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego. Fam. Med. Primary Care Rev. 2010, 12, 317–331.
 3. Biermasz N.R., Pereira A.M., Smit J.W., Romijn J.A., Roelfsema F.: Morbidity after long-term remission for acromegaly: persisting joint-related complaints cause reduced quality of life. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2005, 90, 2731–2739.
 4. Ayuk J., Sheppard M.C.: Growth hormone and its disorders. Postgrad. Med. J. 2006, 82, 24–30.
 5. Kałużny M., Bolanowski M.: Akromegalia – od mitów do faktów. Endokrynol. Pol. 2008, 59, 242–244.
 6. Sugata T., Myoken I., Tanaka S.: Acromegaly identified in a patient with a complaint of malocclusion. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1998, 85, 44–46.
 7. Pruszewicz A., Obrębowski A.: Hormonalnie uwarunkowane zaburzenia głosu i mowy. Foniatria Klin. PZWL 1992, 167–170.
 8. Williams R.G., Richards S.H., Mills R.G., Eccles R.: Voice changes in acromegaly. Laryngoscope 1994, 104 (4), 484–487.
 9. Colao A., Ferone D., Marzullo P., Lombardi G.: Systemic complications of acromegaly: epidemiology, pathogenesis, and management. Endocr. Rev. 2004, 25, 102–152.
 10. Jawiarczyk A., Bolanowski M.: Akromegalia – rzadka choroba, z możliwością wczesnego rozpoznania przez stomatologa. Magazyn Stomatol. 2009, 19, 6, 64–69.
 11. Roopashri R., Kashyap Gogineni S. Babu, Shisir R. Shetty: Dental patient with acromegaly: case report. J. Oral Sci. 2011, 53, 133–136.