Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 4, October-December, p. 583–585

Publication type: clinical case

Language: English

Lipoma of the Nasopharynx

Tłuszczak części nosowej gardła

Katarzyna Pazdro-Zastawny1,, Marzena Kubacka1,

1 Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Lipomas are the most common benign mesenchymal soft tissue neoplasms. They originate from mature adipose tissue and may arise in any location where fat is present. Lipomatous tumors account for 15–20% of the cases located in head and neck region. Nasopharyngeal manifestation is extremely rare with only a few reports described in the literature. The authors present an unusual case of 50-year-old female with lipoma of nasopharynx with unspecific clinical symptoms.

Streszczenie

Tłuszczaki należą do najczęstszych nowotworów łagodnych rozwijających się z mezenchymalnej tkanki miękkiej. Powstają z dojrzałej tkanki tłuszczowej i mogą rozwijać się wszędzie tam, gdzie występuje tłuszcz. Nowotwory te w około 15–20% przypadków umiejscawiają się w rejonie głowy i szyi. Umiejscowienie nosowo-gardłowe jest bardzo rzadkie – dotychczas opisano w piśmiennictwie tylko kilka takich przypadków. W pracy przedstawiono przypadek 50-letniej kobiety z tłuszczakiem części nosowej gardła o niespecyficznej symptomatologii klinicznej.

Key words

lipoma, nasopharyngeal neoplasms

Słowa kluczowe

tłuszczak, nowotwory nosogardzieli

References (10)

  1. Fregnani E.R., Pires F.R., Falzoni R., Lopes M.A., Vargas P.A.: Lipomas of the oral cavity: clinical findings, histological classification and proliferative activity of 46 cases. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2003, 32, 49–53.
  2. Grybauskas V.T., Shugar M.A.: Nasopharyngeal lipoma. Laryngoscope 1983, 93, 362–363.
  3. Oddie J.W., Applebaum E.L.: Lipoma of the nasopharynx. Arch. Otolaryngol. 1982, 108, 57.
  4. Fagan J.J., Learmonth G.M., Garb M., Bowen R.M.: Nasopharyngeal lipoma – a rare clinico-pathological entity. J. Laryngol. Otol. 1996, 110, 275–276.
  5. Chaudhry S., Sirpal Y.M.: Lipoma: a rare tumour of nasopharynx. Indian J. Cancer 1997, 34, 177–178.
  6. Kalan A., Ahmed-Shuaib A., Tariq M.: Lipoma in fossa of Rosenmüller. J. Laryngol. Otol. 2000, 114, 465– –466.
  7. El-Monem M.H., Gaafar A.H., Magdy E.A.: Lipomas of the head and neck: presentation variability and diagnostic work-up. J. Laryngol. Otol. 2006, 120, 47–55.
  8. Furlong M.A., Fanburg-Smith J.C., Childers E.L.: Lipoma of the oral and maxillofacial region: Site and subclassification of 125 cases. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 98, 441–450.
  9. Durmaz A., Tosun F., Kurt B., Gerek M., Birkent H.: Osteolipoma of the nasopharynx. J. Craniofac. Surg. 2007, 18, 1176–1179.
  10. Namyslowski G., Scierski W., Misiolek M., Urbaniec N., Lange D.: Huge retropharyngeal lipoma causing obstructive sleep apnea: A case report. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2006, 263, 738–740.