Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 443–449

Publication type: clinical case

Language: English

Hereditary Gingival Hyperplasia – Case Report

Dziedziczny przerost dziąseł – opis przypadków

Karolina Thum-Tyzo1,, Beata Petkowicz2,, Joanna Wysokińska-Miszczuk1,

1 Chair and Department of Periodontology of the Medical University of Lublin, Poland

2 Oral Medicine Independent Unit of the Medical University of Lublin, Poland

Abstract

Hereditary gingival hyperplasia is a rare case in clinical practice. The study describes two cases of this pathology occurring in several members of one family. This disease is inherited in an autosomal dominant or recessive way. Patients affected by this disease require a thorough diagnosis. In addition to basic medical history and dental examination, outside and inside oral cavity, additional study may be needed. The first reported case concerns a young mother with enlargement of gum tissue, which also appeared in her children, mother and grandmother. In children, hyperplasia has caused the delay in the eruption of permanent teeth, diastema secondary, dental abnormalities, changes in facial appearance and problems with oral hygiene. Similar changes were observed in the second case described a father and son for whom gingival hyperplasia was a serious problem, with respect to functional and aesthetic disturbances, deteriorating quality of life. The aim of this study is to present the problems associated with enlargement of the gums and the difficulty in the treatment this disease which is not always successful.

Streszczenie

Dziedziczny rozrost dziąseł jest przypadkiem rzadko spotykanym w praktyce klinicznej. W pracy opisano 2 przypadki tej patologii, która wystąpiła u kilku członków jednej rodziny. Jest to choroba dziedziczona w sposób autosomalny dominujący lub recesywny. Pacjenci dotknięci chorobą wymagają szczegółowej diagnostyki. Oprócz podstawowego wywiadu oraz badania stomatologicznego zewnątrzi wewnątrzustnego niezbędne mogą okazać się badania dodatkowe. Pierwszy z opisywanych przypadków dotyczy młodej matki z powiększeniem tkanki dziąseł, które pojawiło się również u jej dzieci, matki i babki. U dzieci rozrost ten spowodował opóźnienie w wyrzynaniu zębów stałych, diastemy wtórne, nieprawidłowości zębowe, zmianę w rysach twarzy oraz problemy z higieną jamy ustnej. Podobne zmiany zaobserwowano w drugim opisanym przypadku ojca i syna, dla których rozrost dziąseł był poważnym problemem z powodu zaburzeń funkcjonalnych oraz estetycznych pogarszających jakość życia chorych. Celem pracy jest przedstawienie problemów związanych z powiększeniem dziąseł oraz trudności w leczeniu tej jednostki chorobowej, które nie zawsze kończy się sukcesem.

Key words

gingival hyperplasia, inherited disease, gingivectomy

Słowa kluczowe

przerost dziąseł, choroba dziedziczna, gingiwektomia

References (23)

 1. Kelekis-Cholakis A., Wiltshire W.A., Birek C.: Treatment and long-term follow-up of a patient with hereditary gingival fibromatosis: a case report. J. Can. Dent. Assoc. 2002, 69, 290–294.
 2. Ramer M., Marrone J., Stahl B., Burakoff R.: Hereditary gingival fibromatosis: identification, treatment, control. J. Am. Dent. Assoc. 1996, 127, 493–495.
 3. Bittencourt L.P., Campos V., Moliterno L.F.M., Ribeiro D.P.B., Sampaio R.K.: Hereditary gingival fibromatosis: review of literature and a case report. Quintes. Int. 2000, 31, 415–418.
 4. Shah N., Gupta Y.K., Ghose S.: Zimmermann-Laband syndrome with bilateral developmental cataract – a new association? Int. J. Paediatr. Dent. 2004, 14, 78–85.
 5. Anderson J., Cunliffe W.J., Roberts D.F., Close H.: Hereditary gingival fibromatosis. Br. Med. J. 1969, 26, 218–219.
 6. Hakkinen L., Csiszar A.: Hereditary gingival fibromatosis: characreristics and novel putative pathogenic mechanisms. J. Dent. Res. 2007, 86, 25–34.
 7. Baptista I.P.: Hereditary gingival fibromatosis: a case report. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 871–874.
 8. Martelli-Junior H., Lemos D.P., Silva C.O., Graner E., Coletta R.D.: Hereditary gingival fibromatosis: report of a five-generation family using cellular proliferation analysis. J. Periodontol. 2005, 76, 2299–2305.
 9. Almeida J.P., Coletta R.D., Silva S.D., Agostini M., Vargas P.A., Bozzo L., Graner E.: Proliferation of fibroblasts cultured from normal gingiva and hereditary gingival fibromatosis is dependent on fatty acid synthase activity. J. Periodontol. 2005, 76, 272–278.
 10. Secombe J., Pierce S.B., Eisenman R. N.: Myc: a weapon of mass destruction. Cell 2004, 117, 153–156.
 11. Shashi V., Pallos D., Pettenati M.J., Cortelli J.R., Fryns J.P., von Kap-Herr C., Hart T.C.: Genetic heterogeneity of gingival fibromatosis on chromosome 2p. J. Med. Genet. 1999, 36, 683–686.
 12. Doufexi A., Mina M., Ioannidou E.: Gingival overgrowth in children: epidemiology, pathogenesis, and complications. A literature review. J. Periodontol. 2005, 76, 3–10.
 13. L ipska R., Gałecka-Wanatowicz D., Chomyszyn-Gajewska M.: Gingival enlargement – report of the cases. Implantoprotetyka 2009, 10, 44–47.
 14. Radwan-Oczko M.: Selected gingival enlargements. Causes, clinical and histological features and management. Dent. Forum 2008, 36, 61–71.
 15. Janas A.: Gingival fibromatosis. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 47–51.
 16. Clocheret K., Dekeyser C., Carels C., Willems G.: Idiopathic gingival hyperplasia and orthodontic treatment: a case report. J. Orthod. 2003, 30, 13–19.
 17. Ramakrishnan T., Kaur M.: Multispeciality approach in the management of patient with hereditary gingival fibromatosis: 1-Year follow up: a case report. Int. J. Dent. 2010, 23, 1–5.
 18. Katz J., Guelmann M., Barak S.: Hereditary gingival fibromatosis with distinct dental, skeletal and developmental abnormalities. Pediatr. Dent. 2002, 24, 253–256.
 19. Borakowska M., Górska R., Dwilewicz-Trojaczek J., Nowak M.: Chronic myelomonocytic leukemia with gingival hyperplasia – a case report. Nowa Stomat. 2001, 2, 30–32.
 20. Dongari-Bagtzoglou A.: Drug-associated gingival enlargement. J. Periodontol. 2004, 75, 1424–1431.
 21. Kataoka M., Kido J., Shinohara Y., Nagata T.: Drug-induced gingival overgrowth – a review. Biol. Pharm. Bull. 2005, 28, 1817–1821.
 22. Hart T.C., Pallos D., Bowden D.W.Bolyard J., Pettenati M.J., Cortelli J.R.: Genetic linkage of hereditary gingival fibromatosis to chromosome 2p21. Am. J. Hum. Genet. 1998, 62, 876–883.
 23. Tyrzyk S., Sadlak-Nowicka J., Kędzia A., Łaska M., Rutkowski P., Bochniak M.: Clinical and bacteriological evaluation of periodontium in patients after renal transplantation receiving cyclosporine A. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 492–498.