Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 431–435

Publication type: review article

Language: Polish

Kliniczne możliwości stosowania probiotyków ze szczególnym uwzględnieniem ich działania w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa

Clinical Efficacy of Probiotics and Their Action in Oral Cavity – Review

Małgorzata Klichowska-Palonka1,, Teresa Bachanek1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Probiotyki są definiowane jako żywe mikroorganizmy, głównie bakterie, bezpieczne do spożycia, gdy są przyjmowane w odpowiednich dawkach. Mają korzystny, wielostronny wpływ na zdrowie. Bakterie probiotyczne wykorzystywane w praktyce to: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbruecki subsp. Bulgaricus. Celem pracy jest przedstawienie na podstawie piśmiennictwa informacji o bakteriach probiotycznych oraz możliwościach ich stosowania ze szczególnym uwzględnieniem jamy ustnej. Stosowanie szczepów bakterii probiotycznych powoduje utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej jelit i sprawnego funkcjonowania układu trawiennego lub przywrócenie naturalnej mikroflory jelitowej zaburzonej w procesach chorobowych. Po ich zastosowaniu następuje poprawa przyswajalności składników odżywczych oraz zwiększenie naturalnej odporności organizmu. Badania dowodzą, że spożywanie produktów zawierających bakterie probiotyczne (Lactobacillus, Bifidobacterium) powoduje ich zatrzymywanie w ślinie i błonce nazębnej. Stwierdzono różnice między bakteriami Lactobacillus acidophilus izolowanymi od osób z próchnicą zębów i osób bez próchnicy oraz różnice między bakteriami Lactobacillus i Bifidobacterium microbiota pochodzących od pacjentów z zapaleniem przyzębia i od osób zdrowych. Bakterie probiotyczne w jamie ustnej są konkurencyjne w stosunku do bakterii chorobotwórczych w adhezji, agregacji, w wykorzystywaniu substancji odżywczych i czynników wzrostu. Probiotyki w jamie ustnej powodują zmianę warunków środowiska jamy ustnej w wyniku wytwarzania substancji antybakteryjnych i zmniejszenia reakcji zapalnej.

Abstract

Probiotics are defined as living microorganisms principally bacteria that are safe for human consumption and when ingested in sufficient quantities have beneficial effects on human health beyond basic nutrition. Probiotic used in treatment are as follows: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbruecki subsp. Bulgaricus. The aim of the study was to review information about probiotic bacteria and its therapeutic treatment especially in oral cavity. Probiotic maintain natural composition and functioning of inhabitants of the intestinal flora and proper (efficiently by improving) functioning of gastrointestinal tract or restore the intestinal natural microflora damage (disorder) after disease. An improvement on assimilating nutritive components and an increase in natural immunity was observed. Research proved that nutrition containing probiotics e.g. Lactobacillus, Bifidobacterium, leads to its preserving in saliva and dental plaque. There were differences in Lactobacillus acidophilus isolated from people with and without dental caries noticed, as well as between Lactobacillus and Bifidobacterium microbiota in patients with and without periodontitis. Probiotics in oral cavity are competitive for pathogenic bacteria in the adhesion, aggregation and utilization nutritive components and growth factor. Probiotics cause oral cavity environment alteration by inducing production of antibacterial substances and decreasing inflammatory reaction of oral cavity environment.

Słowa kluczowe

jama ustna, probiotyki, Lactobacillus acidophilus

Key words

oral cavity, probiotic, Lactobacillus acidophilus

References (26)

 1. Cak M., Stanek A., Gadowska-Cicha A., Sieroń A.: The significance of probiotics in medicine – a new look. Pol. Merk. Lek. 2004, 17, 102, 664–666.
 2. Wade W.G.: New aspects and new concepts of maintaining “microbiological” health. J. Dent. 2010, 38, 21–25.
 3. Haukioja A.: Probiotics and oral health. Eur. J. Dent. 2010, 4, 348–355.
 4. Fuller R.: Probiotics in human medicine. Gut 1991, 32, 439–442.
 5. Caglar E., Sandalli N., Twetman S., Kavaloglu S., Ergeneli S., Selvi S.: Effect of yogurt with Bifidobacteriumm DN-173 010 on salivary mutans streptococci and lactobacilli in young adults. Acta Odontol. Scand. 2005, 63, 317– –320.
 6. Trafalska E., Grzybowska K.: Probiotics – an alternative for antibiotics? Wiad. Lek. 2004, 57, 491–498.
 7. Harmsen H.J., Wildeboer-Veloo A.C., Raangs G.C.: Analysis of intestinal flora development in breast-fed and formula-fed infants by using molecular identification and detection methods. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2000, 30, 61–67.
 8. Edwards C.A., Parret A.M.: Intestinal flora during the first month of life: new perspectives. Br. J. Nutr. 2002, 88, 11–18.
 9. Fanaro S., Chierici R., Guerrini P., Vigi V.: Intestinal microflora in early infancy: composition and development. Acta Paediatr. 2003, 91, 48–55.
 10. Penders J., Carel T., Vink C.: Factors influencing the composition of the intestinal microbiota in early infancy. Pediatrics 2006, 118, 511–521.
 11. Meurman J.H.: Probiotics: do they have a role in oral medicine and dentistry? Eur. J. Oral Sci. 2005, 113, 188–196.
 12. Michail S., Sylvester F., Fuchs G., Issenman R.: Clinical efficacy of probiotics: review of the evidence with focus on children. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2006, 43, 550–557.
 13. Górska S., Jarząb A., Gamian A.: Probiotic bacteria in the human gastrointestinal tract as a factor stimulating the immune system. Post. Hig. Med. Dośw. (online). 2009, 23, 653–667.
 14. Comelli E.M., Guggenheim B., Stingele F., Neeser J.R.: Selection of dairy bacterial strains as probiotics for oral health. Eur. J. Oral Sci. 2002, 110, 218–224.
 15. Heczko P.B., Strus M., Jawień M., Szymański H.: Medical applications of probiotics. Wiad. Lek. 2005, 58, 640–646.
 16. Ishihara K., Miyakawa H., Hasegawa A., Takazoe I., Kawai Y.: Growth inhibition of Streptococcus mutans by cellular extracts of human intestinal lactic acid bacteria. Infect. Immun. 1985, 49, 692–694.
 17. Ahola A.J., Yli-Knuuttila H., Suomalainen T., Poussa T., Ahlström A., Meurman J.H., Korpela R.: Shortterm consumption of probiotic-containing cheese and its effect on dental caries risk factors. Arch. Oral Biol. 2002, 47, 799–804.
 18. Nikawa H., Makihira S., Fukushima H., Nishimura H., Ozaki Y., Ishida K.: Lactobacillus reuteri in bovine milk fermented decreases the oral carriage of mutans streptococci. Int. J. Food Microbiol. 2004, 95, 219–223.
 19. Yli-Knuuttila H., Snäll J., Kari K., Meurman J.H.: Colonization of Lactobacillus rhamnosus GG in the oral cavity. Oral. Microbiol. Immunol. 2006, 21, 129–131.
 20. Harini P.M., Anegundi R.T.: Efficacy of a probiotic and chlorhexidine mouth rinses: A shoet-term clinical study. J. Ind. Soc. Ped. Prev. Dent. 2010, 28, 179–182.
 21. Simark-Mattsson C., Emilson C.G., Hĺkansson E.G., Jacobsson C., Roos K., Holm S.: Lactobacillus-mediated interference of mutans streptococci in caries-free vs. caries-active subjects. Eur. J. Oral. Sci. 2007, 115, 308–314.
 22. Köll-Klais P., Mandar R., Leibur E., Marcotte H., Hammarstrom L., Mikelsaar M.: Oral lactobacilli in chronic periodontitis and periodontal health: species composition and antimicrobial activity. Oral. Microbiol. Immunol. 2005, 20, 354–361.
 23. Hojo K., Mizoguchi C., Taketomo N., Ohshima T., Gomi K., Arai T., Maeda N.: Distribution of salivary Lactobacillus and Bifidobacterium species in periodontal health and disease. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2007, 71, 152–157.
 24. Näse L., Hatakka K., Savilahti E.: Effect of longterm consumption of a probiotic bacterium, Lactobacillus rhamnosus GG, in milk on dental caries and caries risk in children. Caries Res. 2001, 35, 412–420.
 25. Gänzle M.G., Holtzel A., Walter J., Jung G., Hammes W.P.: Characterization of reutericyclin produced by Lactobacillus reuteri LTH2584. Appl. Environ. Microbiol. 2000, 66, 4325–4333.
 26. Krasse P., Carlsson B., Dahl C., Paulsson A., Nilsson A., Sinkiewicz G.: Decreased gum bleeding and reduced gingivitis by the probiotic Lactobacillus reuteri. Swed. Dent. J. 2006, 30, 55–60.