Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 417–420

Publication type: review article

Language: Polish

Urazowe uszkodzenia zębów podczas znieczulenia ogólnego – przegląd piśmiennictwa

Dental Trauma During General Anaesthesia – Review

Joanna Bagińska1,, Magdalena Wilczyńska-Borawska1,

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Streszczenie

Urazowe uszkodzenia zębów mogą mieć pochodzenie jatrogenne związane ze znieczuleniem ogólnym. W pracy przedstawiono przegląd najnowszego piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia. Częstość występowania takich urazów jest oceniana na około 0,1% wykonywanych intubacji. Główną przyczyną jest zastosowanie górnych przednich zębów jako podparcia dla laryngoskopu, co powoduje, że siekacze w szczęce najczęściej ulegają uszkodzeniu. Pacjenci powinni być konsultowani przed zabiegiem chirurgicznym w celu określenia ryzyka uszkodzenia uzębienia, szczególnie pod kątem choroby przyzębia, wad zgryzu, ograniczenia ruchomości stawu skroniowo-żuchwowego, obecności stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych. Osoby z grupy ryzyka powinny mieć wykonywane osłony na zęby w postaci szyn akrylowych, termoplastycznych lub z gęstej masy sylikonowej.

Abstract

Dental trauma can have iatrogenic origin caused by general anaesthesia procedures. This paper introduces current review of literature concerning such complications. The frequency of dental traumatic injuries is estimated at 0.1% of total number of intubations. Main reason is to use upper frontal teeth as a fulcrum of leverage during laryngoscopy, which is why upper incisors are the most affected teeth. Before general anaesthesia, patients should be consulted in order to reveal potential risk of tooth injuries, especially in case of periodontal disease, malocclusion, mouth opening limitation and presence of fixed or removable dentures. Patients with increased risk of dental injury should receive tooth protectors made of acrylic, thermoplastic material or silicon impression putty material.

Słowa kluczowe

urazy zębów, znieczulenie ogólne

Key words

dental trauma, general anesthesia

References (15)

 1. Glendor U.: Epidemiology of traumatic dental injuries – a 12 year review of the literature. Dental Traumatol. 2008, 24, 603–611.
 2. Lockhart P.B., Feldbau E.V., Gabel R.A., Connolly S.F., Silverin J.B.: Dental complications during and after tracheal intubation. J. Am. Dent. Assoc. 1986, 112, 480–483.
 3. G audio R.M., Feltracco P., Barbieri S., Tiano L., Alberti M., Delantone M., Ori C., Avato F.M.: Traumatic dental injuries during anaesthesia: part I: clinical evaluation. Dental Traumatol. 2010, 26, 459–465.
 4. Skeie A., Schwartz O.: Traumatic injuries of the teeth in connection with general anaesthesia and the effect of use of mouthguards. Endod. Dent. Traumatol. 1999, 15, 33–36.
 5. Newland M.C., Ellis S.J., Peters K.R., Simonson J.A., Durham T.M., Ulrich F.A., Tinker J.H.: Dental injury associated with anesthesia: a report of 161,687 anesthetics given over 14 years. J. Clin. Anesth. 2007, 19, 339–345.
 6. Adolphs N., Kessler B., von Heymann C., Achterberg E., Spies C., Menneking H., Hoffmeister B.: Dentoalveolar injury related to general anaesthesia: a 14 years review and a statement from the surgical point of view based on a retrospective analysis of the documentation of a university hospital. Dental Traumatol. 2011, 27, 10–14.
 7. Mourão J., Neto J., Viana J.S., Carvalho J., Azevedo L., Tavares J.A.: prospective non-randomised study to compare oral trauma from laryngoscope versus laryngeal mask insertion. Dent. Traumatol. 2011, 27, 127–130.
 8. Folwarczny M., Rickel R.: Oro-dentale Verletzungen während der Intubationsnarkose. Der Anaesthesist 1998, 47, 707–730.
 9. Bucx M.J.L., Snijders C.J., van Geel R.T.M., Robers C., van de Giessen H., Erdmann W., Stijnen T.: Forces acting on the maxillary incisor teeth during laryngoscopy using the Macintosh laryngoscopy. Anaesthesia 1994, 49, 1064–1070.
 10. Hoffmann J., Westendorff C., Reinert S.: Evaluation of dental injury following endotracheal intubation using the Periotest® technique. Dental Traumatol. 2005, 21, 263–268.
 11. Łysenko L., Pawela T., Gerber H, Durek G.: Problemy anestezjologiczne u pacjentów ze szczękościskiem. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 307–313.
 12. Łasińska-Kowara M., Suchorzewska J., Wądrzyk A., Sidorowicz M.: Znaczenie wywiadu anestezjologicznego w przewidywaniu trudności intubacyjnych. Anestezjol. Intens. Terap. 2004, 3, 169–172.
 13. Gaudio R.M, Barbieri S. ., Feltracco P., Tiano L., Galligioni H., Uberti M., Ori C., Avato F.M.: Traumatic dental injuries during anaesthesia: part II: medico-legal evaluation and liability. Dental Traumatol. 2011, 27, 40–45.
 14. Lau G., Kulkarni V., Roberts G., Brock-Utne J.: “Where are my teeth?” A case of unnoticed ingestion of a dislodge fixed partial denture. Anesth. Analg. 2009, 109, 836–838.
 15. Collard B., Lee S., Azzopardi J.: Silicone impression putty for protection of teeth during intubation. Anaesthesia 2007, 62, 1080–1081.