Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 412–416

Publication type: review article

Language: Polish

Stan jamy ustnej pacjentów chorych na cukrzycę

The Oral Cavity of Patients with Diabetes Mellitus

Barbara Burzyńska1,, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska1,

1 Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Cukrzyca jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. Dotyka ludzi różnych ras i w różnym wieku. Jak podaje WHO, na około 6 miliardów ludzi na świecie choruje na nią175 mln. Prognozowane zwiększenie się liczby zachorowań do 250 mln w ciągu najbliższych 25 lat sugeruje, iż cukrzyca przybierze postać pandemii. W P olsce na cukrzycę choruje 1,5 mln osób. Leczenie cukrzycy oraz walka z jej powikłaniami pochłania ok. 7% funduszy przeznaczanych na ochronę zdrowia w P olsce. Cukrzyca jako choroba ogólnoustrojowa wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, jej objawy są również obecne w obrębie jamy ustnej. Należą do nich głównie: stany zapalne języka, dziąseł, zakażenia grzybicze, skłonność do odleżyn, zapalenie kątów ust, tendencja do powstawania ropni. Wpływ na występowanie charakterystycznych objawów w jamie ustnej mają, oprócz zmian w budowie drobnych naczyń krwionośnych (microangiopathia diabetica), również zaburzenia w wydzielaniu śliny, zwiększona jej lepkość oraz obniżona odporność chorych. Celem pracy jest analiza dostępnych doniesień naukowych na temat powikłań cukrzycy w obrębie jamy ustnej, gdyż ich znajomość umożliwi skuteczniejsze ich dostrzeganie podczas rutynowego badania stomatologicznego, często jako pierwszych objawów choroby. Negatywny wpływ tej choroby na stan uzębienia powinien być ważnym przedmiotem badań oraz powodem ścisłej współpracy między diabetologami i stomatologami.

Abstract

Diabetes mellitus is one of the most common diseases in the world. It affects people of different races and at different age. As WHO informs, among 6 billion people, 175 million suffer from this illness. Predicted increase in the number of sick people up to 250 million suggests that it will assume features of pandemic. In Poland, 1.5 million people suffer from diabetes. 7% of funds are allocated to treatment of this disease and struggle with its complications. Diabetes as a systemic disease influences functioning of the whole organism. That is why there are many symptoms in the oral cavity. They usually manifest as glossitis, gingivitis, mycosites, often bedsores, angulitis, tendency to abscesses and inflammatory or athropic changes in periodontium. Also disorders in saliva secretion, its increased viscosity and diminished immunity have important impact on occurrence of characteristic symptoms in the oral cavity has, apart from changes in structure of small capillaries (microangiopathia diabetica). The aim of the study was to analize accessible data, concerning complications of diabetes in oral cavity. The knowledge about them makes finding them the first signs of diabetes during routine dental examination. Negative influence of diabetes on the condition of the teeth should be an important subject of the scientific research and reason for cooperation of diabetologists and dentists.

Słowa kluczowe

cukrzyca, jama ustna

Key words

diabetes, oral cavity

References (25)

 1. Frączak B., Ziółkowska J., Ey-Chmielewska H.: Częstość występowania stomatopatii protetycznych u pacjentów chorych na cukrzycę. Protet. Stomatol. 1999, 49, 311–315.
 2. Dorocka-Bobkowska B., Zozulińska-Ziółkiewska D., Wierusz-Wysocka B., Hędzelek W., Szumala-Kąkol A., Budtz-Jőrgensen E.: Candida asociated denture stomatitis in type 2 diabetes mellitus. Diabetes Res. Clin. Pract. 2010, 7, 81–86.
 3. Kurhańska-Flisykowska A., Stopa J., Bryl J., Wojtko E.: Stan zdrowia jamy ustnej chorych na cukrzycę. Doniesienie wstępne. Poznańska Stomatol. 1994, 22, 107–113.
 4. Tatoń M., Ciechanowski K.: Pacjent z cukrzycą w praktyce stomatologicznej. Stomatol. Współczesna 1996, 2, 146–148.
 5. Mealey B., Retman M.P.: Periodontal disease and diabetes mellitus. Bidirectional relationship. Dent. Today 2003, 22, 107–113.
 6. Syrjala A.M.: Metabolic control as a modifier of the association between salivary factors and dental caries among diabetic patients. Caries Res. 2003, 37, 142–147.
 7. Kurowska M., Malicka J., Chitryń A., Tarach J.: Zależność między znajomością celów terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) a poziomem wyrównania metabolicznego cukrzycy u chorych leczonych doustnymi lekami hipoglikemizującymi lub insuliną. Ann. UMCS, Sect. DDD 2008, 21, 333–337.
 8. Preferansow E., Gołębiewska M., Górska M.: Badanie stanu narządu żucia u pacjentów z cukrzycą. Protet. Stomatol. 1998, 48, 89–92.
 9. Mendak M., Konopka T., Bogucki A., Dobrzycka E., Mendak A.: Uwarunkowania psychologiczne i kliniczne zespołu pieczenia jamy ustnej. Dent. Med. Probl. 2005, 595–603.
 10. Mendak M., Koszewicz M., Budrewicz S., Konopka T., Koziorowska-Gawron E., Dobrzycka E., Góral E.: Uwarunkowania etiologiczne zespołu pieczenia jamy ustnej – doniesienia wstępne. Dent. Med. Probl. 2007, 470– –479.
 11. Graves D., Al-Mashat H., Liu R.: Evidence that diabetes mellitus aggravates periodontal diseases and modifies the response to an oral pathogen in animal models. Compend. Contin. Educ. Dent. 2004, 25, 38–45.
 12. Tervonen T., Knuuttila M.: Relation of diabetes control to periodontal pocketing and alveolar bone level. Oral Surg. Oral Med. Pathol. 1986, 61, 346–349.
 13. Pereira F.O., Frode T.S., Medeiros Y.S.: Evaluation of tumour necrosis factor alpha, interleukin-2 soluble receptor, nitric oxide metabolites, and lipids as inflammatory markers in types 2 diebetes mellitus. Mediators Inflamm. 2006, 1, 2006.
 14. Soell M., Hassan M., Miliauskaite A., Haikel Y., Selimovic D.: The oral cavity of elderly patients in diabetes. Diab. Metab. 2007, 33, 10–18.
 15. Grossi S., Skrepcinski F., De Caro T.: Response to periodontal therapy in diabetics and smokers. J. Periodontol. 1996, 67, 1094–1102.
 16. Nishimura F., Taniguchi A., Yamaguchi-Morimoto M.: Periodontal infection and dyslipidemia in type 2 diabetics: association with increased HMG-CoA reductase expression. Hormone Metabol. Res. 2006, 38, 530–535.
 17. Paprocka-Cnota A., Postek-Stefańska L.: Stan zdrowia jamy ustnej chorych na cukrzycę. Magazyn Stomatol. 2005, 15, 5, 29–31.
 18. Pawlicki R., Knychalska-Karwan Z.: Twarde tkanki zębów w obrazie morfologicznym i mikroanalitycznym u chorych na cukrzycę. Czas. Stomatol. 1996, 46, 395–401.
 19. Fouad A.: Diabetes mellitus as a modulating factor of endodontic infections. J. Dent. Educ. 2003, 67, 459–467.
 20. Orkiszewska M.: Stan jamy ustnej chorych na cukrzycę insulino-zależną i insulino-niezależną. Poznańska Stomatol. 1993, 21, 141–143.
 21. Rusiniak-Kubik K., Mierzwińska-Nastalska E., Rolski D., Zubrzycki K., Kowalczyk W.: Występowanie stomatopatii protetycznych i infekcji grzybiczej u użytkowników protez z terenu Warszawy – trzyletnie obserwacje. Protet. Stomatol. 1996, 46, 9–14.
 22. Mierzwińska-Nastalska E.: Udział mechanizmów odpornościowych w zakażeniach grzybiczych. Protet. Stomatol. 1999, 49, 305–310.
 23. Darwazeh A., Lamey P., Samaranayake L., Macfarlane T., Fisher B., Mcrury S., Maccuish A.: The relationship between colonization, secretor status and in-vitro adhesion of Candida albicans to buccal epithelial cells from diabetics. J. Med. Microbiol. 1990, 33, 43–49.
 24. Scannapieco F., Mylotte J.: Relationship between periodontal disease and bacterial pneumonia. J. Periodontol. 1996, 67, 1114–1122.
 25. Strycharz M., Bartecka K., Polz-Dacewicz M., Matej A., Łopatyński J.: Stan zdrowia jamy ustnej u osób chorych na cukrzycę typu 2. Doniesienia wstępne. Stomatol. Współczesna 2003, 6, 14–19.