Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 399–404

Publication type: review article

Language: Polish

Wpływ zapalenia przyzębia na wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Impact of Periodontitis on Selected Risk Factors for Cardiovascular Diseases

Bartłomiej Górski1,, Renata Górska1,

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Zapalenie przyzębia to jedno z najczęstszych schorzeń występujących wśród ludzi. Wiele prac badawczych wskazuje, że periodontitis może być istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Na podstawie najnowszych doniesień naukowych omówiono znaczenie wpływu chorób przyzębia na wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (otyłość i nadciśnienie tętnicze). Badania wykazują, że między periodontitis a obwodem talii i nadciśnieniem występują wzajemne, nie do końca wyjaśnione, zależności. Jest potrzebna dyskusja na temat, czy zapalenie przyzębia koreluje z innymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Obecnie nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Abstract

Periodontitis is one of the most common diseases of humans. Many studies have shown that periodontitis may be an important risk factor for cardiovascular disorders. In the article, the impact of periodontitis on selected risk factors for cardiovascular disorders (obesity, hypertension) has been described, on the basis of recent literature. It seems that there are some mutual and not fully understood interdependencies between periodontitis, waist circumference (WC) and hypertension. The debate whether periodontitis is a risk factor correlated with other risk factors for cardiovascular disorders is interesting, but not yet resolved.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, otyłość, nadciśnienie tętnicze

Key words

periodontitis, obesity, hypertension

References (23)

 1. Sytuacja demograficzna w Polsce. Warszawa, GUS 2007.
 2. Herold G.: Medycyna wewnętrzna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 148–372, 817–842.
 3. G órska R.: Choroby przyzębia. AM Warszawa 2000, 13.
 4. Szczeklik A.: Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005, 123–133, 335–351.
 5. Jarosz M., Traczyk I.: Strategia zwalczania otyłości w Polsce w świetle europejskiej karty walki z otyłością. Dietetyka 2008, 2, 3–7.
 6. R ysik S.: Promocja zdrowia w zagrożeniach zdrowotnych układu krążenia. W: Promocja zdrowia. Red.: Karski J.B. Wydawnictwo Ignis, Warszawa 1999, 94–107.
 7. Żołnierczuk-Kieliszek D.: Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. W: Zdrowie publiczne. Red.: Kulik T.B., Latalski M., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002, 94–97.
 8. Kopelman P.G.: Obesity as a medical problem. Nature 2002, 404, 634–643.
 9. Saito T., Shimazaki Y., Koga T., Tsuzuki M., Ohshima A.: Relationship between upper body obesity and periodontitis. J. Dent. Res. 2001, 67, 1041–1049.
 10. A l-Zahrani M.S., Bissada N.F., Borawskit E.A.: Obesity and periodontal disease in young, middle-aged, and older adults. J. Periodontol. 2003, 74, 610–615.
 11. D alla Vecchia C.F., Susin C., Rösing C.K., Oppermann R.V., Albandar J.M.: Overweight and obesity as risk indicators for periodontitis in adults. J. Periodontol. 2005, 76, 1721–1728.
 12. Ylöstalo P., Suominen-Taipale L., Reunanen A., Knuuttila M.: Association between body weight and periodontal infection. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 297–304.
 13. Kongstad J., Hvidtfeldt U.A., Gronbaek M., Stoltze K., Holmstrup P.: The reltionship between body mass index and periodontitis in the Copenhagen City Heart Study. J. Periodontol. 2009, 80, 1246–1253.
 14. Saito T., Shimazaki Y.: Metabolic disorders related to obesity and periodontal disease. Periodontology 2000, 2007, 43, 254–266.
 15. E un-Jin K., Bo-Hyoung J., Kwang-Hak B.: Periodontitis and obesity: A study of the Fourth Korean National Health and Nutrition Examination Survey. J. Periodontol. 2011, 82, 533–542.
 16. Chaffee B.W., Weston S.J.: Association between chronic periodontal disease and obesity: a systematic review and meta-analysis. J. Periodontol. 2010, 81, 1708–1724.
 17. Merita T., Yamazaki Y., Mita A., Takada K., Seto M., Nishinoue N., Sasaki Y., Motohashi M., Manno M.: A cohort study on the association between periodontal disease and the development of metabolic syndrome. J. P eriodontol. 2010, 81, 512–519.
 18. D ’Aiuto F., Sabbah W., Netuveli G.: Association of the metabolic syndrome with severe periodontitis in a large U.S. population-based survey. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008, 93, 3989.
 19. O ffenbacher S., Beck J.D., Moss K., Mendoza L., Paquette D.W., Barrow D.A., Couper D.J., Steward D.D., Falkner K.L., Graham S.P., Grossi S., Gunsolley J.C., Madden T., Maupome G., Trevisan M., Van Dyke T.E., Genco R.J.: Results from the periodontitis and vascular events (pave) study: a pilot multicentered, randomized, controlled trial to study effects of periodontal therapy in a secondary prevention model of cardiovascular disease. J. Periodontol. 2008, 90, 190–201.
 20. Marvar P.J., Thabet S.R., Guzik T.J., Lob H.E., McCann L., Weyand C., Gordon F.J., Harrison D.G.: Central and peripheral mechanisms of t-lymphocyte activation and vascular inflammation produced by angiotensin II-induced hypertension. Circ. Res. 2010, 107, 263–270.
 21. C ześnikiewicz-Guzik M.: Przewlekłe stany zapalne jamy ustnej jako czynnik ryzyka miażdżycy i nadciśnienia tętniczego. Czyn. Ryz. 2009, 3, 28.
 22. Vieira C.L.Z., Cury P.R., Miname M. H., Martinez L.R., Bortolotto L.A., Giuliano I.B., Santos R.D., Caramelli B.: Severe periodontitis is associated with diastolic blood pressure elevation in individuals with heterozygous familial hypercholesterolemia: a pilot study. J. Periodontol. 2011, 82, 683–688.
 23. Desvarieux M., Demmer R.T., Jacobs D.R., Rundek T., Boolen-Albala B., Sacco R.L., Papapanou P.N.: Periodontal bacteria and hypertension: the oral infectons and vascular disease epidemiology study (INVEST). J. Hypertens. 2010, 28, 1413–1421.