Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 388–392

Publication type: original article

Language: English

Comparison of Dental Age Using Demirjian’s Method in Children with Cleft Lip, Alveolus and Palate with Non-Cleft Children

Porównanie wieku zębowego dzieci z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia oraz dzieci zdrowych za pomocą metody Demirjiana

Magdalena Dubowik1,, Anna Paradowska2,, Irena Dubowik3,, Janina Szeląg2,

1 Student’s Scientific Association of Dental Anomalies, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Dentofacial Anomalies, Department of Orthodontics and Dentfacial Orthopedics, Wroclaw Medical University, Poland

3 Private Orthodontic Office, Wroclaw, Poland

Abstract

Background. Establishing children’s maturity is one of the crucial diagnostic methods for orthodontic treatment. Dental and osseal age are important to aim the proper time for the functional treatment.
Material and Methods. The study was based on 120 dental panoramic radiograms of children with and without clefts (cleft lip and palate). The average age of the examined individuals was 9.4 years (± 2.1) for patients with clefts and 10.5 years (± 2.2) in a non-cleft group.
Results. Demirjian’s method overstated the age in both of the examined groups. The least difference among the clefted patients can be noticed in BCLP female’s group. The biggest differences between the Demirjian’s value and chronological age have been noticed in a control group – 1.99 years for females and 2.13 years for males.
Conclusion. The difference between dental and chronological age in UCLP group was greater than in a BCLP group. Demirjian’s method is inappropriate to establish the dental age of Polish children. New standards adequate for Polish population should be established.

Streszczenie

Wprowadzenie. Określenie dojrzałości dziecka jest jedną z ważniejszych metod diagnostycznych stosowanych w leczeniu ortodontycznym. Wiek zębowy i kostny są ważne, by uchwycić najbardziej odpowiedni czas do leczenia czynnościowego.
Materiał i metody. Badanie objęło 120 zdjęć pantomograficznych dzieci zdrowych i z rozszczepem (rozszczep wargi i podniebienia). Średni wiek badanych wynosił 9,4 roku (± 2,1) u pacjentów z rozszczepem i 10,5 roku (± 2,2) w grupie dzieci zdrowych.
Wyniki. Metoda Demirjiana zawyżała wiek zębowy w obu z badanych grup. Najmniejszą różnicę zaobserwowano u dziewcząt z rozszczepem obustronnym. Największą różnicę stwierdzono wśród dzieci zdrowych – 1,99 roku u dziewcząt i 2,13 roku u chłopców.
Wnioski. Różnica między wiekiem zębowym a chronologicznym była większa w grupie dzieci z rozszczepem jednostronnym niż w grupie z rozszczepem obustronnym. Metoda Demirjiana jest nieadekwatna do określenia wieku zębowego dzieci polskich. Powinno stworzyć się nowe standardy dla polskich dzieci.

Key words

dental age, cleft, Demirjian method

Słowa kluczowe

wiek zębowy, rozszczep, metoda Demirjiana

References (22)

 1. Bielawska-Victorini H.: Ocena wieku kostnego i zębowego. W: Zarys współczesnej ortodoncji. Red.: Karłowska I., PZWL, Warszawa, 2009, 42–58.
 2. Hegde R.J., Sood P.B.: Dental maturity as an indicator of chronological age: Radiographic evaluation of dental age in 6 to 13 years children of Belgaum using Demirjian methods. J. Indian Pedo. Prev. Dent. 2002, 20, 132–138.
 3. Rai B.: Dental age assessment of 7.5 to 16 year-old Indian children using Demirjian’s method. Adv. Med. Sci. 2008, 2, 53–55.
 4. Willems G., Thevissen P.W., Belmans A., Liversidge H.M.: Willems II. Non-gender-specific dental maturity scores. Forensic Sci. Int. 2010, 201, 84–85.
 5. Rai B., Anand S.C.: Tooth developments: An accuracy of age estimation of radiographic methods. World J. Med. Sci. 2006, 1, 130–132.
 6. Willems G., Van Olmen A., Spiessens B., Carels C.: Dental age estimation in Belgian children. J. Forensic Sci. 2001, 46, 893–895.
 7. Chaillet N., Willems G., Demirjian A.: Dental maturity in belgian children – using Demirjian’s method and polynomial; Functions: new standard curves for forensic and clinical use. J. Forensic Odontostomatol. 2004, 22, 18–27.
 8. Liversidge H.M.: Demirjian stage tooth formation results from a large group of children. Dent. Anthopol. J. 2010, 16–24.
 9. Olze A., Reisinger W., Geserick G., Schmeling A.: Age estimation of unaccompanied minors – Part II. Forensic Sci. Int. 2006, 159, 65–67.
 10. Fudalej P., Chrostowska E., Maciejewska A.: Próba oceny metody Nolli i Demirjiana do określania indywidualnego wieku zębowego dzieci z prawidłową budową części twarzowej czaszki. Czas Stomatol. 2007, 60, 744–751.
 11. Demirjian A., Goldstein H.: New systems for dental maturity based on seven and four teeth. Ann. Hum. Biol. 1976, 3, 411–421.
 12. Tortora C., Meazzini M.C., Garattini G., Brusati R.: Prevalence of abnormalities in dental structure, position, and eruption pattern in a population of unilateral and bilateral cleft lip and palate patients. Cleft Palate-Craniofac. J. 2008, 45, 154–162.
 13. Jędryszek A., Kmiecik M., Paszkiewicz A.: Przegląd współczesnej wiedzy na temat hipodoncji. Dent. Med. Probl. 2009 46, 118–125.
 14. Szeląg J., Noga L., Orłowska K., Pałka Ł., Paradowska A.: Analiza wpływu endoi egzogennych czynników ryzyka w etiologii rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 556–562.
 15. Borodkin A.F., Feigal R.J., Beiraghi S., Moller K.T., Hodges J.S.: Permanent tooth development in children with cleft lip and palate. Pediatr. Dent. 2008, 30, 408–414.
 16. Huyskens R.W.F, Katsaros C., Van’t Hof M.A., Kuijpers-Jagtman A.M.: Dental age in children with a complete unilateral cleft lip and palate. Cleft Palate-Craniofac. J. 2006, 43, 612–615.
 17. Heidbüchel K.L., Kuijpers-Jagtman A.M., Ophof R., van Hooft R.J.: Dental maturity in children with a complete bilateral cleft lip and palate. Cleft Palate-Craniofac. J. 2002, 39, 509–512.
 18. Loevy H.T., Aduss H.: Tooth maturation in cleft lip, cleft palate, or both. Cleft Palate-Craniofac. J. 2008, 45, 414–419.
 19. Heliövaara A., Nystrom M.: Dental age in 6-year-old children with submucous cleft palate and cleft of the soft palate. Acta Odontol. Scand. 2009, 67, 80–84.
 20. Wojtaszek-Słomińska A., Parulska-Guzewicz J., Urbaniak A., Niekiera A., Rosnowska-Mazurkiewicz A.: Wiek zębowy dzieci z jednostronnym całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Ortop. Szczęk. Ortod. 2004, 1, 7–10.
 21. Pisulska-Otremba A., Myrda J.: Rozwój zębów stałych u dzieci z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Czas. Stomatol. 1994, 47, 356–359.
 22. Hubert E: Rozwój dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego – ocena wieku zębowego. Czas. Stomatol. 1986, 39, 519–524.