Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 348–354

Publication type: original article

Language: Polish

Opracowanie kanałów typu S trzema sekwencjami pilników RaCe – badania laboratoryjne

Shaping S-Canals with Three Sequences of RaCe Instruments – Laboratory Study

Dorota Barankiewicz1,, Halina Pawlicka2,

1 Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Kaliszu

2 Zakład Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Wprowadzenie. Rotacyjne narzędzia niklowo-tytanowe są niezbędne w nowoczesnym leczeniu endodontycznym. Nadal trwają poszukiwania sekwencji użycia pilników, które pozwolą na skuteczne opracowanie kanałów o skomplikowanej anatomii.
Cel pracy. Porównanie użycia trzech sekwencji narzędzi rotacyjnych RaCe, dwóch proponowanych przez producenta i sekwencji własnej podczas opracowania kanałów typu S w bloczkach z żywicy.
Materiał i metody. Do badań laboratoryjnych wykorzystano 30 bloczków z żywicy z wykonanymi wewnątrz kanałami typu S. Kanały opracowano przywierzchołkowo do rozmiaru 40 trzema sekwencjami narzędzi rotacyjnych RaCe, dwiema proponowanymi przez producenta i sekwencją własną. Przed opracowaniem i po nim kanały fotografowano aparatem cyfrowym, a uzyskane obrazy nakładano na siebie z użyciem programu komputerowego. Ilość usuniętego materiału mierzono w dwóch płaszczyznach w 18 punktach pomiarowych. Zachowanie pierwotnego położenia kanału, położenia otworu wierzchołkowego i zachowanie długości roboczej w zależności od stosowanej sekwencji narzędzi poddano analizie komputerowej.
Wyniki. Najlepiej zachowaną długość roboczą, oryginalny przebieg oraz zachowanie pierwotnego położenia kanału uzyskano po opracowaniu kanałów narzędziami RaCe stosowanymi według sekwencji własnej.
Wnioski. Sekwencja własna opracowania kanałów narzędziami rotacyjnymi RaCe jest najbardziej skuteczna podczas opracowania znacznie zakrzywionych kanałów typu S w bloczkach z żywicy.

Abstract

Background. Nickel-titanium rotary instruments are important adjuncts in endodontic therapy. Clinicians are looking for new sequences of the files, using of which permit to instrument canals with complicated anatomy.
Objectives. To compare the shaping ability of three sequences using RaCe rotary instruments in simulated root canals.
Material and Methods. Thirty simulated S-shaped canals were prepared with three sequences of RaCe rotary instruments. Canals were divided into three groups and prepared with different sequences. Two according to the recommendations of the manufacturer and last with autor’s sequence to an apical size of 40. Pre-operative and post-operative pictures recorded using an image analysis system were superimposed. The amount of material removed from canal walls was measured in 18 points. Canal and apical transportation, changes of working length were recorded.
Results. More accurately maintained working length with autor’s sequance. Instrumentation with all sequences results in transportation towards inner aspect of both curvature. Autor’s sequences maintained original shape of the canals best.
Conclusion. It seems that autor’s sequences of RaCe rotary instruments maintained original shape of canal, working length and end-point.

Słowa kluczowe

opracowanie kanałów korzeniowych, endodoncja, niklowo-tytanowe narzędzia rotacyjne, bloczki żywiczne

Key words

endodontics, canal shaping, nickel-titanium rotary instruments

References (27)

 1. Wytyczne jakości leczenia endodontycznego: wspólny raport Europejskiego Stowarzyszenia Endodontycznego. Endodoncja.pl 2007, 2, 119–128.
 2. Weiger R, ElAyouti A, Lost C.: Efficiency of hand and rotary instruments in shaping oval root canals. J. Endod. 2002, 28, 580–583.
 3. Schafer E., Vlassis M.: Comparative investigation of two rotary nickel-titanium instruments: ProTaper versus RaCe. Part2. Cleaning effectiveness and shaping ability in severely curved root canals of extracted teeth. Int. Endod. J. 2004, 37, 239–248.
 4. Schäfer E., Lohmann D.: Efficiency of rotary nickel-titanium FlexMaster instruments compared with stainless steel hand K-Flexofile-Part 1.Shaping ability in simulated curved canals. Int. Endod. J. 2002, 35, 505–513.
 5. Bryant S.T., Thompson S.A., Al-omary M.A., Dummer P.M.: Shaping ability of ProFile rotary nickel-titanium instruments with ISO sized tips in simulated root canals. Part 1. Int. Endod. J. 1998, 31, 275–281.
 6. Bryant S.T., Thompson S.A., Al-omary M.A., Dummer P.M.: Shaping ability of ProFile rotary nickel-titanium instruments with ISO sized tips in simulated root canals. Part 1. Int. Endod. J. 1998, 31, 282–289.
 7. Schäfer E., Tepel J., Hoppe W.: Properties of endodontic hand instruments used in rotary motion Part 2. Instrumentation of curved canals. J. Endod. 1995, 21, 493–497.
 8. Kum K.-Y., Spangberg L., Cha B.Y., Il-Young J., Seung-Jong L., Chan-Young L.: Shaping ability of three ProFile rotary instrumentation techniques in simulated resin root canals. J. Endod. 2000, 26, 719–723.
 9. Thompson S.A, Dummer P.M.H.: Shaping ability of ProFile.04 Taper Series 29 rotary nickel-titanium instruments in simulated root canals. Part 1. Int. Endod. J. 1997, 30, 1–7.
 10. Thompson S.A., Dummer P.M.H.: Shaping ability of ProFile.04 Taper Series 29 rotary nickel-titanium instruments in simulated root canals. Part 2. Int. Endod. J. 1997, 30, 8–15.
 11. Schäfer E., Erler M., Dammaschke T.: Comparative study on the shaping ability and cleaning efficiency of rotary Mtwo instruments. Part 1. Shaping ability in simulated curved canals. Int. Endod. J. 2006, 39, 196–202.
 12. Schäfer E., Florek H.: Efficiency of rotary nickel-titanium K3 instruments compared with stainless steel hand K-Flexofile. Part 1. Shaping ability in simulated curved canals. Int. Endod. J. 2003, 36,199–207.
 13. Vahid A., Roohi N., Zayeri F.: A comparative study of four rotary NiTi instruments in preserving canal curvature, preparation time and change of working length. Aust. Endod. J. 2009, 35, 93–97.
 14. G uelzow A., Stamm O., Martus P., Kielbassa A.M.: Comparative study of six rotary nickel-titanium systems and hand instrumentation for root canal preparation. Int. Endod. J. 2005, 38,743–752.
 15. L opez F.U., Travessas J.A.C., Fachin E., Fontanella V., Grecca F.: Apical transportation: Two assessment methods. Aust. Endod. J. 2009, 35, 85–88.
 16. L opes H.P., Elias C.N., Estrela C., Siqueira J.F.: Assessment of the apical transportation of root canals using the method of the curvature radius. Braz. Dent. J. 1998, 9, 39–45.
 17. L uiten D.J., Morgan L.A., Baumgartner J.C., Marshall J.G.: A comparison of four instrumentation techniques on apical canal transportation. J. Endod. 1995, 21, 26–32.
 18. Sonntag D., Ott M., Kook K., Stachniss V.: Root canal preparation with the NiTi systems K3, Mtwo and ProTaper. Aust. Endod. J. 2007, 33, 73–81.
 19. Schäfer E., Lohmann D.: Efficiency of rotary nickel-titanium FlexMaster instruments compared with stainless steel hand K-Flexofile-Part 1. Shaping ability in simulated curved canals. Int. Endod. J. 2002, 35, 505–513.
 20. P erez F., Schoumacher M., Peli J.F.: Shaping ability of two rotary instruments in simulated canals:stainless steel ENDOflash and Nikel-titanium HERO Shaper. Int. Endod. J. 2005, 38, 637–644.
 21. Thompson S.A., Dummer P.M.H.: Shaping ability of Hero 642 rotary nickel-titanium instruments in simulated root canals. Part 1. Int. Endod. J. 2000, 33, 248–254.
 22. Thompson S.A., Dummer P.M.H.: Shaping ability of Hero 642 rotary nickel-titanium instruments in simulated root canals. Part 2. Int. Endod. J. 2000, 33, 255–261.
 23. Schafer E., Oitzinger M.: Cutting efficiency of five different types of rotary nickel-titanium instruments. J. E ndod. 2008, 34, 198–200.
 24. Ding-Ming H., Hong-Xia L., Cheung G.S.-P., Lan Z., Hong T., Xue-Dong Z.: Study of the progressive changes in canal shape after using different instruments by hand in simulated S-shaped canals. J. Endod. 2007, 33, 986–989.
 25. Y oshimine Y., Ono M., Akamine A.: The shaping effects of three nickel-titanium rotary instruments in simulated s-shaped canals. J. Endod. 2005, 31, 373–375.
 26. Zhang L., Luo H., Zhou X., Tan H., Huang D.: The shaping effect of the combination of two rotary nickel-titanium instruments in simulated S-shaped canals. J. Endod. 2008, 34, 456–458.
 27. Schäfer E., Dzepina A., Danesh G.: Bending properties of rotary nickel-titanium instruments. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2003, 96, 757–763.