Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 3, July-September, p. 303–310

Publication type: editorial article

Language: English

The Thickness of Periodontal Soft Tissue Ultrasonic Examination – Current Possibilities and Perspectives

Badanie ultrasonograficzne grubości tkanek miękkich przyzębia – aktualne możliwości i perspektywy

Wojciech Bednarz1,

1 “Medident” Specialist Outpatient Clinic, Gorlice, Poland

Abstract

Identification of a periodontal biotype in patients has a fundamental meaning in optimal planning of preventive and therapeutic management mainly in periodontology, orthodontics, implantology and dental prosthetics. Identification of a periodontal biotype in a specific dentogingival unit is often required. Soft tissue thickness in the periodontium, called gingival thickness (GT) is an essential factor that has influence on a periodontal biotype assessment. Invasive and non-invasive methods are utilized in its examination. Measurement of gingival thickness and the oral mucosa are most commonly carried out using a periodontal probe under local anesthesia, or by more precise method of transgingival probing (TGP) using an endodontic tool with a silicone limiter (bone sounding – BS). The computed tomography allows indeed to assess thickness of the palatal and gingival mucosa in a low invasive way, but it is an expensive and still hard to get method. An ultrasound gingival thickness measurement (UGTM) is a safe and painless method, but an appropriate instrument is required. The aim of this study is to present the prototype of Pirop® Ultrasonic Biometer and its usage in an assessment of periodontal soft tissue thickness.

Streszczenie

Rozpoznanie biotypu przyzębia u pacjenta ma podstawowe znaczenie w planowaniu optymalnego postępowania profilaktyczno-leczniczego przede wszystkim w periodontologii, ortodoncji, implantologii i protetyce stomatologicznej. Często jest wymagane określenie biotypu przyzębia konkretnej jednostki zębowo-dziąsłowej. Istotnym elementem wpływającym na jego ocenę jest grubość tkanek miękkich przyzębia określana jako grubość dziąsłowa (GT – gingival thickness). Do jej zbadania są stosowane metody inwazyjne i nieinwazyjne. Pomiar grubości dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej najczęściej jest dokonywany w znieczuleniu miejscowym, z użyciem sondy periodontologicznej lub dokładniejszą metodą nakłuwania z wykorzystaniem narzędzia endodontycznego z silikonowym ogranicznikiem (TGP – transgingival probing, BS – bone sounding). Tomografia komputerowa pozwala wprawdzie na ocenę grubości błony śluzowej podniebienia i dziąseł w sposób mało inwazyjny, ale jest metodą drogą i wciąż trudno dostępną. Ultradźwiękowy pomiar grubości tkanek miękkich przyzębia (UGTM – ultrasonic gingival thickness measurement) jest metodą bezpieczną i niebolesną, ale wymagającą użycia odpowiedniego aparatu. Celem pracy jest przedstawienie prototypu biometru USG Pirop® i możliwości jego wykorzystania w badaniu grubości tkanek miękkich przyzębia.

Key words

gingival biotype, gingival thickness, ultrasonic method

Słowa kluczowe

biotyp dziąsłowy, grubość dziąsła, metoda ultradźwiękowa

References (25)

 1. Claffey N., Shanley D.: Relationship of gingival thickness and bleeding to loss of probing attachment in shallow sites following nonsurgical periodontal therapy. J. Clin. Periodontol. 1986, 13, 654–657.
 2. Greenberg J., Laster L., Listgarten M.A.: Transgingival probing as a potential estimator of alveolar bone level. J. Periodontol. 1976, 47, 514–517.
 3. Wennström J.L.: Lack of association between width of attached gingiva and development of gingival recession. A 5-year longitudinal study. J. Clin. Periodontol. 1987, 14, 181–184.
 4. Yared K.F.G., Zenobio E.G., Pacheco W.: Periodontal status of mandibular central incisors after orthodontic proclination in adults. Am. J. Orthodont. Dentofac. Orthop. 2006, 130, 6.e1–6.e8.
 5. Huang L-H., Neiva R.E.F., Wang H-L.: Factors affecting the outcomes of coronally advanced flap root coverage procedure. J. Periodontol. 2005, 76, 1729–1734.
 6. Olsson M., Lindhe J.: Periodontal characteristics in individuals with varying form of the upper central incisors. J. Clin. Periodontol. 1991, 18, 78–82.
 7. Müller H.P., Eger T.: Gingival phenotypes in young male adults. J. Clin. Periodontol. 1997, 24, 65–71.
 8. Kan J.Y., Rungcharassaeng K., Umezu K., Kois J.C.: Dimensions of peri-implant mucosa: An evaluation of maxillary anterior single implants in humans. J. Periodontol. 2003, 74, 557–562.
 9. Bednarz W., Herba G., Śleboda A.: Badania epidemiologiczne recesji dziąsłowych u 17-letniej młodzieży z R zeszowa i Gorlic. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 6, 51–55.
 10. De Rouck T., Eghbali R., Collys K., De Bruyn H., Cosyn J.: The gingival biotype revisited: transparency of the periodontal probe through the gingival margin as a method to discriminate thin from thick gingiva. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 428–433.
 11. Eghbali A., De Rouck T., De Bruyn H., Cosyn J.: The gingival biotype assessed by experienced and inexperienced clinicians. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 958–963.
 12. Wara-aswapati W., Pitiphat w., Chandrapho N.,Rattanayatikul C., Karimbux K.: The thickness of palatal masticatory mucosa associated with age. J. Periodontol. 2001, 72, 1407–1412.
 13. Vandana K.L., Savitha B.: Thickness of gingiva in association with age, gender and dental arch location. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 828–830.
 14. Da Silva S.C., Joly J.C., de Lima A.F.M., Tatakis D.N.: Root coverage using the coronally positioned flap with or without a subepithelial connective tissue graft. J. Periodontol. 2004, 75, 413–419.
 15. Studer S.P., Allen E.P., Rees T.C., Kouba A.: The thickness of mucosa in the human hard palate and tuberosity as potential donor sites for ridge augmentation procedures. J. Periodontol. 1997, 68, 145–151.
 16. Ji-Eun S., Yoo-Yung U., Chang-Sung K., Seong-Ho Ch., Kyoo-Sung Ch., Chong-Kwan K., Jung-Kiu Ch., Ui-Wong J.: Thickness of posterior palatal masticatory mucosa: the use of computerized tomography. J. Periodontol. 2008, 79, 406–412.
 17. Fu J-H., Yeh Ch-Y., Chan H-L., Tatarakis N., Leong D.J.M., Wang H-M.: Tissue biotype and its relation to the underlying bone morphology. J. Periodontol. 2010, 81, 569–574.
 18. Ueno D., Sato J., Igarashi C., Ikeda S., Morita M, Shimoda S., Udagawa T., Shiozaki K., Kobayashi M., Kobayashi K.: Accuracy of oral mucosal thickness measurements using spiral computed tomography. J. Periodontol. 2011, 82, 829–836.
 19. Eger T., Müller H.P., Heinecke A.: Ultrasonic determination of gingival thickness. Subject variation and influence of tooth type and clinical features. J. Clin. Periodontol. 1996, 23, 839–845.
 20. Müller H.P., Stahl M., Eger T.: Dynamics of mucosal dimensions after root coverage with a bioresorbable membrane. J. Clin. Periodontol. 2000, 27, 1–8.
 21. Müller H.P., Schaller N., Eger T., Heinecke A.: Thickness of masticatory mucosa. J. Clin. Periodontol. 2000, 27, 431–436.
 22. Konopka T., Dominiak M., Ćwirko M.: Wpływ metod chirurgicznego pokrywania recesji dziąsłowych na grubość dziąsła właściwego. Czas. Stomatol. 2002, 55, 626–633.
 23. Salmon B., Le Denmat D.: Intraoral ultrasonography: development of a specific high-frequency probe and clinical pilot study. Clin. Oral Invest. DOI 10.1007/s00784-011-0533-z.
 24. Lodder W.L., Teertstra H.J., Tan I.B., Pameijer F.A., Smeele L.E., van Velthuysen M.L., van den Brekel M.W.: Tumour thickness in oral cancer using an intra-oral ultrasound probe. Eur. Radiol. 2011, 21, 98–106.
 25. Raghav N., Reddy S.S., Giridhar A.G., Murthy S., Yashodha Devi B.K., Santana N., Rakesh N., Kaushik A.: Comparison of the efficacy of conventional radiography, digital radiography, and ultrasound in diagnosing periapical lesions. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2010, 110, 379–385.