Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 277–281

Publication type: historical article

Language: Polish

Historia radiologii stomatologicznej

The History of Dental Radiography

Joanna Krzyżostaniak1,, Tomasz Kulczyk2,, Anna Surdacka1,

1 Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Katedra Biomateriałów i S tomatologii Doświadczalnej, Pracownia Radiologii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Badanie radiologiczne zębów jest częścią stomatologicznego badania pacjenta, w którym wykorzystuje się promieniowanie mające zdolność penetracji ludzkiego ciała. Tkanki zawierające substancje mineralne zatrzymują większą jego część w przeciwieństwie do tych mniej mineralizowanych, które większość przepuszczają. Wykorzystując dodatkowo odpowiedni detektor tego promieniowania, można zobrazować miejsca niewidoczne gołym okiem. Odkrycie ponad 115 lat temu przez Wilhelma Conrada Roentgena promieni rentgenowskich było milowym krokiem w ogólnomedycznej diagnostyce. Już dwa tygodnie po publicznym przedstawieniu przez Roentgena wyników swoich badań niemiecki dentysta z Brunszwiku Friedrich Otto von Walkhoff wykonał pierwsze stomatologiczne zdjęcie rentgenowskie. Rozwój radiologii, również stomatologicznej, w pierwszych latach był okupiony licznymi ofiarami jej pionierów, ale dzięki nim oraz pracy wielu naukowców można teraz bezpiecznie wykorzystywać promieniowanie rentgenowskie.

Abstract

Radiological examination is a part of regular dental check up of a patient’s mouth, in witch a radiation capable of penetrating the human body is used. More mineralized tissues prevent the penetration of X-rays comparing to the less mineralized ones. As an addition, using the right X-ray detector, one can isualize the strucrure not seen by the human eye. Discovery of X-rays by Wilhelm Conrad Roentgen 115 years ago was a breake-through in medical diagnosis. Just two weeks after Wilhelm Conrad Roentgen discavery presentation a first dental X-rays was preformed by German dentist from Brunswick – Friedrich Otto von Walkhoff. In the first years after Roentgen’s discovery, the improvement of radiological testings has brought a lot of deaths to its pioneers. Howeves, thanks to then and to their work, we can safety use X-ray discovered by Roentgen today.

Słowa kluczowe

radiologia stomatologiczna, historia medycyny

Key words

dental radiography, history of medicine

References (12)

 1. Forrai J.: History of x-ray in dentistry. Rev. Clin. Pesq. Odontol. 2007, 3, 205–211.
 2. Leszczyński S.: Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej. Med. Prakt. Kraków 2000.
 3. Fields RT Jr, Goaz PW.: Notes on the history of dental radiology. Tex. Dent. J. 1995, 112, 15–22.
 4. Campbell D.J.: A brief history of dental radiography. N. Z. Dent. J. 1995, 91, 127–133.
 5. Ruprecht A.: Oral and maxillofacial radiology: then and now. J. Am. Dent. Assoc. 2008, 139, 5S–6S.
 6. Bober-Moken I, Perez R.S.: Historic insights on dental radiography. Bull. Hist. Dent. 1986, 34, 13–27.
 7. Jacobsohn P.H., Fedran R.J.: Making darkness visible: the discovery of X ray and its introduction to dentistry. J. Am. Dent. Assoc. 1995, 126, 1359–1367.
 8. Gibbs S.J.: Radiology: closing a century, opening a millennium. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1996, 81, 603–606.
 9. Langland O.E., Langlais R.P.: Early pioneers of oral and maxillofacial radiology. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1995, 80, 496–511.
 10. Glenner R.A.: 80 years of dental radiography. J. Am. Dent. Assoc. 1975, 90, 549–563.
 11. Ennis L.M.: A resume of roentgenology. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1962, 15, 680–692.
 12. Frommer H.H.: The history of dental radiology. Tex Dent J. 2002, 119, 416–421, 423.