Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 267–269

Publication type: clinical case

Language: English

Rzadki przypadek nerwiaka osłonkowego nerwu bródkowego – opis przypadku

Rzadki przypadek nerwiaka osłonkowego nerwu bródkowego – opis przypadku

Patryk Szubert1,, Agnieszka Krauze2,, Iga Kondziela2,, Jerzy Sokalski1,

1 Department of Dental Surgery, Poznan, University of Medical Science, Poland

2 Student Research Group, Department of Dental Surgery, Poznan, University of Medical Science, Poland

Abstract

Schwannoma is the most common benign neuroectodermal tumor. Histologic classification shows two patterns: Antoni A type and Antoni B type. Diagnosis is based on histopatology because of unspecific symptoms. Surgical excision of pathological change is the treatment of choice. The aim of this study is to present a schwannoma case in mental area, which was documented by Dental Surgery Clinic, Medical University of Poznan.

Streszczenie

Nerwiak osłonkowy to najczęściej występujący nowotwór pochodzenia neuroektodermalnego o charakterze niezłośliwym. Podział histologiczny wyróżnia 2 typy: Antoni A i Antoni B. Ze względu na niecharakterystyczne objawy rozpoznanie stawia się na podstawie wyniku badania histopatologicznego. Leczeniem z wyboru jest całkowite wyłuszczenie patologicznej zmiany. Celem pracy jest opis przypadku nerwiaka osłonkowego umiejscowionego w okolicy bródkowej udokumentowanego w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Key words

neurilemmoma, schwannoma, neurinoma, mental nerve

Słowa kluczowe

nerwiak osłonkowy, schwannoma, neurilemmoma, nerw bródkowy

References (13)

 1. De Andrade Santos P. P., Freitas V. S., Pinto L. P., de Almeida Freitas R., de Souza L. B.: Clinicopathologic analysis of 7 cases of oral schwannoma and review of the literature. Ann. Diagn. Pathol. 2010, 14, 235–239.
 2. Kuras M., Mazan K., Sokalski J.: Rzadki przypadek nerwiaka w jamie ustnej. Dental Forum 2004, 2, 21, 73–75.
 3. Prochasek W., Koszowski R., Stęplewska K.: Neurilemmoma – rzadki przypadek nerwiaka osłonkowego dna jamy ustnej. Wiad. Lek. 2008, 61, 7–9.
 4. Artzi Z., Taicher S., Nass D.: Neurilemmoma of the mental nerve. J. Oral Maxillofac. Surg. 1991, 49, 196–200.
 5. Nakamura A., Iguchi H., Kusuki M., Zushi T.,Yamane H., Wakasa K.: Intramasseteric schwannoma in a child. Auris Nasus Larynx 2006, 33, 347–350.
 6. Domingues Martins M., Anunciato de Jesus L., Santos Fernandes K.P., Kalil Bussadori S., Ahmad Taghloubi S., Trevizani Martins M.A.: Intra-oral schwannoma: Case report and literature review. Indian J. Dent. Res. 2009, 20, 121–125.
 7. Bień S., Żyłka S.: Nowotwory neurogenne głowy i szyi. Otolaryngology 2004, 3, 1, 40–44.
 8. Yamazaki H., Kaneko A., Ota Y., Tsukinoki K.: Schwannoma of the mental nerve: Usefulness of preoperative imaging: A case report. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 97, 122–126.
 9. Pęksa R., Iżycka-Świeszewska E., Rzepko R., Szukowska E.: Osłoniaki nerwowe ośrodkowe i obwodowe – badania morfologiczne, immunohistochemiczne i analiza naczyniowa. Ann. Acad. Med. Gedan. 2008, 38, 71–81.
 10. Wnukiewicz J., Nienartowicz J.: Nerwiak osłonkowy przestrzeni podżuchwowej i podjęzykowej – opis przypadku. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 155–158.
 11. Kowatsch E., Feichtinger M., Zemann W., Karpf E., Karcher H.: Extraosseous schwannoma of the mental nerve clinically simulating intraosseous. J. Oral Pathol. Med. 2006, 35, 517–519.
 12. Sładzień J., Maciejak K., Olszewski E.: Przypadek nerwiaka osłonkowego dna jamy ustnej. Otolaryngol. Pol. 1992, 42, 76–79.
 13. Gallo W.J., Moss M., Shapiro D.N., Gaul J.V.: Neurilemoma: review of the literature and report of five cases. J. Oral Surg. 1977, 35, 235–236.