Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 255–260

Publication type: review article

Language: Polish

Halitoza – przegląd piśmiennictwa

Halitosis – Review of the Literature

Katedra I Zakład Ortopedii Szczękowej I Ortodoncji Akademii Medycznej We Wrocławiu1,

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Mianem halitozy (fetor ex ore, fetor oris, oral malodor, bad breath) określa się nieprzyjemny zapach wydobywający się z jamy ustnej. Problem ten dotyka ludzi w każdym wieku, obojga płci. Jest trzecią, po próchnicy i chorobach przyzębia, przyczyną zgłaszania się pacjentów do gabinetów stomatologicznych. Do najczęstszych przyczyn halitozy należą problemy stomatologiczne: kamień nazębny, przewlekłe zapalenie dziąseł i przyzębia, próchnica, nieusunięte korzenie zębów, infekcje nosogardła i migdałków oraz zbyt słaba higiena jamy ustnej. Halitoza prawdziwa (ok. 90% wszystkich przypadków) jest związana z nadmiernie rozwiniętą florą bakteryjną wytwarzającą lotne związki siarki (VSCs – Volatile Sulphur Compounds). Urządzeniem, za pomocą którego można ocenić natężenie nieprzyjemnego zapachu z ust jest halimetr (pomiar stężenia VSCs). Ważnymi elementami walki z przykrym zapachem z ust są dokładnie przeprowadzone badanie stomatologiczne oraz instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej z zastosowaniem takich urządzeń, jak: skrobaczki do języka, irygatory, szczotki międzyzębowe, nici i taśmy dentystyczne. Środkami wspomagającymi mogą być również płyny zawierające chlorheksydynę (CHX) lub płukanki na bazie olejków eterycznych.

Abstract

Halitosis (fetor ex ore, fetor oris, oral malodour, bad breath) is a term used to describe unpleasant odour exhaled through the mouth. The problem of bad breath applies to people of every age and sex group and is estimated to be the third-most-frequent reason for seeking dental aid (following dental caries and periodontal disease). Halitosis may be caused mainly by: calculus, chronic gingivitis and periodontitis, dental caries, unremoved tooth root, infection of the nasopharynx, tonsil infection and low level of oral hygiene. True halitosis (about 90% of all cases) is connected with excessive quantities of naturally – occurring bacteria that produce Volatile Sulphur Compounds (VSCs). Halimeter is one of the methods used for bad breath diagnosis – this device can effectively determine the levels of VSCs – producing bacteria. Important methods used against bad breath are precise dental examination, good oral prophylactic instructions and maintaining proper oral hygiene, including use of tongue cleaner, irigators, interdental brush, dental floss and dental tape. Mouthwashes containing chlorhexidine (CHX) and essential oils, are often used to eliminate bad breath.

Słowa kluczowe

halitoza, halimetr, lotne związki siarki, fetor ex ore

Key words

halitosis, halimeter, volatile sulfur compounds, fetor ex ore

References (33)

 1. Kozłowski Z., Bruziewicz-Mikłaszewska B., Konopka T., Drulis-Kawa Z., Lewczyk E.: Using a halitometer to verify the symptoms of halitosis. Adv. Clin. Exp. Med. 2007, 16, 411–416.
 2. Kępa-Prokopienko J., Iwanicka-Grzegorek E., Michalik J.: Halitosis – etiologia, klasyfikacja i epidemiologia na podstawie piśmiennictwa. Nowa Stomatol. 2005, 1, 41–44.
 3. Almas K., Al-Hawish A., Al-Khamis W.: Oral hygiene practices, smoking habit and selfperceived oral malodor among dental students. J. Contemp. Dent. Pract. 2003, 4, 77–90.
 4. L ee S.S., Zhang W., Li Y.: Halitosis update: A review of causes, diagnoses and treatments. California Dent. Assoc. J. 2007, 35, 258–260, 262, 264–268.
 5. L ee P.P., Mak W.Y., Newsome P.: The aetiology and treatment of oral halitosis: an update. Hong Kong Med. J. 2004, 10, 414–418.
 6. Rosenberg M.: Clinical assessment of bad breath: current concepts. J. Am. Dent. Assoc. 1996, 127, 475–482.
 7. Kenneth T.J.: The encyclopedia of New York City.: Yale University Press, London 1996, 32.
 8. Piątkowska A., Szymańska J.: Przykry zapach z ust – halitosis. Zdr. Publ. 2004, 114, 383–387.
 9. Paradowska A.: Oral mucosa at Crohn’s disease. Gastroenterol. Pol. 2008, 15, 309–311.
 10. Koczorowski R., Karpiński M.: Halitosis – problem społeczny. Nowiny Lek. 2001, 70, 657–664.
 11. Shinohara E.H., Horikawa F.K., Ruiz M.M., Shinohara M.T.: Tongue piercing. Case report of a local complication. J. Contemp. Dent. Pract. 2007, 8, 83–89.
 12. Braksator M., Paradowski L.: Halitoza – etiologia, diagnostyka i leczenie. Gastroenterol. Pol. 2009, 16, 239–243.
 13. Kamińska K., Emeryk B., Kamińska K.: Halitosis – przykry zapach z ust – problem pacjenta i lekarza. Nowa Stomatol. 2005, 10, 220–221.
 14. Porter S.R., Scully C.: Oral malodour (halitosis). BMJ 2006, 333, 632–635.
 15. Settineri S., Mento C., Gugliotta S., Saitta A., Terranova A., Trimarchi G., Mallamace D.: Self-reported halitosis and emotional state: impact on oral conditions and treatments. Health Qual. Life Outcomes 2010, 8, 34–40.
 16. Iwanicka-Grzegorek E., Michalik J., Kepa J., Wierzbicka M., Aleksinski M., Pierzynowska E.: Subjective patients opinion and evaluation of halitosis using halimeter and organoleptic scores. Oral. Dis. 2005, 11, Suppl. 1, 86–88.
 17. Paradowska A., Marczewski B., Pawłowska-Cierniak E.: Self-perception of halitosis among students of Wroclaw Medical University. Adv. Clin. Exp. Med. 2007, 16, 543–548.
 18. Rosenberg M., Kozłovsky A., Gelernter I., Cherniak O., Gabbay J., Baht R., Eli I.: Self-estimation of oral malodor. Dent. Res. 1995, 74, 1577–1582.
 19. Eldarrat A., Alkhabuli J., Malik A.: The Prevalence of self-reported halitosis and oral hygiene practices among libyan students and office workers. Libyan J. Med. 2008, 3, 170–176.
 20. W ashio J., Takuichi S., Takeyoshi K., Takahashi N.: Hydrogen sulfide-producing bacteria in tongue biofilm and their relationship with oral malodour. J. Med. Microbiol. 2005, 54, 889–895
 21. Rosenberg M.: The science of bad breath. Sci. Amer. 2002, 286, 72–79.
 22. Quirynen M.: Leczenie przykrego zapachu z ust. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 21–23.
 23. Rosenberg M., Kulkarni G.V., Bosy A., McCulloch C.A.: Reproducibility and sensitivity of oral malodor measurments with a portable sulfide monitor. J. Dent. Res. 1991, 70, 1436–1440.
 24. Kleinberg I., Westbay G.: Salivary and metabolic factors in-volved in oral malodor formation. J. Periodontol. 1992, 63, 768–775.
 25. W alter S.M.: On the transformation of sulfur-containing amino acids and peptides to volatile sulfur compounds (VSC) in the human mouth. Eur. J. Oral Sci. 1997, 105, 534–537.
 26. Miyazaki H., Sakao S., Katoh Y., Takehara T.: Correlation between volatile sulphur compounds and certain oral health measurements in the general population. J. Periodontol. 1995, 66, 679–684.
 27. Morita M. Wang H.L.: Association between oral malodour and adult periodontitis: a review. Clin. Periodontol. 2001, 28, 813–819.
 28. Awano S., Gohara K., Kurihara E., Ansai T., Takehara T.: The relationship between the presence of periodontopahogenic bacteria in saliva and halitosis. Int. Dent. J. 2002, 52, 212–216.
 29. Bruziewicz-Mikłaszewska B., Urbanowicz I., Owczarek H.: Microbiological aspects of halitosis. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 117–120.
 30. Jańczuk Z., Krężel G., Gajda S.: Periodontitis a halitosis: problemy diagnostyczne i lecznicze. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 1, 44–46.
 31. Chruściel-Malinowska I., Kaczmarek W., Łuszczyńska A., Warcholak A., Wilk A.: Tabletki Hali-Z w zwalczaniu przykrego zapachu z ust. Magazyn Stomatol. 2004, 14, 6, 50–53.
 32. Mager D.L., Ximenez-Fyvie L.A., Haffajee A.D., Socransky S.S.: Distribution of selected bacterial species on intraoral surfaces. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 644–654.
 33. Claffey N.: Płyny do płukania jamy ustnej zawierające olejki aromatyczne: kluczowy element higieny jamy ustnej. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 28–31.