Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 236–242

Publication type: review article

Language: Polish

Mediatory reakcji immunologiczno-zapalnej jako biomarkery zapaleń przyzębia

Mediators of Immuno-Inflammatory Reaction as Biomarkers of Periodontitis

Łukasz Konopka1,, Ewa Brzezińska-Błaszczyk1,

1 Zakład Immunologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Zapalenie tkanek w przebiegu chorób przyzębia jest modulowane przez odpowiedź gospodarza na gromadzącą się płytkę bakteryjną w szczelinie lub kieszonce dziąsłowej i prowadzi do destrukcji aparatu zawieszeniowego zęba. Tradycyjna diagnostyka periodontologiczna jest oparta niemal wyłącznie na ocenie klinicznej i radiologicznej. Obecnie sugeruje się, że miejscowa odpowiedź organizmu w przebiegu chorób przyzębia mogłaby być ewaluowana na podstawie analizy płynu kieszonki dziąsłowej (GCF). Badanie czynników humoralnych występujących w G CF może mieć dużą wartość diagnostyczną, gdyż GCF jest źródłem wielu czynników biorących udział w reakcji immunologiczno-zapalnej. Obecność i odpowiednie stężenia czynników humoralnych w G CF może znaleźć zastosowanie w ocenie aktywności choroby przyzębia oraz wyników zastosowanej terapii. W pracy przedyskutowano przydatność diagnostyczną białek ostrej fazy oraz kalprotektyny, białka uważanego za marker chorób zapalnych. Autorzy opisują również mediatory lipidowe reakcji immunologiczno-zapalnej, tj. prostaglandynę E2, leukotrien B4 oraz czynnik aktywujący płytki. Określono także użyteczność diagnostyczną neopteryny, wczesnego i przydatnego markera odporności komórkowej oraz neuropeptydów.

Abstract

Tissue inflammation during periodontal diseases is mediated by host response to the accumulation of plaque in the gingival crevice/pocket, leading to destruction of supporting structures of the teeth. Traditional diagnosis of periodontal disease is based almost solely on clinical parameters and radiography. Nowadays, it is suggested that local host response in periodontal disease can be evaluated by biochemical analysis of gingival crevicular fluid (GCF). The study of GCF components offer great diagnostic potential as a source of factors that may be involved in immunoinflammatory reaction. The presence and level of host-derived humoral factors in GCF may have great value in evaluating both periodontal disease activity and the outcome of periodontal therapy. In this review diagnostic utility of acute-phase protein, as well as calprotectin, the protein that is thought to be a marker of inflammatory diseases, is discussed. Authors also describe phospholipid mediators of inflammatory and immune reactions, that is prostaglandin E2, leukotriene C4 and platelet activating factor. Usefulness of neopterin, an early and valuable marker of cellular immunity, and neuropeptides is characterized, as well.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, płyn kieszonki dziąsłowej, biomarkery

Key words

periodontitis, gingival crevicular fluid, biological markers

References (53)

 1. Pihlstrom B.L., Michalowicz B.S., Johnson N.W.: Periodontal diseases. Lancet 2005, 366, 1809–1820.
 2. Gendron R., Grenier D., Maheu-Robert L.: The oral cavity as a reservoir of bacterial pathogens for focal infections. Microbes Infect. 2000, 2, 897–906.
 3. Scannapieco F.A., Bush R.B., Paju S.: Associations between periodontal disease and risk for nosocomial bacterial pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease. A systematic review. Ann. Periodontol. 2003, 8, 54–69.
 4. Lalla E.: Periodontal infections and diabetes mellitus: when will the puzzle be complete? J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 913–916.
 5. Bobetsis Y.A., Barros S.P., Offenbacher S.: Exploring the relationship between periodontal disease and pregnancy complications. J. Am. Dent. Assoc. 2006, 137 Suppl., 7S–13S.
 6. Rogers J.: The inflammatory response in Alzheimer’s disease. J. Periodontol. 2008, 79, 1535–1543.
 7. Armitage G.C.: Classifying periodontal diseases – a long-standing dilemma. Periodontol. 2000, 2002, 30, 9–23.
 8. Schaudinn C., Gorur A., Keller D., Sedghizadeh P.P., Costerton J.W.: Periodontitis: an archetypical biofilm disease. J. Am. Dent. Assoc. 2009, 140, 978–986.
 9. Ohlrich E.J., Cullinan M.P., Seymour G.J.: The immunopathogenesis of periodontal disease. Aust. Dent. J. 2009, 54 Suppl. 1, S2–10.
 10. Bascones-Martinez A., Munoz-Corcuera M., Noronha S., Mota P., Bascones-Ilundain C., CampoTrapero J.: Host defence mechanisms against bacterial aggression in periodontal disease: Basic mechanisms. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2009, 14, 680–685.
 11. Andrian E., Grenier D., Rouabhia M.: Porphyromonas gingivalis-epithelial cell interactions in periodontitis. J. Dent. Res. 2006, 85, 392–403.
 12. Steinsvoll S., Helgeland K., Schenck K.: Mast cells – a role in periodontal diseases? J. Clin. Periodontol. 2004, 31, 413–419.
 13. Lamster I.B., Novak M.J.: Host mediators in gingival crevicular fluid: implications for the pathogenesis of periodontal disease. Crit. Rev. Oral Biol. Med. 1992, 3, 31–60.
 14. Gemmell E., Marshall R.I., Seymour G.J.: Cytokines and prostaglandins in immune homeostasis and tissue destruction in periodontal disease. Periodontol. 2000, 1997, 14, 112–143.
 15. Nishikawa M., Yamaguchi Y., Yoshitake K., Saeki Y.: Effects of TNFα and prostaglandin E2 on the expression of MMPs in human periodontal ligament fibroblasts. J. Periodontal Res. 2002, 37, 167–176.
 16. Cox S.W., Eley B.M., Kiili M., Sikainen A., Tervahartiala T., Sorsa T.: Collagen degradation by interleukin1β-stimulated gingival fibroblasts is accompanied by release and activation of multiple matrix metalloproteinases and cysteine proteinases. Oral Dis. 2006, 12, 34–40.
 17. Armitage G.C.: Analysis of gingival crevice fluid and risk of progression of periodontitis. Periodontol. 2000, 2004, 34, 109–119.
 18. Konopka Ł., Brzezińska-Błaszczyk E.: Cytokiny w płynie kieszonki dziąsłowej jako potencjalne markery diagnostyczne i prognostyczne zapalenia przyzębia. Dent. Med. Probl. 2010, 47, 206–213.
 19. Pejcic A., Kesic L.J., Milasin J.: C-reactive protein as a systemic marker of inflammation in periodontitis. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2011, 30, 407–414.
 20. Salzberg T.N., Overstreet B.T., Rogers J.D., Califano J.V., Best A.M., Schenkein H.A.: C-reactive protein levels in patients with aggressive periodontitis. J. Periodontol. 2006, 77, 933–939.
 21. Craig R.G., Yip J.K., So M.K., Boylan R.J., Socransky S.S., Haffajee A.D.: Relationship of destructive periodontal disease to the acute-phase response. J. Periodontol. 2003, 74, 1007–1016.
 22. Noack B., Genco R.J., Trevisan M., Grossi S., Zambon J.J., De Nardin E.: Periodontal infections contribute to elevated systemic C-reactive protein level. J. Periodontol. 2001, 72, 1221–1227.
 23. Sibraa P.D., Reinhart R.A., Dyer J.K., DuBois L.M.: Acute phase protein detection and quantification in gingival crevicular fluid by direct and indirect immunodot. J. Clin. Periodontol. 1991, 18, 101–106.
 24. Tüter G., Kurtis B., Serdar M.: Evaluation of gingival crevicular fluid and serum levels of high-sensitivity C-reactive protein in chronic periodontitis patients with or without coronary artery disease. J. Periodontol. 2007, 78, 2319–2324.
 25. Fitzsimmons T.R., Sanders A.E., Slade G.D., Bartold P.M.: Biomarkers of periodontal inflammation in the Australian adult population. Aust. Dent. J. 2009, 54, 115–122.
 26. Megson E., Fitzsimmons T., Dharmapatni K., Mark Bartold P.: C-reactive protein in gingival crevicular fluid may be indicative of systemic inflammation. J. Clin. Periodontol. 2010, 37, 797–804.
 27. Rosin M., Benjamin P., Rogers P., Gibson M., Van Leuven F., Johnson N.W., Curtis M.: Elevated conversion of alpha-2-macroglobulin to the complexed form in gingival crevicular fluid from adult periodontitis patients. J. Periodontal Res. 1995, 30, 436–444.
 28. Adonogianaki E., Mooney J., Kinane D.F.: Detection of stable and active periodontitis sites by clinical assessment and gingival crevicular acute-phase protein levels. J. Periodontal Res. 1996, 31, 135–143.
 29. Chen H.Y., Cox S.W., Eley B.M.: Cathepsin B, alpha2-macroglobulin and cystatin levels in gingival crevicular fluid from chronic periodontitis patients. J. Clin. Periodontol. 1998, 25, 34–41.
 30. Adonogianaki E., Mooney J., Kinane D.F.: The ability of gingival crevicular fluid acute phase proteins to distinguish healthy, gingivitis and periodontitis sites. J. Clin. Periodontol. 1992, 19, 98–102.
 31. Stríz I., Trebichavský I.: Calprotectin – a pleiotropic molecule in acute and chronic inflammation. Physiol. Res. 2004, 53, 245–253.
 32. Kondera-Anasz Z., Marek Z., Mielczarek-Palacz A., Sikora J.: Calprotectin-structure and functions. Pol. Arch. Med. Wewn. 2006, 115, 248–253.
 33. Kido J., Nakamura T., Kido R., Ohishi K., Yamauchi N., Kataoka M., Nagata T.: Calprotectin, a leukocyte protein related to inflammation, in gingival crevicular fluid. J. Periodontal Res. 1998, 33, 434–437.
 34. Que M.L., Andersen E., Mombelli A.: Myeloid-related protein (MRP)8/14 (calprotectin) and its subunits MRP8 and MRP14 in plaque-induced early gingival inflammation. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, 978–984.
 35. Kaner D., Bernimoulin J.P., Kleber B.M., Heizmann W.R., Friedmann A.: Gingival crevicular fluid levels of calprotectin and myeloperoxidase during therapy for generalized aggressive periodontitis. J. Periodontal Res. 2006, 41, 132–139.
 36. Kido J., Nakamura T., Kido R., Ohishi K., Yamauchi N., Kataoka M., Nagata T.: Calprotectin in gingival crevicular fluid correlates with clinical and biochemical markers of periodontal disease. J. Clin. Periodontol. 1999, 26, 653–657.
 37. Nakamura T., Kido J., Kido R., Ohishi K., Yamauchi N., Kataoka M., Nagata T.: The association of calprotectin level in gingival crevicular fluid with gingival index and the activities of collagenase and aspartate aminotransferase in adult periodontitis patients. J. Periodontol. 2000, 71, 361–367.
 38. Tsai C.C., Hong Y.C., Chen C.C., Wu Y.M.: Measurement of prostaglandin E2 and leukotriene B4 in the gingival crevicular fluid. J. Dent. 1998, 26, 97–103.
 39. Zhong Y., Slade G.D., Beck J.D., Offenbacher S.: Gingival crevicular fluid interleukin-1β, prostaglandin E2 and periodontal status in a community population. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 285–293.
 40. Preshaw P.M., Heasman P.A.: Prostaglandin E2 concentrations in gingival crevicular fluid: observations in untreated chronic periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 15–20.
 41. Emingil G., Cinarcik S., Baylas H., Coker I., Hüseyinov A.: Levels of leukotriene B4 in gingival crevicular fluid and gingival tissue in specific periodontal diseases. J. Periodontol. 2001, 72, 1025–1031.
 42. Pradeep A.R., Manjunath S.G., Swati P.P., Shikha C., Sujatha P.B.: Gingival crevicular fluid levels of leukotriene B4 in periodontal health and disease. J. Periodontol. 2007, 78, 2325–2330.
 43. Emingil G., Cinarcik S., Baylas H., Hüseyinov A.: Levels of platelet-activating factor in gingival crevicular fluid and gingival tissue in specific periodontal diseases. J. Periodontol. 2001, 72, 1032–1037.
 44. Keles G.C., Cetinkaya B.O., Isildak I., Koprulu H., Acikgoz G.: Levels of platelet activating factor in gingival crevice fluid following periodontal surgical therapy. J. Periodontal Res. 2006, 41, 513–518.
 45. Feng W., Wu T., Sun Q.F., Yang P.S., Liu X.L.: Detection of platelet-activating factor in unstimulated mixed saliva and gingival crevicular fluid of periodontitis patients with coronary heart disease. Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2010, 19, 228–231.
 46. Murr C., Widner B., Wirleitner B., Fuchs D.: Neopterin as a marker for immune system activation. Curr. Drug Metab. 2002, 3, 175–187.
 47. Ozmeriç N., Baydar T., Bodur A., Engin A.B., Uraz A., Eren K., Sahin G.: Level of neopterin, a marker of immune cell activation in gingival crevicular fluid, saliva, and urine in patients with aggressive periodontitis. J. Periodontol. 2002, 73, 720–725.
 48. Pradeep A.R., Kumar M.S., Ramachandraprasad M.V., Shikha C.: Gingival crevicular fluid levels of neopterin in healthy subjects and in patients with different periodontal diseases. J. Periodontol. 2007, 78, 1962–1967.
 49. Lundy F.T., Mullally B.H., Burden D.J., Lamey P.J., Shaw C., Linden G.J.: Changes in substance P and neurokinin A in gingival crevicular fluid in response to periodontal treatment. J. Clin. Periodontol. 2000, 27, 526–530.
 50. Linden G.J., McKinnell J., Shaw C., Lundy F.T.: Substance P and neurokinin A in gingival crevicular fluid in periodontal health and disease. J. Clin. Periodontol. 1997, 24, 799–803.
 51. Pradeep A.R., Raj S., Aruna G., Chowdhry S.: Gingival crevicular fluid and plasma levels of neuropeptide Substance-P in periodontal health, disease and after nonsurgical therapy. J. Periodontal Res. 2009, 44, 232–237.
 52. Linden G.J., Mullally B.H., Burden D.J., Lamey P.J., Shaw C., Ardill J., Lundy F.T.: Changes in vasoactive intestinal peptide in gingival crevicular fluid in response to periodontal treatment. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 484–489.
 53. Lundy F.T., Shaw C., McKinnell J., Lamey P.J., Linden G.J.: Calcitonin gene-related peptide in gingival crevicular fluid in periodontal health and disease. J. Clin. Periodontol. 1999, 26, 212–216.