Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 223–228

Publication type: original article

Language: Polish

Częstość występowania i natężenie bólu po separacji zębów trzonowych

Incidence and Intensity of Pain After Molar Separation

Krzysztof Owczarek1,, Izabella Dunin-Wilczyńska1,

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w L ublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Separacja zębów trzonowych jest wstępnym etapem leczenia ortodontycznego. Pacjenci często skarżą się na odczuwanie bólu po rozseparowaniu zębów, opinie o jego natężeniu są różne.
Cel pracy. Zbadanie natężenia i czasu trwania bólu odczuwanego przez pacjentów po rozseparowaniu zębów trzonowych, a także określenie częstości przyjmowania środków przeciwbólowych po założeniu separacji.
Materiał i metody. Badania ankietowe przeprowadzono w grupie 60 osób. Dokonywano separacji zębów trzonowych szczęki lub żuchwy przez 1 tydzień za pomocą separatorów elastomerowych. Ból oceniano za pomocą skal VAS oraz VRS, badani wypełniali dodatkowo kwestionariusz dotyczący jakości odczuwanego bólu i przyjmowanych leków przeciwbólowych.
Wyniki. Spośród 60 badanych bólu nie odczuwało 7 osób. Ból pojawiał się w ciągu 8 godz. po separacji, najsilniejszy był 24 godz. po rozseparowaniu zębów, a następnie stopniowo zanikał, u większości pacjentów w ciągu 4 dni. Ból zwiększał się podczas nagryzania, był silniej odczuwany przez osoby płci żeńskiej niż męskiej. Nie stwierdzono różnic w natężeniu bólu w zależności od umiejscowienia separatorów w szczęce lub żuchwie. Leki przeciwbólowe zażywało 14 badanych.
Wnioski. Największe natężenie bólu po rozseparowaniu zębów występuje po 24 godz., następnie ból stopniowo zanika. Intensywność odczuwania bólu wśród osób płci męskiej i żeńskiej jest różna. Większość pacjentów mimo odczuwanego bólu nie przyjmuje leków przeciwbólowych (ból jest akceptowany), a przyjmujący leki najczęściej biorą tylko jedną dawkę.

Abstract

Background. The initial stage of orthodontic treatment is the separation of molars. Patients often complain on pain of varying intensity after the procedure.
Objectives. The aim of the present study was to evaluate the intensity and duration of pain perceived by patients after molar separation and to determine the incidence of analgesic consumption after the separation.
Material and Methods. The questionnaire study was conducted in the group of 60 patients. Maxillary or mandibular molars were separated over the period of 1 week using elastomeric separators. Pain was assessed using VAS or VRS; additionally, the respondents filled the questionnaire on the quality of pain and used analgesics.
Results. Seven of 60 respondents did not perceive pain. Pain occurred within 8 hours and was most severe at 24 hours after separation; in the majority of cases, pain subsided gradually within 4 days. Pain increased on biting and its perception was stronger in women compared to men. There were no differences in the intensity of pain depending on location of separators in the maxilla or mandible. Analgesics were taken by 14 patients.
Conclusion. The highest intensity of pain occurs 24 hours after the separation; then pain subsides gradually. The intensity of pain perception is gender related. The majority of patients, despite the pain experienced, do not take analgesics (pain is acceptable) and those who do, take one dose only.

Słowa kluczowe

ból, leki przeciwbólowe, separacja zębów

Key words

pain, analgesics, separation of teeth

References (20)

 1. Davidovitch M., Papanicolaou S., Vardimon D., Brosh T.: Duration of elastomeric separation and effect on interproximal contact point characteristics. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2008, 133, 414–422.
 2. Sodeyama T., Maeda T., Takano Y., Hara K.: Responses of periodontal nerve terminals to experimentally induced oclusal trauma in rat molars: an immunohistochemical study using PGP 9.5 antibody. J. Periodontal. Res. 1996, 31, 235–248.
 3. O gawa T., Ishii N., Toda K., Soma K.: Changes in response properties of periodontal mechanoreceptors during tooth movement in rats. J. Med. Dent. Sci. 2002, 49, 95–101.
 4. Hoffman W.E.: A study of four types of orthodontic separator. Am. J. Orthod. 1972, 62, 67–73.
 5. P roffit W.R., Fields Jr. H.W.: Ortodoncja współczesna. Tom 2. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, 67–101.
 6. Bartzela T., Türp J.C., Motschall E., Maltha J.C.: Medication effects on the rate of orthodontic tooth movement: A systemic literature review. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 2001, 1, 16–26.
 7. L indhe J.: Clinical Periodontology and implant dentistry. Blackwell Publications Company, Munksgaard 2008, 48.
 8. Furstman L., Bernik S.: Clinical consideration of the periodontium. Am. J. Orthod. 1972, 61, 138–55.
 9. Ferreira S.H., Nakamura M., Castro M.: The hyperalgesic effects of prostacyclin E2. Prostaglandins 1978, 16, 31–37.
 10. Motyl S., Trautzel K., Stós W.: Odczuwanie dolegliwości bólowych u pacjentów leczonych ortodontycznie z zastosowaniem aparatów stałych. Implantoprotetyka 2009, 10, 33–36.
 11. N gan P., Kess B., Wilson S.: Perception of discomfort by patients undergoing orthodontic treatment. Am. J. O rthod. Dentofac. Orthop. 1989, 96, 47–53.
 12. Bird S.E., Williams K., Kula K.: Preoperative acetaminophen vs ibuprofen for control of pain after orthodontic separator placement. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 2007, 132, 504–510.
 13. N gan P., Wilson S., Shanfeld J., Amini H.: The effect if ibuprofen on the level of discomfort in patients undergoing orthodontic treatment. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1994, 106, 88–95.
 14. Steen Law S.L., Southard K.A., Law A.S., Logan H.L., Jakobsen J.R.: An evaluation of preoperative ibuprofen for treatment of pain associated with orthodontic separator placement. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2000, 118, 629–635.
 15. Bergius M., Berggrin K., Killardis S.: Experience of pain during an orthodontic procedure. Eur. J. Oral. Sci. 2002, 1, 107–110.
 16. Unruh A.M.: Gender variations in clinical pain experience. Pain 1996, 65, 123–167.
 17. Berkley K.: Sex differences in pain. Behav. Brian Sci. 1997, 20, 371–80.
 18. R iley 3rd J.L., Robinson M.E., Wise E.A., Prince D.D.: A meta-analitic review of pain perception across the menstrual cycle. Pain 1999, 81, 225–235.
 19. A rabska-Przedpełska B., Pawlicka H.: Endodoncja morfologia, diagnostyka, leczenie. Wyd. Med. Tour Press Intern. Warszawa 2004, 207–223.
 20. Szumilewicz M., Kawala B., Tomaszewska J., Matthews-Brzozowska T.: Changes in the pulpal blond flow during orthodontic treatment – case report. Dent. Med. Probl. 2008, 45 (2), 215–219.