Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 1, January-March, p. 19–22

Publication type: original article

Language: English

Bacterial Colonization of Suture Materials in the Oral Cavity

Kolonizacja nici chirurgicznych przez bakterie w jamie ustnej

Witold Bojar1,, Witold Bojar2,, Michał Szałwiński2,, Tomasz Zaręba1,

1 National Medicines Institute, Warsaw, Poland

2 2nd Department of Maxillo-Facial Surgery, Medical University of Warsaw, Poland

Abstract

Background. There are some potential risk factors of wound infection in oral cavity surgery related to the type of a suture material.
Objectives. The identification of micro-organisms present on two different suture materials commonly used in oral surgery and their susceptibility to microbial colonization.
Material and Methods. Material collected from 25 patients appearing for dentoalveolar surgical procedures, was divided into two groups. The first group included 12 patients and the second 13 patients. In the first group, the material used was a multifilament absorbable suture, used in standard surgical procedures and swabs taken from oral vestibule. In the second group absorbable multifilament thread and non-absorbable monofilament sutured were used simultaneously to the same wound. Suture materials were excised 7 days after surgery and placed onto transport medium plates. They were inoculated 3–4 hours after collection.
Results. Identification of microbes was carried out with commercially available tests: API 32 Strep., API 20A, ID 32GN, ID 32 Staph (bioMerieux). There was no significant difference in susceptibility for microbials between both groups. Prevailing bacteria isolated from both groups were oral cavity streptococci identified as Streptococcus oralis/ Streptococcus anginosus group.
Conclusion. In the absence of proof for differences of colonization between monoand multifilament suture, our method of choice for suture material selection should be its convenience for a surgeon, rather than its ability for bacterial adherence.

Streszczenie

Wprowadzenie. Istnieją potencjalne czynniki ryzyka zainfekowania rany chirurgicznej w jamie ustnej związane z zastosowaniem różnych rodzajów nici chirurgicznych.
Cel pracy. Identyfikacja mikroorganizmów obecnych na dwóch różnych typach nici chirurgicznych powszechnie stosowanych w chirurgii stomatologicznej i ich podatność na kolonizację przez bakterie.
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły próbki pobrane od 25 pacjentów, którzy przechodzili zabiegi w obrębie wyrostków zębodołowych jamy ustnej. Ze względu na zastosowane procedury i użyty materiał szewny wyodrębniono 2 grupy pacjentów. W pierwszej, trzynastoosobowej grupie pacjentów materiałem były plecione nici stosowane w standardowych procedurach chirurgii jamy ustnej i wymaz z przedsionka jamy ustnej. W drugiej grupie obejmującej dwunastu pacjentów do zaopatrzenia tej samej rany stosowano jednocześnie plecioną, resorbowalną nić oraz nieresorbowalny monofilament. Szwy usuwano 7 dni po zabiegu i przenoszono na podłoża transportowe. Posiew wykonywano po 3–4 godz. od pobrania. Identyfikację drobnoustrojów izolowanych z materiału przeprowadzono za pomocą testów komercyjnych API 32 Strep., API 20A, ID 32GN oraz ID 32 Staph (bioMerieux).
Wyniki. Nie stwierdzono istotnych różnic w podatności na kolonizację mikrobiologiczną między ocenianymi rodzajami nici chirurgicznych.
Wnioski. Brak różnic w kolonizacji nici chirurgicznych jednowłókienkowej i plecionej pozwala stwierdzić, że podstawowym parametrem przy wyborze materiału szewnego w dalszym ciągu pozostaje subiektywna ocena chirurga, a nie podatność na wzrost kolonii bakteryjnych.

Key words

suture material, monofilament, multifilament, absorbable, non-absorbable, bacterial colonization

Słowa kluczowe

materiał szewny, nić jednowłókienkowa, nić pleciona, resorbowalna, nieresorbowalna, kolonizacja bakteryjna

References (10)

  1. Ford H.R., Jones P., Gaines B., Reblock K., Simpkins D.L.: Intraoperative handling and wound healing: controlled clinical trial comparing coated Vicryl (R) Plus antibacterial suture (coated polyglactin 910 suture with triclosan) with Vicryl (R) suture (coated polyglactin 910 suture). Surg. Infect. 2005, 6, 313–321.
  2. King R.C., Crawford J.J., Small E.W.: Bacteriemia following suture removal. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1988, 1, 23–28.
  3. Otten J.E., Wiedmann-Al-Ahmad M., Jahnke H., Pelz K.: Bacterial collonization. J. Biomed. Mater. Res. B A ppl. Biomater. 2005, 7, 627–635.
  4. Pratten J., Nazhat S.N., Blaker J.J., Bocaccini AR.: In vitro attachment of Staphylococcus epidermidis to surgical sutures without Ag-containing bioactive glass coating. J. Biomater. Appl. 2004, 7, 47–57.
  5. Wampole H.S., Allen A.L., Gross A.: The incidence of transient bacteriemia during periodontal dressing change. J. Periodontol. 1978, 8, 462–464.
  6. Horch H.H.: Zahnärztliche Chirurgie. Urban&Schwarzenberg. Munchen–Wien–Baltimore 1995, 64–65.
  7. Peterson L.J., Ellis E., Hucp J.R., Tucker M.R.: Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2001, 114–115.
  8. Merritt K., Hitchins V.M., Nepale A.R.: Tissue colonization from implantable biomaterials with low numbers of bacteria. J. Biomed. Mater. Res. 1999, 3, 261–265.
  9. Selvig K.A., Biagiotti G.R., Leknes K.N., Wiksejo U.M.: Oral tissue reactions to suture materials. Int. J. Periodontics & Restorative Dent. 1998, 10, 474–487.
  10. Zdanowicz U.: Estetyczna blizna – cz. II. Acta Clin. 2002, 2, 179–187.