Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 1, January-March, p. 11–18

Publication type: editorial article

Language: English

Complications During Surgical Insertion of Miniimplants

Powikłania podczas umieszczania miniimplantów

Anna Znamirowska-Bajowska1,, Tomasz Ogiński1,, Janina Szeląg1,

1 Department of Facial Abnormalities, Department of Maxillofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Miniscrews have been introduced as a temporary cortical anchorage device in orthodontic treatment. Despite all the advantages, miniscrews are burdened by some complications. Treatment with miniimplants can fail for various reasons, including improper surgical techniques during placement.The possibilty complication during surgical insertion are: dental root, blood vessels and nerves injuries, perforation of maxillary sinus and nasal cavity, miniimplant instability and fracture, slippage. Fortunately, proper proceeding during implantation may reduce or even eliminate potential complication. The aim of this article was to consider complications that occur during the insertion of miniimplants.

Streszczenie

Miniśruby zostały wprowadzone w leczeniu ortodontycznym jako środek do otrzymania tymczasowego zakotwienia kortykalnego. Mimo ich wszystkich zalet, miniśruby są również obciążone pewnymi wadami. Leczenie z użyciem miniimplantów może się nie powieść z wielu powodów, włączając w to niewłaściwą technikę chirurgicznej implantacji. Możliwe powikłania podczas umieszczania miniimplantów to: zranienie korzenia, naczyń krwionośnych i nerwów, perforacja zatoki szczękowej i jamy nosowej, niestabilność pierwotna, złamanie i „poślizg” miniimplantu. Właściwa procedura postępowania w czasie zabiegu pozwala zmniejszyć lub nawet wyeliminować wystąpienie powikłań. Celem pracy było omówienie możliwych powikłań, jakie mogą pojawić się podczas umieszczania miniimplantów.

Key words

orthodontic miniimplants, implantation, complications

Słowa kluczowe

miniimplanty ortodontyczne, implantacja, powikłania

References (76)

 1. Chen Y.J., Chang H.H., Huang C.Y., Hung H.C., Lai E.H., Yao C.C.: A retrospective analysis of the failure rate of three different orthodontic skeletal anchorage systems. Clin. Oral Implants Res. 2007, 18, 768–775.
 2. Kanomi R.: Mini-implant for orthodontic anchorage. J. Clin. Orthod. 1997, 11, 763–767.
 3. Mah J., Bergstrand F.: Temporary anchorage devices: a status report. J. Clin. Orthod. 2005, 39, 132–136.
 4. Raftowicz-Wójcik K., A ntoszewska J., Kawala B.: Leczenie nieekstrakcyjne klasy II/1 z zastosowaniem zamków samoligaturujących Quick oraz miniimplantów ortodontycznych – opis przypadku. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 365–370.
 5. Baumgaertel S., Razavi M.R., Hans M.G.: Mini-implant anchorage for the orthodontic practitioner. Am. J. O rthod. Dentofacial Orthop. 2008, 133, 621–627.
 6. Wang Y.C., Liou E.J.W.: Comparison of the loading behavior of self-drilling and predrilled mini-screws throughout orthodontic loading. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2008, 133, 38–43.
 7. Tseng Y.C., Hseh C.H., Chen C.H., Shen Y.S., Huang I.Y., Chen C.M.: The application of mini-implants for orthodontic anchorage. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 200, 35, 704–707.
 8. Cetinsahin A., Arman A.: Application of implants for orthodontic anchorage. Turk. Orthodont. Derg. 2005, 18, 77–89.
 9. Wilmes B., Drescher D.: A miniscrew system with interchangeable abutments. J. Clin. Orthod. 2008, 42, 574–580.
 10. Reynders R., Ronchi L., Bipat S.: Mini-implants in orthodontics: a systematic review of the literature. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2009, 135, 564, e1–564, e19.
 11. Park H.S., Jeong S.H., Kwon O.W.: Factors affecting the clinical success of screw implants used as orthodontic anchorage. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2006, 130, 18–25.
 12. A voiding complications in minor oral surgery. In: Maxillofacial Surgery Eds.: Ward-Booth P., Hausaman J-E., Schendel S., Churchill Livingstone, Edinburgh 1999, 1591–1610.
 13. Hembree M., Buschang P.H., Carrillo R., Spears R., Rossouw P.E.: Effects of intentional damage to the roots and surrounding structures with miniscrew implants. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2009, 135, 280.e1–280.e9.
 14. Briceno C., Buschang P., Carrillo R., Spears R.: Healing of the root and surrounding structures after intentional damage with a miniscrew implant. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2009, 135, 292–301.
 15. Asscherickx K., Vannet B.V., Wehrbein H., Sabzevar M.M.: Root repair after injury from miniscrew. Clin. Oral Implants Res. 2005, 16, 575–578.
 16. Kuroda S., Yamada K., Deguchi T., Hashimoto T., Kyung H.M., Takano-Yamamoto T.: Root proximity is a major factor for screw failure in orthodontic anchorage. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2007, 131, 68–73.
 17. Cheng S.J., Tseng I.Y., Lee J.J., Kok S.H.: A prospective study of the risk factors associated with failure of miniimplants used for orthodontic anchorage. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2004, 19 100–106.
 18. Melsen B.: Mini-implants? Where are we? J. Clin. Orthod. 2005, 39, 539–547.
 19. Carano A., Velo S., Incorvati C., Poggio P.: Clinical applications of the mini-screw-anchorage-system (M.A.S.) in the maxillary alveolar bone. Prog. Orthod. 2004, 5, 212–235.
 20. Antoszewska J., Kawala B., Sarul M.: Factors affecting stability of orthodontic implants. A Wroclaw method. Forum Ortodont. 2010, 6, 1, 5–14.
 21. Poggio P.M., Incorvati C., Velo S., Carano A.: ‘‘Safe zones’’: a guide for miniscrew positioning in the maxillary and mandibular arch. Angle Orthod. 2006, 76, 191–197.
 22. Ishii T., Nojima K., Nishii Y., Takaki T., Yamaguchi H.: Evaluation of the implantation position of mini-screws for orthodontic treatment in the maxillary molar area by a micro CT. Bull. Tokyo Dent. Coll 2004, 45, 165–172.
 23. Hu K.S., Kang M.K., Kim T.W., Kim K.H., Kim H.J.: Relationships between dental roots and surrounding tissues for orthodontic miniscrew installation. Angle Orthod. 2009, 79, 37–45.
 24. Testori T., Del Fabbro M.: Anathomy of the maxillary sinus. In: Maxillary sinus surgery and alternatives in treatment. Eds.: Testori T., Wallace S., Del Fabbro M., Weinstein R., Quintessence Publishing, London 2009, 7–22.
 25. Tamamura N., Kuroda S., Sugawara Y., Takano-Yamamoto T., Yamashiro T.: Use of palatal miniscrew anchorage and lingual multi-bracket appliances to enhance efficiency of molar scissors-bite correction. Angle Orthod. 2009, 79, 577–584.
 26. Calvo-Guirado J.L., Saez-Yuguero R., Pardo-Zamora G.: Compressive osteotomes for expansion and maxilla sinus floor lifting. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2006, 11, 52–55.
 27. Liou E.J.W., Pai B.C.J., Lin J.C.Y.: Do miniscrews remain stationary under orthodontic forces? Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2004, 126, 42–47.
 28. Woo I., Le B.T.: Maxillary sinus floor elevation: review of anatomy and two techniques. Impl. Dent. 2004, 13, 28–32.
 29. Graham J., Cope J.: Miniscrew troubleshooting. Orthod. Products 2006, 4–5, 26–32.
 30. Park C.H., Park I.K., Woo Y., Kim T.W.: Complications and their management. In: Orthodontic Miniscrew Implants: Clinical Applications. Mosby 2008, 245–254.
 31. Kravitz N.D., Kusnoto B., Tsay T.P., Hohlt W.F.: The use of temporary anchorage devices for molar intrusion. J. Am. Dent. Assoc. 2007, 138, 56–64.
 32. Reiser G.M., Rabinovitz Z., Bruno J., Damoulis P.D., Griffin T.J.: Evaluation of maxillary sinus membrane response following elevation with the crestal osteotome technique in human cadavers. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2001, 16, 833–840.
 33. Ardekian L., Oved-Peleg E., Mactei E.E., Peled M.: The clinical significance of sinus membrane perforation during augmentation of the maxillary sinus. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006, 64, 277–282.
 34. Sugawara J., Baik U.B., Umemori M., Nagasaka H., Kawamura H., Mitani H.: Treatment of posttreatment dentoalveolar changes following intrusion of mandibular molars with application of a skeletal anchorage system (SAS) for open bite correction. Int. J. Adult Orthodon. Orthognath. Surg. 2002, 17, 243–253.
 35. Keles A., Erverdi N., Sezen S.: Bodily distalization of molars with absolute anchorage. Angle Orthod. 2003, 73, 471–482.
 36. Kang S., Lee S.J., Ahn S.J., Heo M.S., Kimd T.W.: Bone thickness of the palate for orthodontic mini-implant anchorage in adult. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2007, 131, 4, Supll., 74–81.
 37. Lombardoa L., Graccoa A., Zampinib F., Stefanonic F., Mollicad F.: Optimal palatal configuration for miniscrew applications. Angle Orthod. 2010, 80, 145–152.
 38. Park Y.C., Lee S.Y., Kim D.H., Jee S.H.: Intrusion of posterior teeth using mini-screw implants. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2003, 12, 690–694.
 39. Al-Fraidi A.A., Zawawi K.W.: Selective intrusion of overerupted upper first molars using a temporary anchorage device: case report. J. Can. Dent. Assoc. 2010, 76, a9.
 40. Kubilius R., Sabalys G., Juodzbalys G., Gedrimas V.: Traumatic damage to the inferior alveolar nerve sustained in course of dental implantation. Possibility of prevention. Stomatologija 2004, 6, 106–110.
 41. Smith M.H., Lung K.E.: Nerve injuries after dental injection: a review of the literature. J. Can. Dent. Assoc. 2006, 72, 559–564.
 42. Hernandez L.C., Montoto G., Puente Rodrıguez M., Galban L, Martınez V.: ‘‘Bone map’’ for a safe placement of miniscrews generated by computed tomography. Clin. Oral Implants Res. 2008, 19, 576–581.
 43. Cho U.H., Yu W., Kyung H.M.: Root contact during drilling for microimplant placement. Affect of surgery site and operator expertise. Angle Orthod. 2010, 81, 130–136.
 44. Kim S.H., Choi Y.S., Hwang E.H., Chung K.R., Kook Y.A., Nelson G.: Surgical positioning of orthodontic mini-implants with guides fabricated on models replicated with cone-beam computed tomography. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 131, 82–89.
 45. Melsen B., Costa A.: Immediate loading of implants used for orthodontic anchorage. Clin. Orthod. Res. 2000, 3, 23–28.
 46. Mischkowski R.A., Kneuertz P., Florvaag B., Lazar F., Koebke J., Zöller J.E.: Biomechanical comparison of four different miniscrew types for skeletal anchorage in the mandibulo-maxillary area. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 37, 948–954.
 47. Florvaag B., Kneuertz P., Lazar F., Koebke J., Zöller J.E., Braumann B., Mischkowski R.A.: Biomechanical properties of orthodontic miniscrews. An in vitro study. J. Orofac. Orthop. 2010, 71, 53–67.
 48. Wilmes B., Rademacher C., Olthoff G., Drescher D.: Parameters affecting primary stability of orthodontic miniimplants. J. Orofac. Orthop. 2006, 67, 162–174.
 49. Sakoh J., Wahlmann U., Stender E., Nat R., Al-Nawas B., Wagner W.: Primary stability of a conical implant and a hybrid, cylindric screw-type implant in vitro. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2006, 21, 560–566.
 50. Gantous A., Philipps J.H.: The effects of varying pilot hole size on the holding power of miniscrews and microscrews. Plast. Reconstr. Surg. 1995, 95, 1165–1169.
 51. Lim S., Cha J., Hwang C.: Insertion torque of orthodontic miniscrews according to changes in shape, diameter and length. Angle Orthod. 2008, 78, 234–240.
 52. Lee N.K., Baek S.H.: Effects of the diameter and shape of orthodontic mini-implants on microdamage to the cortical bone. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2010, 138, 1, 8.e1–8.e8.
 53. Motoyoshi M., Hirabayashi M., Uemura M., Shimizu N.: Recommended placement torque when tightening an orthodontic mini-implant. Clin. Oral Implants Res. 2006, 17, 109–114.
 54. Dalstra M., Cattaneo P.M., Melsen B.: Load transfer of miniscrews for orthodontic anchorage. Orthod. 2004, 1, 53–62.
 55. Miyawaki S., Koyama I., Inoue M., Mishima K., Sugahara T., Takano-Yamamoto T.: Factors associated with the stability of titanium screws placed in the posterior region for orthodontic anchorage. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2003, 124, 373–378.
 56. Heidemann W., Terheyden H., Gerlach K.L.: Analysis of the osseous metal interface of drill free screws and self-tapping screws. J. Craniomaxillofac. Surg. 2001, 29, 69–74.
 57. Buchter A., Wiechmann D., Koerdt S., Wiesmann H.P., Piffko J., Meyer U.: Load-related implant reaction of mini-implants used for orthodontic anchorage. Clin. Oral Implants Res. 2005, 16, 473–479.
 58. Iijima M., Muguruma T., Brantley W.A., Okayama M., Yuasa T., Mizoguchid I.: Torsional properties and microstructures of miniscrew implants. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2008, 134, 333.e1–333.e6.
 59. Kravitz N.D., Kusnoto B.: Risks and complications of orthodontic miniscrews. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2007, 131, S43–51.
 60. Holmgren E.P., Seckinger R.J., Kilgren L.M., Mante F.: Evaluating parameters of osseointegrated dental implants using finite element analysis: a two-dimensional comparative study examining the effects of implant diameter, implant shape, and load direction. J. Oral Implantol. 1998, 24, 80–88.
 61. Kravitz N.D.: Placing TADs. Orthod. Products 2009, 8, 112–118.
 62. Albrektsson T., Eriksson R.: Thermally induced bone necrosis in rabbits: relation to implant failure in humans. Clin. Orthop. 1985, 195, 311–312.
 63. Eriksson R.A., Albrektsson T.: The effect of heat on bone regeneration: an experimental study in the rabbit using the bone growth chamber. J. Oral Maxillafac. Surg. 1984, 42, 705–711.
 64. Hoste S., Vercruyssen M., Quirynen M., Willems G.: Risk factors and indications of orthodontic temporary anchorage devices: a literature review. Aust. Orthod. J. 2008, 24, 140–148.
 65. Gamboa-Vidal C.A., Vega-Pizarro C.A., Almeida-Arriagada A.: Subcutaneous emphysema secondary to dental treatment: Case Report. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2007, 12, 76–78.
 66. Nates J.L., Gertel M.: Subcutaneous and mediastinal emphysema during dental treatment under general anesthesia. Internet J. Anesthesiol. 2000, 4, 1–9.
 67. Buckley M.J., Turvey T.A., Schumann S.P., Grimson B.S.: Orbital emphysema causing vision loss after a dental extraction. J. Am. Dent. Assoc. 1990, 120, 421–422.
 68. Frühauf J., Weinke R., Pilger U., Kerl H., Müllegger R.R.: Soft tissue cervicofacial emphysema after dental treatment. Arch. Dermatol. 2005, 41, 1437–1440.
 69. Hülsmann M., Hahn W.: Complications during root canal irrigation – literature review and case reports. Int. Endod. J. 2000, 33, 186–193.
 70. Schuman N.J., Owens B.M., Shelton J.T.: Subcutaneous emphysema after restorative dental treatment. Compend. Contin. Educ. Dent. 2001, 22, 38–40, 42.
 71. Guest P.G., Henderson S.: Surgical emphysema of the mediastinum as a consequence of attempted extraction of a third molar tooth using an air turbine drill. Br. Dent. J. 1991, 171, 283–284.
 72. Karras S.C., Sexton J.J.: Cervicofacial and mediastinal emphysema as the result of a dental procedure. J. Emerg. Med. 1996, 14, 9–13.
 73. Feinstone T.: Infected subcutaneous emphysema: report of case. J. Am. Dent. Assoc. 1971, 83, 1309–1311.
 74. Ali A., Cunliffe D.R., Watt-Smith S.R.: Surgical emphysema and pneumomediastinum complcating dental extraction. Br. Dent. J. 2000, 188, 589–590.
 75. Sandler C.M., Libshitz H.I., Marks G.: Pneumoperitoneum, pneumomediastinum, and pneumopericardium following dental extraction. Radiol. 1975, 115, 539–540.
 76. Reznick J.B., Ardary W.C.: Cervicofacial subcutaneous air emphysema after dental extraction. J. Am. Dent. Assoc. 1990, 120, 417–419.