Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 508–512

Publication type: clinical case

Language: English

Nasopalatine Duct Cyst – Case Reports

Torbiel przewodu nosowo-podniebiennego – opis przypadków

Patryk Szubert1,, Jerzy Sokalski1,, Agnieszka Krauze2,, Iga Kondziela2,, Alicja Spława-Neyman2,

1 Department of Dental Surgery, Poznan University of Medical Sciences, Poland

2 Student Research Group, Department of Dental Surgery, Poznan University of Medical Sciences, Poland

Abstract

Nasopalatine duct cyst, called the incisive canal cyst, described in literature as a cystis canalis nasopalatini, cystis canalis incisive, is the most common non-odontogenic cyst occurring in the oral cavity. It develops in the midline palate around the incisive foramen from debris of nasopalatine duct’s epithelium. The etiology is unknown, although it is believed that some of the irritants may have an impact on its development. Cyst develops slowly destroying the alveolar bone of the maxilla. Typically, the process is asymptomatic and is detected accidentally on radiograph. Clinical diagnosis is made due to X-rays, but only histopathology can confirm the results. The treatment of choice is total enucleation of pathological changes. The following article presents a description of three cases of nasopalatine duct cysts, which were diagnosed and treated at the Institute of Dentistry, Poznan University of Medical Sciences in the years 1996–2009. These cases are characteristic for typical exponents reported for incisive cyst, point at the need to diversify to other changes within the region and the need for proper treatment.

Streszczenie

Torbiel przewodu nosowo-podniebiennego, zwana także torbielą kanału przysiecznego, opisywana w literaturze jako cystis canalis nasopalatini, cystis canalis incisivi, jest najczęstszą niezębopochodną torbielą występującą w obrębie jamy ustnej. Rozwija się w linii pośrodkowej podniebienia, w okolicy otworu przysiecznego, z resztek nabłonka przewodu nosowo-podniebiennego. Etiologia jest nieznana, choć uważa się, iż pewne czynniki drażniące mogą mieć wpływ na jej rozwój. Torbiel rozwija się powoli, niszcząc kość wyrostka zębodołowego szczęki. Zwykle jej przebieg jest bezobjawowy i jest wykrywana przypadkowo na zdjęciu radiologicznym. Rozpoznanie kliniczne często ustala się na podstawie obrazu radiologicznego, a jedynym potwierdzeniem są wyniki badania histopatologicznego. Leczeniem z wyboru jest całkowite wyłuszczenie patologicznej zmiany. Praca przedstawia opis 3 przypadków torbieli przewodu nosowo-podniebiennego, które zostały rozpoznane i leczone w I nstytucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 1996–2009. Przypadki te, charakteryzujące się typowymi wykładnikami opisywanymi dla torbieli kanału nosowo-podniebiennego, zwracają uwagę na potrzebę różnicowania z innymi zmianami w obrębie tego regionu oraz na konieczność podjęcia prawidłowego leczenia.

Key words

nasopalatine duct cyst, non-odontogenic cyst, incisive canal cyst

Słowa kluczowe

torbiel przewodu nosowo-podniebiennego, torbiel niezębopochodna, torbiel kanału przysiecznego

References (19)

 1. Meyer A.W.: A unique supernumerary paranasal sinus directly above the superior incisors. J. Anat. 1914, 48, 118–129.
 2. Terry B.R., Bolanos O.R.: A diagnostic case involving an incisive canal cyst. J. E ndod. 1989, 11, 559–562.
 3. Francoli J.E., Marques N.A., Aytes L.B., Escoda C.G.: Nasopalatine duct cyst: Report of 22 cases and review of literature. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2008, 13, 438–443.
 4. Hegde R.J., Shetty R.: Nasopalatine duct cyst. J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2006, 24, 31–32.
 5. Cicciu M., Grossi G.B., Borgonovo A., Santoro G., Pallotti F., Maiorana C.: Rare bilateral nasopalatine duct cysts: A C ase Report. Open Dent. J. 2010, 4, 8–12.
 6. Panaś M.: Torbiele. In: Chirurgia szczękowo-twarzowa. Eds.: Bartkowski S.B., Collegium Medicum UJ Ages, Kraków 1996, 155–168.
 7. Neville B.W., Damm D.D., Brock T.: Odontogenic keratocysts of the midline maxillary region. J. Oral Maxillofac. Surg. 1997, 55, 340–344.
 8. Torres L.M., Benito J.I., Morais D, Fernandez A.: Nasopalatine duct cyst: case report. Acta Otorrinolaringol. Esp. 2008, 59, 250–251.
 9. Righini C.A., Boubagra K., Verougstreate G., Reyt E.: Kyste du canal nasopalatin. A propos de 4 cas, revue de la literature. Ann. Otolaryngol. Chir. Cervicofac. 2004, 121, 115–119.
 10. Swanson K.S., Kaugars G.E., Gunsolley J.C.: Nasopalatine duct cyst: An analysis of 334 cases. J. Oral Maxillofac. Surg. 1991, 49, 266–271.
 11. Gnanasekhar J.D., Walvekar S.V., Al-Kandari A.M., Al-Duwairi Y.: Misdiagnosis and mismanagement of a nasopalatoine duct cyst and its corrective therapy. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Radiol. Endod. 1995, 80, 465–470.
 12. Hisatomi M., Asaumi J., Konouchi H., Matsuzaki H., Kishi K.: MR imaging of nasopalatine duct cysts. Eur. J. Radiol. 2001, 39, 73–76.
 13. Tanaka S., Iida S., Murakami S., Kishino M., Yamada C., Okura M.: Extensive nasopaltine duct cyst causing nasolabial protrusion. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Radiol. Endod. 2008, 106, 46–50.
 14. Elliott K.A., Franzese C.B., Pitman K.T.: Diagnosis and surgical management of nasopaltine duct cysts. Laryngoscope 2004, 114, 1336–1340.
 15. Lipski M., Gala A., Smółka B.: Chirurgiczno-protetyczne leczenie torbieli jamy ustnej. Poradnik Stomatol. 2005, 6, 5, 40–46.
 16. Allmendinger A., Gabe M., Destian S.: Median Palatine Cyst. J. Radiol. 2009, 7, 7–10.
 17. Takagi R., Ohashi Y., Suzuki M.: Squamous cell carcinoma in the maxilla probably originating from a nasopalatine duct cyst: report of case. J. Oral Maxillofac. Surg. 1966, 54, 112–115.
 18. Gardner A.: The odontogenic cyst as a potential carcinoma: A clinicopathologic appraisal. J. Am. Dent. Assoc. 1969, 78, 746–755.
 19. Hedin M., Klamfeldt A., Persson G.: Surgical treatment of nasopalatine duct cysts. Int. Oral Surg. 1978, 7, 427–433.