Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 503–507

Publication type: clinical case

Language: English

Post-Traumatic Orbital Cellulitis – Report of Three Cases

Pourazowe zapalenie tkanki łącznej oczodołu – opis trzech przypadków

Jolanta Wojciechowicz1,, Andrzej Stodółkiewicz1,, Katarzyna Olszewska2,

1 Department of Maxillofacial Surgery, Medical University of Lublin, Poland

2 Students’ Research Group at the Department of Maxillofacial Surgery, Medical University of Lublin, Poland

Abstract

Orbital cellulitis is a rare condition. It may arise as a sequel to eyelid infection, or from direct spread of infection from the paranasal sinuses; it may be of odontogenic origin and has been reported after meningitis and after nasoorbital fractures with pre-existing sinusitis. Clinically, orbital cellulitisis is of great importance, as it is a severe disease with potentially disastrous consequences. It may lead to optic neuritis, optic atrophy, blindness, cavernous sinus thrombosis, superior orbital fissure syndrome, meningitis, subdural empyema, and even death. We report three cases of orbital cellulitis as a result of facial trauma treated at the Department of Maxillofacial Surgery of the Medical University of Lublin in 2009–2010.

Streszczenie

Zapalenie tkanki łącznej oczodołu jest stanem występującym stosunkowo rzadko. Wśród wielu przyczyn choroby procesy zapalne zatok przynosowych, szerzące się przez ciągłość drogą naczyń żylnych, występują najczęściej. W piśmiennictwie opisano również przypadki o etiologii zębopochodnej i pourazowej. Bez względu na przyczynę zapalenie tkanki łącznej oczodołu może prowadzić do groźnych powikłań, takich jak zapalenie nerwu wzrokowego, ślepota, zapalenie zakrzepowe zatoki jamistej, zespół szczeliny oczodołowej górnej, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet do śmierci. W pracy opisano trzy przypadki pourazowego ropnego zapalenia tkanki łącznej oczodołu leczone i konsultowane w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w L ublinie w latach 2009–2010.

Key words

orbital cellulitis, facial trauma, sinusitis, abscess

Słowa kluczowe

zapalenie tkanki łącznej, uraz twarzoczaszki, zapalenie zatok, ropień

References (17)

 1. Chandler J.R., Langenbrunner D.J., Stevens E.R.: The pathogenesis of orbital complications in acute sinusitis. Laryngoscope 1970, 80, 1414–1428.
 2. Schramm V.L., Myers E.N., Kennerdell J.S.: Orbital complications of acute sinusitis: evaluation, management and outcome. Otolaryngology 1978, 82, 221–230.
 3. Maloney J.R., Mc Rae A.: The acute orbit preseptal (periorbital) cellulitis, subperiosteal abscess and orbital cellulitis. J. Laryng. Otol. 1990, 12 Suppl., 1–8.
 4. Zborowska-Skrobanek J., Misiuk-Hojło M.: Zakażenia tkanek oczodołu – problem interdyscyplinarny okulistów, laryngologów i chirurgów szczękowo-twarzowych. Dent. Med. Prob. 2007, 44, 373–376.
 5. Anuradha G., Poothirikovil V.: Preseptal orbital cellulitis following oral trauma. J. Pediatr. Opthalmol. Strabismus. 2000, 37, 315–317.
 6. Goś R., Nowak M., Kaszuba-Bartkowiak K.: Vademecum okulisty, 2007, 1–9.
 7. Starska K., Łukomski M., Starska-Dawidowska D.: Rozległy ropień przedprzegrodowy jako późne powikłanie pourazowe oczodołowe – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Otolaryngol. Pol. 2007, 61, 331–334.
 8. Borgiel-Marek H., Drugacz J., Nowiński M.: Orbital cellulitis as a complication of severe facial trauma. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 71–73.
 9. Gallo S.A., Wesley R.E., Biesman B.S.: Follow multidiscipilinary approach with ocular infections. Ophthalmol. Times 1999, 1, 10–12.
 10. Ferguson M.P., McNab A.A.: Current treatment and outcome in orbital cellulitis. Aust N Z J. Ophthalmol. 1999, 27, 375–379.
 11. Schramm V.L., Curtin H.D., Kennerdell J.S.: Evaluation of orbital cellulitis and results of treatment. Laryngoscope 1982, 92, 732–738.
 12. Flood T.P., Braude L.S., Jampol L.M., Herzog S.: Computed tomography in the management of orbital infections associated with dental disease. Br. J. Ophtalmol. 1982, 66, 269–274.
 13. Robinson A., Beech T., McDermott A.L., Sinha A.: Investigation and management of adult periorbital and orbital cellulitis. J. Laryngol. Otol. 2007, 121, 545–547.
 14. Variaktaris E., Marilita M., Moschos M.: Orbital cellulitis, orbital subperiosteal and intraorbital abscess. Report of three cases and review of the literature. J. Maxillofac. Surg. 2009, 37, 132–136.
 15. Paterson A.W., Barnard N.A., Irvine G.H.: Naso-orbital fracture leading to orbital cellulitis and visual loss as a complication of chronic sinusitis. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 1994, 32, 80–82.
 16. Jayamanne D.G., Bell R.W., Allen E.D.: Orbital cellulitis-an unusual presentation and late complication of severe facial trauma. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 1994, 32, 187–189.
 17. Stręk P., Zagólski O., Składzień J., Oleś K., Konior M., Hydzik-Sobańska K., Głowacki R.: Endoskopowe leczenie chorych z powikłaniami oczodołowymi zapaleń zatok przynosowych. Przegl. Lek. 2008, 65, 221–224.