Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 496–501

Publication type: review article

Language: Polish

Molekularne podstawy powstawania zębopochodnej torbieli zapalnej – przegląd piśmiennictwa

Molecular Basis for Formation of the Odontogenic Inflammatory Cysts – Review of Literature

Michał Ratajczak1,, Wioletta Sowa1,, Anna Walter1,

1 Klinika i Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Spośród torbieli występujących w kościach szczęk najczęściej, bo w ponad 50% przypadków, rozpoznaje się torbiele zapalne. Rozwój torbieli jest procesem złożonym, w który są zaangażowane m.in. odpowiedzi komórkowe i humoralne. Wzrost torbieli wiąże się również nierozerwalnie z procesem resorpcji kości, która jest kontrolowana przez szlak RANK/RANKL/OPG. Autorzy na podstawie aktualnego piśmiennictwa przedstawili molekularne podstawy powstawania torbieli zapalnej.

Abstract

Among the cysts found most frequently in the jaw bone (more than 50% of cases) inflammatory cysts are diagnosed. The development of cysts is a complex process which induces and involves cellular and humoral responses. The growth of a cyst is inseparably associated with the process of bone resorption, which is controlled by a RANK/ RANKL/OPG pathway. On the basis of current literature authors presented molecular basis of inflammatory cyst formation.

Słowa kluczowe

torbiel zębopochodna, torbiel zapalna, resorpcja kości, komórki Mallasseza

Key words

odontogenic cyst, inflammatory cyst, bone resorption, Mallasez’s cells

References (18)

 1. Pawlak W., Kubasiewicz-Ross P., Pałka Ł., Zarzycki R.: Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2004–2007. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 49–53.
 2. Dunlap C.: Cysts of the jaws. Eds.: University of Missouri − Kansas City School of Dentistry, USA 2000, 2–8.
 3. Kramer I.R.H.: WHO typing of odontogenic tumours. Cancer 1992, 70, 15.
 4. Shear M., Speight P.: Radicular cyst and residual cyst. In: Cyst of the oral and maxillofacial regions. Blackwell Munksgaard, Oxford 2007, 4th ed., 123–142.
 5. Meghji S., Qureshi W., Henderson B., Harris M.: The role of endotoxin and cytokines in the pathogenesis of odontogenic cysts. Arch. Oral Biol. 1996, 41, 523–531.
 6. Tyndorf M.M.: Przydatność klasycznych zdjęć rentgenowskich we wstępnej ocenie zmian w żuchwie o charakterze torbieli. Wiad. Lek. 2008, 61, 10–12.
 7. Dominiak M.: Porównanie zgodności rozpoznania przewlekłych zmian okołowierzchołkowych. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 504–510.
 8. Nair P.N.R.: Pathogenesis of apical periodontitis and the causes of endodontic failures. Crit. Rev. Oral Biol. Med. 2004, 15, 348–352.
 9. Silva TA.: Chemokines and chemokine receptors in periapical diseases. Oral Microbiol. Immunol. 2005, 20, 310– –316.
 10. Liapatas S, Nakou M, Rontogianni D.: Inflammatory infiltrate of chronic periradicular lesions: an immunohistochemical study. Int. Endod. J. 2003, 36, 464–471.
 11. Philippi C.K.: CD8 and CD20 lymphocytes in periapical lesions. Braz. Dent. J. 2003, 14, 182–186.
 12. Kozarzewska M., Wojtowicz A., Siemińska J.: Rola metaloproteinaz w etiopatogenezie zębopochodnych torbieli kości szczęk. Nowa Stomatol. 2005, 10, 2, 81–88.
 13. Kubota Y.: Interleukin-1α-dependent regulation of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) secretion and activation in the epithelial cells of odontogenic jaw cysts. J. Dent. Res. 2000, 79, 762–768.
 14. Muglali M.: Cytokine and chemokine levels in radicular and residual cyst fluids. J. Oral Pathol. Med. 2008, 37, 185–189.
 15. Stawińska N., Ziętek M., Kochanowska I.: Molekularne procesy resorpcji kości i ich potencjał terapeutyczny w leczeniu chorób przyzębia i osteoporozy. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 627–635.
 16. Menezes R.: Differential patterns of RANKL/OPG expression in human periapical granulomas: possible association with progressive or stable nature of the lesions. J. Endod. 2008, 34, 932–938.
 17. Hamdy N.A.T.: Osteoprotegerin as a potential therapy for osteoporosis. Curr. Osteoporos. Rep. 2005, 3, 121–125.
 18. Boyce and Xing: The RANKL/RANK/OPG pathway. Curr. Osteoporos. Rep. 2007, 5, 98–104.