Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 487–495

Publication type: review article

Language: Polish

Helicobacter pylori – diagnostyka i leczenie

Helicobacter pylori – Diagnostic Methods and Therapy

Jakub Urban1,

1 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wskazania bezwarunkowe do diagnozowania i leczenia zakażenia Helicobacter pylori obejmują: chorobę wrzodową żołądka, niewyjaśnioną dyspepsję u pacjentów poniżej 45. r.ż. bez objawów klinicznych, niezróżnicowany chłoniak MALT, stan po endoskopowej resekcji we wczesnej fazie raka żołądka oraz pierwszy stopień pokrewieństwa z chorymi na raka żołądka. Nadal są rozwijane metody diagnozowania zakażenia tą bakterią, dzięki czemu zwiększa się specyficzność i czułość testów diagnostycznych. W pracy omówiono podstawy oraz ocenę skuteczności badań inwazyjnych w diagnostyce Helicobacter pylori (biopsja i badanie endoskopowe oraz wykrywanie DNA, RNA techniką PCR w soku żołądkowym) oraz nieinwazyjnych (urazowego testu oddechowego, badań serologicznych oraz wykrywania DNA, RNA techniką PCR w ślinie i kale). Największą czułość i swoistość ma kapsułkowy ureazowy test oddechowy (UBT). W leczeniu eredykacyjnym stosuje się najczęściej schemat OAT (14-dniowa kuracja, omeprazol, amoksycylina i tynidazol). Dalsze ulepszanie metod diagnostycznych oraz ujednolicanie procedur eredykacyjnych powinno prowadzić do lepszych wyników zapobiegania i leczenia konsekwencji tego zakażenia, dla którego niszą ekologiczną może być jama ustna.

Abstract

Unconditioned indications to diagnostics and treating of Helicobacter pylori infection are: ulcerative disease, dyspepsia of unknown origin in patients under 45 years of age without other clinical symptoms, MALT lymphangioma of undefined type, status after the endoscopic resection of gastric cancer in early stages and first degree of consanguinity with duffering from gastric cancer. The methods of Helicobacter pylori diagnostics are still evolving. The specificity and sensitivity of diagnostic tests increases. The paper discusses basics and valuation of the invasive studies in Helicobacter pylori diagnostics (biopsy with endoscopic evaluation and DNA, RNA replication with PCR technique from gastric juice) as well as non-invasive ones (urea breath test, serologic researches and PCR application – detecting of the DNA and RNA in stool and saliva). Urea breath test (UBT) has the highest sensitiveness and specificity. In the H. pylori eradication, OAT scheme is most commonly used (14 days of therapy with Omeprazole, Amoxicillin and Tinidasole). Further improvements of the diagnostic methods and standardizing of eradication procedures should effect in better results of preventing and treatment of the infection consequences, particularly that oral cavity may be an ecological niche of the bacteria.

Słowa kluczowe

Helicobacter pylori, diagnostyka, hodowla, serologia, eradykacja

Key words

Helicobacter pylori, diagnostics, culture, serology, eradication

References (46)

 1. Talley N.J., Vakil N.: Guidelines for the management of dyspepsia. Am. J. Gastroenterol. 2005, 100, 2324– 2337.
 2. Malfertheiner P., Sipponen P., Neumann M., Moayyedi P., Megraud F., Xiao S.D., Sugeto K., Nyren O., Lepridal H.: Helicobacter pylori eradication has the potential to prevent gastric cancer: a state of the art critique. Am. J. Gastroenterol. 2005, 100, 2100–2115.
 3. Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C., Hungin A.P., Jones R., Axon A., Graham D.Y., Tytget G.: Current concept in the management of H. pylori infection – the Maastricht 2-2002 consensus report. Aliment. Pharmacol. Ther. 2002, 16, 167–180.
 4. Heaney A., Collins J.S., Watson R.G., McFarland R.J., Bamford K.B., Tham T.C.: A prospective randomised trial of a test and treat policy versus endoscopy based management in young Helicobacter pylori positive patients with ulcer-like dyspepsia referred to a hospital clinic. Gut 1999, 45, 186–190.
 5. Ricci C., Holton J., Voira D.: Diagnosis of Helicobacter pylori: Invasive and non-invasive tests. Best Res. Clin. Gastroenterol. 2007, 21(2), 299–313.
 6. Romano M., Marmo R., Cuomo A.: Pretreatment antimicrobial susceptibility testing is cost saving in the eradication of Helicobacter pylori. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2003, 1, 273–278.
 7. Fisher R.: Gastrospirillum hominis, another gastric spiral bacterium. Gig-Dis. 1992, 10, 3, 144–149.
 8. Zegarski W., Dąbrowiecki, Gospodarek E., Szczęsny W.: Ocena wartości wybranych metod w wykrywaniu zakażenia błony śluzowej żołądka bakterią Helicobacter pylori. Acta Endosc. Pol. 1995, 5(1), 31–36.
 9. Lee J.M., Breslin N.P., Fallon C., O’Morain C.A.: Rapid urease test lack sensitivity in Helicobacter pylori diagnosis when peptic ulcer disease presents with bleeding. Am. J. Gastroenterol. 2000, 95, 1166–1170.
 10. Peng N.J., Lai K.H., Liu R.S., Lee S.C., Tsay D.G., Lo C.C., Tseng H.H., Huang W.K., Lo G.H., Hsu P.I.: Endoscopic 13C-urea breath test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection. Dig. Liver Dis. 2003, 35, 73–77.
 11. Peng N.J., Lai K.H., Liu R.S., Lee S.C., Tsay D.G., Lo C.C., Tseng H.H., Huang W.K., Lo G.H., Hsu P.I.: Capsule 13C-urea breath test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection. World J. Gastroenterol. 2005, 11, 1361–1364.
 12. Stevens M., Livsey S., Swann R.: Evaluation of Sixteen EIAs for the Detection of Antibodies to Helicobacter pylori. London, Department of Health, 1997, 1–46.
 13. Bielański W.: Diagnostyka zakażeń Helicobacter pylori. Medycyna po Dyplomie (Wydanie Specjalne) 2006, 6, 44–49.
 14. Tiwari S.K., Khan A.A., Ahmed K.S., Ahmed I., Kauser F., Haslalle M.A., Ali S.M., Alvi A., Habeeb A., Abid Z., Ahmed N.: Rapid diagnosis of Helicobacter pylori infection in dyspeptic patients using salivary secretion: a non-invasive approach. Singapore Med. J. 2005, 46, 224–228.
 15. Lisby G.: Application of nuclei amid amplification to clinical microbiology. Mol. Biotechnol. 1999, 12, 75–99.
 16. Ho B., Marshall B.J.: Accurate diagnosis of Helicobacter pylori. Serologic testing. Gastroenterol. Clin. North. Am. 2000, 29, 853–862.
 17. Morris A., Nicholson G., Lloyd G., Haines D., Taylor D.: Seroepidemiology of Campylobacter pyloridis. N. Z. Med. J. 1986, 99, 657.
 18. Nurgalieva Z.Z., Graham D.Y.: Pearls and pitfalls of assessing Helicobacter pylori status. Dig. Liver Dis. 2003, 35, 375–377.
 19. Ekesbo R., Toth E., Fork F.T., Held M., Nilsson I., Waldström T., Sjölurd I.C.: Chronic Helicobacter pylori infection in a population in southern Sweden analysed by histopathology, immunoblot and ELISA serology. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2006, 18, 589–593.
 20. Zuniga-Noriega J.R., Bosques-Padilla F.J., Perez-Perez G.I.: Diagnostic utility of invasive test and serology for the diagnosis of Helicobacter pylori infection in different clinical presentation. Arch. Med. Res. 2006, 37, 123–128.
 21. Kullavanijaya P., Thong-Ngam D., Hanvivatvong O.: Analysis of eight different methods for the detection of Helicobacter pylori infection in patients with dyspepsia. J. Gastroenterol. Hepatol. 2004, 19, 1392–1396.
 22. Garza-Gonzales E., Bosques-Padilla F.J., Tijerina-Menchaca R.: Comparison of endoscopy based and serum based methods for the diagnosis of Helicobacter pylori. Can. J. Gastroenterol. 2003, 17, 101–106.
 23. Stenberg A., Coscas D., Wagner Y.: Comparison of various Helicobacter pylori detection methods: serology, histology and bacteriology. Isr. J. Med. Sci. 1997, 33, 160–163.
 24. Palka M., Tomasik T., Windak A., Margas G., Krzysztof J.: Nieinwazyjna diagnostyka zakażenia H. pylori u pacjentów poniżej 45 r.ż. z zastosowaniem testu oddechowego i badań serologicznych. Prob. Med. Rodz. 2006, 3, 16, 10–14.
 25. Rośniak-Bąk K., Pawłowska A., Olszowiec K., Stępień A., Paradowski M.: Ocena użyteczności klinicznej immunoenzymatycznego ilościowego testu ELISA nowej generacji do rozpoznawania zakażeń Helicobacter pylori. Diagn. Lab. 2008, 44, 305–315.
 26. Tadeusiak W.: Możliwość oznaczania w ślinie przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori klasy IgG z zastosowaniem testu skryningowego HelicoTest.
 27. Jarosińska A., Chmiela M., Ławnik M.: Znaczenie reakcji krzyżowych w diagnostyce zakażeń H. pylori. Konferencja. Biologia Molekularna w D iagnostyce Chorób Zakaźnych i Biotechnologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999, 169–173.
 28. Chmiela M., Ławnik M., Czkwianianc E., Rechciński T., Płaneta-Małecka I., Rudnicka W.: Systemic humoral response to Helicobacter pylori in children and adults. Arch. Immunol. Ther. Exp. 1998, 46, 161–167.
 29. Lu C.Y., Kuo C.H., Lo Y.C., Wu M.T., Wu I.C., Lu C.Y., Su Y.C., Yu P.J., Lee Y.C., Lin S.Z., Liu S.C., Ian C.M., Vang W.M., Vu D.C.: The best method of detecting prior Helicobacter pylori infection. World J. Gastroenterol. 2005, 11, 5672–5676.
 30. Rahman H.Z.S., Gedevanischvili A., Bungo M.W., Vijaya-Kumar V., Chamoun A., Birbaum Y., Schlegd T.T.: Non-invasive diagnosis of H. pylori infection: Evaluation of serological tests with and without current infection marker CIM. World J. Gastroenterol. 2008, 14, 1231–1236.
 31. Fisher N.: Salivary antibiodies to H. pylori: screening dyspeptic patients before endoscopy. Lancet 1994, 344, 1016.
 32. Gościniak G., Simińska A., Poniewierka E., Gnus J., Jaworska-Błach B.: Przeciwciała IgG i IgA w surowicy i soku żołądkowym chorych z różnymi schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego. Gastroenterol. Pol. 1994, 1, 147–151.
 33. Kreuning J., Lindeman J., Biemond J., Lamers C.: Relation between IgG and IgA antibody titres against H. pylori in serum and severity of gastritis in asymptomatic subjects. J. Clin. Pathol. 1994, 47, 227–233.
 34. Luzza F., Imeneo M., Maletta M., Monteleone G., Doldo P., Biancone L., Pallone F.: Isotypic analysis of specific antibody response in serum, saliva, gastric and rectal homogenates of Helicobacter pylori-infected patients. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 1995, 10, 285–288.
 35. Leodolter A., Dominquez-Munoz I.E., von Arning u., Reitz U., Malfeltheiner P.: Citric acid or orange juice for the 13C-urea breath test: the impact of pH and gastric emptying. Aliment Pharmacol. Ther. 1999, 13, 1057–1062.
 36. Slomiansk A., Shubert T., Cutler A.F.: 13C urea breath test to confirm eradication of Helicobacter pylori. Am. J. Gastroenterol. 1995, 90, 224–226.
 37. Marshall B.J.: The 14C urea breath test. In: Helicobacter pylori: techniques for clinical diagnosis and basic research. Eds.: Lee A., Megraud F., Saunders, London 1996.
 38. Peng N.J., Hsu P.I., Lee S.C., Tseng H.H., Huang W.K., Tsay D.G., Lo G.H., Lin C.K., Cheng J.S., Lai K.H.: Follow-up of Helicobacter pylori status by using 13C urea breath test in nonulcer dyspeptic patients after eradication therapy. Chin. Med. J. (Taipei) 2001, 64, 337–342.
 39. Gatta L., Perna F., Ricci C., Osborn I.F., Tampien A., Bernabucci V., Miglioli M., Vama P.: A rapid immunochromatographic assay for Helicobacter pylori in stool before and after treatment. Aliment Pharmacol. Ther. 2004, 20, 469–474.
 40. Gościniak G., Poniewierka E., Iwańczak B., Grzeszek T.: Przeciwciała IgA anty-Helicobacter pylori w surowicy i ślinie chorych ze schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego. Gastroenterol. Pol. 1996, 3, 2, 119–124.
 41. Słowińska M.S., Pierzynowska E., Słowiński R.: Występowanie przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori w ślinie i krwi na podstawie piśmiennictwa i badań własnych. Nowa Stomatol. 2004, 9, 4, 46–48.
 42. Gasbarrini G., Pretolani S., Bonvicini F., Galto M.R., Tonelli E., Megraund F., Mayo K., Ghironzini C., Grassi M.: A population based study of Helicobacter pylori infection in a E uropean country: the San Marino Study. Realtions with gastrointestinal diseases. Gut 1995, 36, 838–844.
 43. Gosciniak G., Glupczyński Y., Goutier S., Van den Borre C., Butzler J.P., Przondo-Mordarska A.: Prevalence of antibiotic resistance in Helicobacter pylori strains in Poland. Clin. Microbiol. Infect. 1998, 4, 726–728.
 44. Wurst J., Hardegger U.: Penetration of clarithromycin into human salina. Chemotherapy 1993, 39, 293–298.
 45. Namiot D.B., Namiot Z., Kemona A., Gołębiewska M.: Użytkowanie protez zębowych a skuteczność leczenia eradykacyjnego bakterii Helicobacter pylori. Gastroenterology 2000, 7, 341–344.
 46. Stenstrom B., Mendis A., Marshall B.: Helicobacter pylori: The latest in diagnosis and treatment. Austral. Family Phys. 2008, 37, 8, 609–612.