Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 4, October-December, p. 395–400

Publication type: editorial article

Language: English

Implanty ortodontyczne a ryzyko uszkodzenia korzenia – przegląd piśmiennictwa

Implanty ortodontyczne a ryzyko uszkodzenia korzenia – przegląd piśmiennictwa

Joanna Jaskuła1,, Joanna Antoszewska2,, Beata Kawala2,

1 Arcanus Clinic, Swarzędz, Poland

2 Department of Dentofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Currently, orthodontic implants are more and more popular among orthodontists, since they provide maximum extradental anchorage. Interradicular spaces are often the optimal site for orthodontic screw implantation due to favorable direction of the force vectors and easy insertion through attached gingiva. However, interradicular placement of orthodontic implants affords injury risk of either periodontal ligaments or the dental root. Proximity of the orthodontic implant and the root or direct root contact may induce external root resorption. Necrosis, ankylosis or root fracture are serious possible complications following root injury. Moreover, proximity of the orthodontic implant and the root is a risk factor of failure of the screw. Thorough radiological evaluation, application of decreased dose of local anesthesia, manual implant insertion as well as proper implant angulation to the dental axes in maxilla (30°–40°) and in mandible (10°–20°) all evidently decrease the risk of root injury during insertion.

Streszczenie

Implanty ortodontyczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem lekarzy ortodontów, gdyż zapewniają maksymalne pozazębowe zakotwienie. Ze względu na korzystny przebieg wektorów sił oraz łatwość wprowadzania implantów przez dziąsło właściwe, przestrzenie międzykorzeniowe stają się często miejscami z wyboru do implantacji śrub ortodontycznych. Jednak podczas wprowadzania implantów w przestrzenie międzykorzeniowe istnieje ryzyko uszkodzenia korzeni zębów. Bliska odległość implantu i korzenia lub jego kontakt z korzeniem może doprowadzić do rozwoju zewnętrznej resorpcji korzenia. Poważnym potencjalnym powikłaniem uszkodzenia korzenia może być utrata żywotności zęba, ankyloza lub złamanie korzenia. Ponadto bliska odległość między wszczepem a korzeniem zęba jest czynnikiem ryzyka utraty stabilności śruby. Dokładna ocena radiologiczna, stosowanie zmniejszonej dawki znieczulenia powierzchniowego, manualne wprowadzanie śrub oraz zmiana kąta wprowadzenia implantów z prostopadłego w stosunku do długiej osi zębów na 30°–40° w szczęce, 10°–20° w żuchwie, wyraźnie zmniejszają ryzyko uszkodzenia korzeni podczas implantacji.

Key words

ankylosis, orthodontic implants, resorption, anchorage

Słowa kluczowe

ankyloza, implanty ortodontyczne, resorpcja, zakotwienie

References (26)

 1. Berens A., Wiechmann D., Dempf R.: Miniand micro-screws for temporary skeletal anchorage in orthodontic therapy. J. Orofac. Orthop. 2006, 67, 450–458.
 2. Biedziak B.: Implanty ortodontyczne. In: Materiały i techniki ortodontyczne. Eds.: Komorowska A., Warszawa 2009, 155–170.
 3. Kanomi R.: Mini-implant for orthodontic anchorage. J. Clin. Orthod. 1997, 31, 763–767.
 4. Costa A., Raffaini M., Melsen B.: Microscrews as orthodontic anchorage. A preliminary report. Int. J. Adult. Orthod. Orthognath. Surg. 1998, 13, 201–209.
 5. Kang Y.G., Kim J.Y., Lee Y.J., Chung K.R., Park Y.G.: Stability of mini-screws invading the dental roots and their impact on the paradental tissues in beagles. Angle Orthod. 2009, 79, 248–255.
 6. Park H.S.: Minor root movement with microimplants for prosthetic treatment. Dentos Daegu. 2009, 2–3.
 7. Fayed M.M.S., Pazera P., Katsaros C.: Optimal sites for orthodontic mini-implant placement assessed by cone beam computed tomography. Angle Orthod. 2010, 80, 939–951.
 8. Park H.S.: An anatomical study using CT image for the implantation of micro-implants. Kor. J. Orthod. 2002, 32, 435–441.
 9. Park H.S.: The skeletal cortical anchorage using titanium microscrew implants. Kor. J. Orthod. 1999, 29, 699–706.
 10. Park H.S.: A new protocol of the sliding mechanics with microimplant anchorage (MIA). Kor. J. Orthod. 2000, 30, 677–685.
 11. Liou E.J., Pai B.C., Lin J.C.: Do miniscrews remain stationary under orthodontic forces? Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2004, 126, 42–47.
 12. Poggio P.M., Incorvati C., Velo S., Carano A.: Safe zones: a guide for miniscrew positioning in maxillary and mandibular arch. Angle Orthod. 2006, 76, 191–197.
 13. Cho U.H., Yu W., Kyung H.M.: Root contact during drilling for microimplant placement. Angle Orthod. 2010, 81, 130–136.
 14. Kravitz N.D., Kusnoto B.: Risks and complications of orthodontic miniscrews. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 131, S43–S51.
 15. Lee Y.K., Kim J.W., Baek S.H., Kim T.W., Chang Y.: Root and bone response to the proximity of a mini-Implant under orthodontic loading. Angle Orthod. 2010, 80, 452–458.
 16. Asscherickx K., Vannet B.V., Wehrbein H., Sabzevar M.M.: Root repair after injury from mini-screw. Clin. Oral Implants. Res. 2005, 16, 575–578.
 17. Kadioglu O., Büyükyilmaz T., Zachrisson B.U., Maino B.G.: Contact damage to root surfaces of premolars touching miniscrews during orthodontic treatment. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008, 134, 353–360.
 18. Andreasen J.O., Rud J.: Modes of healing histologically after endodontic surgery in 70 cases. Int. J. Oral Surg. 1972, 1, 148–160.
 19. Andreasen J.O., Kristerson L.: The effect of limited drying or removal of the periodontal ligament. Periodontal healing after replantation of mature permanent incisors in monkeys. Acta Odontol. Scand. 1981, 39, 1–13.
 20. Miyawaki S., Koyama I., Inoue M., Mishima K., Sugahara T., Takano-Yamamoto T.: Factors associated with the stability of titanium screw placed in the posterior region for orthodontic anchorage. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2003, 124, 373–378.
 21. Kuroda S., Yamada K., Deguchi T., Hashimoto T., Kyung H.M., Takano-Yamamoto T.: Root proximity is a major factor for screw failure in orthodontic anchorage. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 131, S68–S73.
 22. Park H.S.: Clinical study on success rate of microscrew implants for orthodontic anchorage. Kor. J. Orthod. 2003, 33, 151–156.
 23. Monnerat C., Reszle L., Mucha N.J.: Tomographic mapping of mandibular interradicular spaces for placement of orthodontic mini-implants. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2009, 135, 428.e1–428.e9.
 24. Martin W., Heffernan M., Ruskin J.: Template fabrication for a midpalatal orthodontic implant: technical note. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2002, 17, 720–722.
 25. Choi H.J., Kim T.W., Kim H.W.: A precise wire guide for positioning interradicular miniscrews. J. Clin. Orthod. 2007, 41, 258–261.
 26. Antoszewska J., Kawala B., Sarul M.: Czynniki wpływające na stabilność implantów ortodontycznych. Metoda wrocławska. Forum Ortod. 2010, 6, 5–13.