Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 379–383

Publication type: clinical case

Language: English

Miniscrew-Anchorage in Treatment of Impacted Second Molar in Mandible – Case Report

Maksymalne zakotwienie w leczeniu zatrzymanego drugiego zęba trzonowego w żuchwie – opis przypadku

Agnieszka Nęcka1,, Janusz Skrzypczyński1,, Joanna Antoszewska2,

1 Private practice, Dentalux sp. z o.o., Warszawa, Poland

2 Department of Maxillofacial Orthopaedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

Phenomenon of impaction of second molars is a relatively rare dental anomaly, requiring adequate and sophisticated anchorage unit. This paper presents a case of 15-year-old patient with severely impacted tooth 47, treated multidisciplinary applying simultaneous surgical exposure of the second molar, extraction of the third molar and insertion Absoanchor® miniscrew implants in retromandibular region as anchorage supporting uprighting of the impacted molar. During surgery, an 009” ligature wire was extended from the head of miniscrew above the oral mucosa, enabling future loading with biomechanically controlled force. The hook-shaped attachment made of 0.16 × 0.22” stainless steel wire was bonded to the crown of impacted tooth, with a light-cured composite. After the week, orthodontic traction was applied: elastic thread generating force about 50 g. Eventually, second lower molar upright was efficiently completed in 6 months, revealing the deep caries in the impacted tooth requiring further treatment. The achieved result encourages to state, that efficient orthodontic treatment of impacted and mesially tipped lower molars, conventionally requiring complex anchorage reinforcement, is apparently facilitated due to insertion of miniscrews. Ectopic teeth must also not be neglected concerning generally sound dentition – consequently: the whole organism, since impacted teeth may be affected with severe caries.

Streszczenie

Zjawisko zatrzymania drugiego zęba trzonowego jest stosunkowo rzadką zębową nieprawidłowością wymagającą odpowiedniego i złożonego zakotwienia. W pracy przedstawiono opis przypadku 15-letniego pacjenta ze skomplikowanym zatrzymaniem zęba 47. Przeprowadzono leczenie interdyscyplinarne, jednoczasowo, odsłaniając drugi ząb trzonowy, usuwając trzeci ząb trzonowy i wszczepiając miniśrubę Absoanchor® w trójkącie zatrzonowcowym w celu zakotwienia do pionizacji zatrzymanego zęba trzonowego. Podczas zabiegu chirurgicznego na powierzchnię błony śluzowej z główki miniśruby został wyprowadzony drut ligaturowy o przekroju 009” umożliwiający późniejsze obciążenie biomechanicznie efektywną siłą. Zaczep w kształcie haczyka wykonany z drutu stalowego o przekroju 0,16 × 0,22” został przyklejony za pomocą kompozytu polimeryzowanego światłem do korony zatrzymanego zęba. Po tygodniu zadziałano siłą nici elastycznej, o wartości około 50 g. Pionizację drugiego zęba trzonowego w żuchwie zakończono po 6 miesiącach, stwierdzając głęboką próchnicę w zatrzymanym zębie, wymagającą dalszego leczenia. Uzyskany rezultat pozwala stwierdzić, że skuteczne leczenie zatrzymanych i nachylonych mezjalnie dolnych zębów trzonowych, wymagające – w tradycyjnej technice – skomplikowanego wzmocnienia zakotwienia, jest ewidentnie prostsze dzięki wszczepieniu miniśrub. Takiej ektopii nie można zaniedbać ze względu na ogólny stan uzębienia, a tym samym całego organizmu, gdyż zęby zatrzymane mogą być dotknięte ciężką chorobą próchnicową.

Key words

orthodontics, miniscrews, impacted lower molar

Słowa kluczowe

ortodoncja, miniśruby, zatrzymany dolny ząb trzonowy

References (26)

 1. Farman A.G., Eloff J., Nortje C.J., Joubert J.J.: Clinical absence of the first and second permanent molars. Br. J. Orthod. 1978, 5, 93–97.
 2. Varpio M., Wellfelt B.: Disturbed eruption of the lower second molar: clinical apperance, prevalance and etiology. J. Dent. Child. 1988, 68, 173–178.
 3. Vedtofte H., Andreasen J.O., Kjaer I.: Arrested eruption of the permanent lower second molar. Eur. J. Orthod. 1999, 21, 31–40.
 4. Bondemark L., Tsiopa J.: Prevelance of ectopic eruption, impaction, retention and agenesis of permanent second molars. Angle Orthod. 2007, 77, 773–778.
 5. Wellfelt B., Varpio M.: Disturbed eruption of the permanent lower second molar. Treatment and results. J. Dent. Child. 1988, 55, 183–189.
 6. Majourau A., Norton L.A.: Uprighting impacted second molars with segmented springs. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1995, 107, 235–238.
 7. Shapira Y., Borell G., Nahlieli O., Kuftinec M.M.: Uprighting mesially impacted mandibular permanent second molars. Angle Orthod. 1998, 6, 173–178.
 8. Eckhart J.E.: Orthodontic uprighting of horizontally impacted mandibular second molars. J. Clin. Orthod. 1998, 32, 621–624.
 9. Sawicka M., Racka-Pilszak B., Rosnowska-Mazurkiewicz A.: Uprighting partially impacted permanent second molars. Angle Orthod. 2007, 77, 148–154.
 10. Giancotti A., Arcuri C., Barlattani A.: Treatment of ectopic mandibular second molar with titanic miniscrews. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2004, 126, 113–117.
 11. Magnusson C., Kjellberg H.: Impaction and retention of second molars: diagnosis, treatment and outcome. A retrospective follow-up study. Angle Orthod. 2009, 79, 422–427.
 12. Park H.S., Kyung H.M., Sung J.H.: A simple method of molar uprighting with micro-implant anchorage. J. Clin. Orthod. 2002, 36, 592–596.
 13. Giancotti A., Muzzi F., Santini F., Arcuri C.: Miniscrew treatment of ectopic mandibular molars. J. Clin. Orthod. 2003, 37, 380–383.
 14. Park H.S., Kwon O.W., Sung J.H.: Uprighting second molars with micro-implant anchorage. J. Clin. Orthod. 2004, 38, 100–103.
 15. Sohn B.W., Choi J.H., Jung S.N., Lim K.S.: Uprighting Mesially Impacted Second Molars with Minisrews Anchorage. J. Clin. Orthod. 2007, 41, 94–97.
 16. Lee K.J., Park Y.C., Hwang W.S., Seong E.H.: Uprighting mandibular second molars with direct miniscrew anchorage. J. Clin. Orthod. 2007, 41, 627–635.
 17. Bonetti G.A., Pelliccioni G.A., Checchi L.: Management of bilaterally impacted mandibular second and third molars. JADA 1999, 130, 1190–1194.
 18. Gazit E., Lieberman M.: A mesially impacted mandibular second molar. Treatment considerations and outcome: a case report. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1993, 103, 374–376.
 19. Sinha P.K., Nanda R.S., Ghosh J., Bazakidou E.: Uprighting fully impacted mandibular second molars. J. Clin. Orthod. 1995, 29, 316–318.
 20. Warren D.W.: Correction of impacted mandibular second molars. J. Clin. Orthod. 1998, 32, 89–90.
 21. Park D.K.: Australian uprighting spring for partially impacted second molars. J. Clin. Orthod. 1999, 33, 404–405.
 22. Resch D.: Clinical management of unilaterally impacted mandibular first and second molars. J. Clin. Orthod. 2003, 37, 162–164.
 23. Miao Y.Q., Zhong H.: An uprighting appliance for impacted mandibular second and third molars. J. Clin. Orthod. 2006, 40, 110–116.
 24. Reddy S.K., Uloopi K.S., Vinay C., Subba Reddy V.V.: Orthodontic uprighting of impacted mandibular permanent second molar: a case report. J. Indian. Soc. Pedod. Prev. Dent. 2008, 26, 29–31.
 25. Cheng S.J., Tseng I.Y., Lee J.J., Kok S.H.: A prospective study of the risk factors associated with failure of miniimplants used for orthodontic anchorage. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2004, 19, 100–106.
 26. Park H.S., Jeong S.H., Kwon O.W.: Factors affecting the clinical success of screw implants used as orthodontic anchorage. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2006, 130, 18–25.