Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 359–364

Publication type: review article

Language: Polish

Przebieg gojenia tkanek po zabiegach autotransplantacji zębów

Tissue Healing After Autologous Tooth Transplantation

Kamila Chwaja-Pawelec1,

1 Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Streszczenie

Autotransplantacja zębów jest skuteczną metodą leczenia chirurgicznego. Jej duża wartość wynika przede wszystkim z tego, że daje możliwość rekonstrukcji uzębienia poprzez wykorzystanie w pełni biozgodnego materiału, jakim jest własny ząb pacjenta. Niezwykle ważne dla zwiększenia odsetka powodzeń autotransplantacji jest poznanie mechanizmów związanych z gojeniem tkanek po tych zabiegach. Ich specyfika wiąże się z całkowitym przerwaniem ciągłości pęczka naczyniowo-nerwowego i włókien ozębnej po ekstrakcji zęba donorowego. Konsekwencją tego jest niedokrwienie jego tkanek. Wiedza o tych uwarunkowaniach może też ułatwić lekarzowi dentyście decyzję, co do sposobu uzupełnienia braku zębowego u pacjenta na korzyść transplantacji autogennej, a jednocześnie pozwoli uniknąć jatrogennych pomyłek diagnostycznych czy też niepowodzeń terapeutycznych. Autotransplantacja zęba jest wciąż zbyt rzadko wykonywanym zabiegiem chirurgicznym, mimo że jej duża skuteczność została potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi, a zapotrzebowanie na te zabiegi jest duże. Być może praca ta przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących podczas i po przeszczepieniu zęba, a dzięki temu zwiększy się liczba tych zabiegów wykonywanych w gabinetach stomatologicznych – co stanowiło cel tej publikacji.

Abstract

Tooth autotransplantation is an efficient method of surgical treatment. Its value relies on the fact that it enables denture reconstruction using the most biocompliant material which is the patient’s own tooth. To arise the percentage of successful autotransplantations it is important to gain the knowledge about tissues healing processes after the procedure. Those mechanisms are connected with total rupture of the vasculoneuronal bundle and periodontal fibres which occur during donor tooth extraction. The consequence of above is dental tissues ischemia. The knowledge of those can make the dentists decision easier, considering lack of dental treatment with favoring the autologous tooth transplantation as well as to avoid diagnostic mistakes or therapeutic failure. Autotransplantation is still underused although its high efficiency has been proven in many clinical trials and the demand for such procedures remains high. It is hoped that this paper will also help understand better the mechanisms occurring during and after tooth transplantation, resulting in the increasing of number of performed procedures of that type. The last issue is the desirable goal of this paper.

Słowa kluczowe

autotransplantacja, ząb, resorpcja, zawiązek zęba

Key words

autotransplantation, tooth, resorption, tooth germ

References (20)

 1. Eskici A.: Reimplantacja i transplantacja zębów. W: Chrurgia stomatologiczna. Red.: Horch H.H. Wyd. pol. pod red. L. Krysta, Urban & Partner, Wrocław 1997, 327–345.
 2. Grzesiak-Janas G., Maciuszonek M., Langot C.: Transplantacja autogenna zębów. Przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 5, 62–65.
 3. Apfel H.: Preliminary work in transplanting the third molar to the first molar position. J. Am. Dent. Assoc. 1954, 48, 143–150.
 4. Bubiłek-Bogacz A., Engelking-Adamczyk E., Wójcik S., Morawiec T.: Autotransplantacja zatrzymanych kłów górnych – doświadczenia własne. Implantoprotetyka 2004, 5, 2, 15–21.
 5. Tsukiboshi M.: Autotransplantation of teeth. Wyd. Quintessence Pub Co, Chicago 2001, 22–181.
 6. Andreasen J.O., Andreasen F.M., Bakland L.K., Flores M.T.: Pourazowe uszkodzenia zębów. Wyd. pol. pod red. U. Kaczmarek, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2005, 12–59.
 7. Duda M.: Reinerwacja i rewaskularyzacja miazgi zęba po zabiegu autotransplantacji – opis przypadku. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 429–432.
 8. Janda-Wasiluk L.: Celowe replantacje zębów z zastosowaniem preparatu węglanu wapnia w postaci Biocoralu w materiale doświadczalnym. Stomatol. Współcz. 1997, 4, 3, 176–183.
 9. Lindhe J., Nyman S., Karring T.: Connective tissue reattachment as related to presence or absence of alveolar bone. J. Clin. Periodont. 1984, 11, 33–40.
 10. Kristerson L.: Autotransplantation of human premolars: a clinical and radiographic study of 100 teeth. Int. J. Oral Surg. 1985, 14, 200–217.
 11. Turski J.: Powikłania związane z zabiegiem zamierzonej replantacji zębów. Magazyn Stomatol. 2004, 14, 10, 11–16.
 12. Skoglund A., Hasselgren G.: Tissue changes in immature dog teeth autotransplanted to surgically prepared sockets. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1992, 74, 789–795.
 13. Siers M.L., Willemsen W.L., Gulabivala K.: Monitoring pulp vitality after transplantation of teeth with mature roots: a case report. Int. Endod. J. 2002, 35, 289–294.
 14. Skoglund A., Tronstad L., Wallenius K.: A microradiographic study of vascular changes in replanted and autotransplanted teeth of young dogs. Oral Surg. 1978, 45, 17–28.
 15. Schendel K.U.: Reinnervation of autotransplanted teeth. A histopathological investigation in monkeys. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 1990, 19, 247–249.
 16. Ploder O., Partik B., Rand T., Fock N., Voracek M., Undt G., Baumann A.: Reperfusion of autotransplanted teeth – comparison of clinical measurements by means of dental magnetic resonance imaging. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 2001, 92, 335–340.
 17. Ohman A.: A healing and sensitivity to pain in young replanted human teeth. An experimental, clinical and histologic study. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2001, 119, 336–337.
 18. Sunderland S.: Nerves and nerves injuries. Churchil Livingstone, Edinburgh 1978.
 19. Sumner A.J.: The physiology of peripheral nerve diseases. W.B. Saunders, Philadelphia 1980.
 20. Półtorak K., Sikora K.: Zastosowanie lasera w stomatologii. Magazyn Stomatol. 2007, 17, 10, 82–84.