Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 3, July-September, p. 350–358

Publication type: original article

Language: Polish

Narażenie na czynniki wywołujące ubytki pochodzenia niepróchnicowego – badania ankietowe studentów

Exposure to Factors Causing Non-Carious Lesions – Student’s Surveys

Joanna Chłapowska1,, Tamara Pawlaczyk-Kamieńska1,, Maria Borysewicz-Lewicka1,

1 Katedra i Klinika Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Wiele czynników może wpływać destrukcyjnie na zmineralizowane tkanki zęba. Oprócz objawów próchnicy, w ich obrębie można obserwować takie zmiany patologiczne, jak: abrazja, atrycja, abfrakacja oraz erozja.
Cel pracy. Ocena zachowań mogących mieć wpływ na powstawanie ubytków niepróchnicowego pochodzenia w zębach młodych dorosłych.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 266 studentów (82 mężczyzn i 184 kobiet) I i II roku medycyny i stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pytania dotyczyły ogólnego stanu zdrowia, zażywanych leków, stosowanej diety, picia alkoholu oraz nawyków sprzyjających powstawaniu ubytków, których przyczyną nie jest choroba próchnicowa.
Wyniki. Na dolegliwości pochodzące z układu pokarmowego skarżyło się 2,63% badanych. Najczęściej podawanym zaburzeniem był ból podczas połykania – 13% badanych, refluks – 2,6%, zgaga – 12% oraz anoreksja lub bulimia, do których przyznały się wyłącznie kobiety, odpowiednio: 2,65 i 1,06%. Około 35% badanych stosowało leki w postaci tabletek musujących, a 5% osób zażywało leki uspokajające lub o działaniu narkotycznym – 2%. Owoce często spożywało 78% badanych, w tym 58% owoce cytrusowe, 67% piło soki owocowe, 56% herbaty owocowe oraz spożywało kwaśne cukierki. Napoje typu cola piło ponad 37% badanych, mężczyźni częściej spożywali wodę gazowaną, napoje izotoniczne oraz witaminy w postaci musującej. Nawykowe zgrzytanie zębami podawało 7% badanych. Spożywanie pokarmów wymagających długiego żucia, tj. orzechów, zboża itp., podawały głównie kobiety, mężczyźni natomiast częściej korzystali z siłowni.
Wnioski. Studenci są narażeni na powstawanie ubytków pochodzenia niepróchnicowego wskutek spożywania leków i odżywek, zachowań higienicznych oraz niekorzystnych nawyków.

Abstract

Background. Many factors can have destructive effect on the mineralised tissues. Apart form caries, other pathological defects, such as: abrasion, atrition, abfraction and erosion can also be observed.
Objectives. Establishing behaviours, that may influence non-carries lesions development in young persons teeth.
Material and Methods. The 266 subjects (82 males and 184 females), students of the first and second years of Medical and Dentistry studies form University of Medical Sciences in Poznań, were asked to fill in a questionnaire. The questionnaire inquired about the conditions of the alimentary system, use of medical therapy drugs, dietary habits, alcohol consumption and the types of behaviour favouring non carious tooth lessions.
Results. 2.63% of examined students reported problems related to the alimentary tract. The most often reported condition is pain on swallowing – 13% of the subjects, reflux – 2.6% persons and heartburn – 12%. Anorexia and bulimia occured only in women, 2.65% and 1.06% subjects, respectively. Almost 35% of subjects reported to use effervescent drugs, sedative – 5%, narcotic – 2%. Analysis of the data referring to the diet has shown that 78% eat fruit, 58% citrus fruit, 67% fruit juices, 56% fruit teas and acidic candies. Soft drinks are used by over 37% of the subjects, a greater percent of men reported drinking sparkling water and isotonic drinks. 7% of the subjects report the habit of gnashing of teeth. More women admit eating food products requiring long chewing such as nuts, cereals, etc. Many more men have reported the frequent use of the gym.
Conclusion. According to the results of the study, the group of students is threatened with non carious lesions, because of using drugs and nutrients, health behaviour and habits.

Słowa kluczowe

badania ankietowe, ubytki pochodzenia niepróchnicowego, czynniki ryzyka

Key words

surveys, non carious lessions, risk factors

References (16)

 1. Lussi A.: Dental erosion. Clinical diagnosis and case history taking. Eur. J. Oral Sci. 1996, 104, 191–198.
 2. Infeld T.: Dental erosion. Definition, classification and links. Eur. J. Oral Sci. 1996, 104, 151–155.
 3. Waszkiel D.: Dieta – istotny czynnik w etiologii erozji zębów. Wiad. Lek. 2004, 57, 647–652.
 4. Raport of the Oral Health survey, London 2000: The stationery office by Walker at al.
 5. Herman K., Gmyrek-Marciniak A.: Rola śliny w patologii procesu erozyjnego. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 190–193.
 6. Waszkiel D., Marczuk-Kolenda G., Łuczaj-Cepowic E.: Występowanie przyszyjkowych nadżerek szkliwa u ludności województwa białostockiego. Czas. Stomatol. 1999, 52, 431–436.
 7. Prymas A., Napiontek-Kubanek H.: Występowanie ubytków niepróchnicowego pochodzenia wśród studentów stomatologii AM w Poznaniu. Dent. Forum 2005, 33, 41–47.
 8. Rusyan E.: Etiologia i czynniki modyfikujące erozję zębów. Nowa Stomatol. 2003, 8, 1, 33–36.
 9. Kaczmarek U., Sołtan E., Kowalczyk-Zając M.: Stan uzębienia i przyzębia u pacjentów z chorobą refleksową przełyku. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 149–155.
 10. Lussi A., Jaeggi T., Zero D.: The role of diet in the aetiology of dental erosion. Caries Res. 2004, 38, Suppl. 1, 34–44.
 11. Herman K.: Wpływ diety wegetariańskiej na występowanie erozji zębów. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 457–463.
 12. Al.-Dlaigan YH., Shaw L., Smith A.: Dental erosion in a group of British 14-year school children. Part II: Influence of dietary intake. Br. Dent. J. 2001, 190, 258–261.
 13. Zantner C., Beheim-Schwarzbach N., Neumann K., Kielbassa A.: Surface microhardness of enamel after different home bleaching procedures. Dent Mater. 2007, 23, 243–250.
 14. Hegedüs C., Bistey T., Flóra-Nagy E., Keszthelyi G., Jenei A.: An atomic force microscopy study on the effect of bleaching agents on enamel surface. J. Dent. 1999, 27, 509–515.
 15. Lopez G.C., Bonissoni L., Baraterii L.N.: Effect of bleaching agents on the hardness and morfology of enamel. J. Esthet. Restor. Dent. 2002, 14, 24–30.
 16. Mielczarek A., Kwiatkowska A., Strużycka I., Kwaśny M.: Wpływ stosowania środków wybielających na powstawanie zmian erozyjnych szkliwa. Nowa Stomatol. 2008, 13, 2, 45–48.