Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 245–250

Publication type: clinical case

Language: English

Morphology and Microanalysis of Ectopic Tooth Removed from Maxillary Sinus

Budowa makro- i mikroskopowa zęba ektopowego usuniętego z zatoki szczękowej

Magdalena Dutsch-Wicherek1,, Roman Pawlicki2,, Piotr Muszyński1,, Zofia Knychalska-Karwan3,

1 Department of Otolaryngology, Jagiellonian Univesity, Kraków, Poland

2 Department of Histology, Jagiellonian University, Kraków, Poland

3 Jagiellonian University, Collegium Medicum, Poland

Abstract

In a presented case of a 46-year-old woman treated at the Department of Otolaryngology of the Jagiellonian University, we studied the problem of a foreign body as a reason for chronic maxillary sinusitis. The ectopic tooth in the lumen of maxillary sinus was found. After extraction from maxillary sinus, we analyzed the tooth morphology in scanning microscopy and performed microanalysis of the ectopic tooth. There were a lot of developmental disturbances and irregularities in the mineralization process found. Foreign body in maxillary sinus may cause chronic inflammation. Numerous developmental anomalies and abnormalities in the mineralization process observed in our case indicate the influence of the altered environment of the ectopic tooth.

Streszczenie

Opis przypadku dotyczy 46-letniej pacjentki Zakładu Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego leczonej z powodu przewlekłego zapalenia zatoki szczękowej wywołanego ciałem obcym. W świetle zatoki szczękowej znaleziono ząb ektopowy. Po jego usunięciu przeprowadzono badanie w mikroskopie skaningowym i mikroanalizę. Stwierdzono wiele nieprawidłowości rozwojowych i nieregularności w mineralizacji. Ciało obce w zatoce szczękowej może wywołać przewlekły proces zaplny. Wiele zaburzeń rozwojowych i nieprawidłowości mineralizacji wskazuje na wpływ zmienionego środowiska zęba ektopowego.

Key words

tooth ectopy, chronic maxillary sinusitis, foreign body in the maxillary sinus

Słowa kluczowe

ząb ektopowy, przewlekłe zapalenie zatoki szczękowej, ciało obce w zatoce szczękowej

References (18)

 1. A ltun C. et al.: Ectopic molar tooth in the maxillary sinus. Kulak Burun Bogaz Ithis Der 2007, 17, 237–238.
 2. Baykuł T. et al.: Clinical impact of ectopic teeth in the maxillary sinus. Auris Nasus Larynx 2006, 33, 277–281.
 3. Koszowski R.: Ectopic teeth – difficulties in diagnosis and treatment. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 807–810.
 4. Batra P.: Canine ectopia: report of two cases. J. I ndian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2003, 21, 8–14.
 5. Budkiewicz A. et al.: Ectopic eruption – abnormal eruption of first molars. Magazyn Stomatol. 2002, 12, 3, 8–14.
 6. Brook I.: Sinusitis of odontogenic origin. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2006, 135, 349–355.
 7. Dimitrakopoulos I., Papadaki M.: Foreign body in the maxillary sinus: report of an unusual case. Quintes. Int. 2008, 39, 698–701.
 8. Mehra P., Jeong D.: Maxillary sinusitis of odontogenic origin. Curr. Allergy Asthma Rep. 2009, 9, 238–243.
 9. Rodrigues M. et al.: Chronic maxillary sinusitis associated with dental impression material. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2009, 14, E163–E166.
 10. Ugincius P. et al.: Chronic odontogenic maxillary sinusitis. Stomatołogija 2006, 8, 44–48.
 11. Uliasz M., Waynura H.: The aethipatogenesis of maxillary sinusitis in the material of the I C linic of Maxillary Surgery, Medical University of Warsaw. Czas Stomatol. 2002, 55, 448–459.
 12. Bozkurt M. et al.: A case of isolated aspergillosis of the maxillary sinus. Kulak Burun Bogaz Ithis Derg 2008, 18, 53–55.
 13. Brook I. et al.: Increase in the frequency of recovery of miticillin-resistant Staphylococcus aureus in acute and chronic maxillary sinusitis. J. Med. Microbiol. 2008, 57, 1015–1017.
 14. Kolenchukova O. et al.: Microflora of nasal mucosa in patients with maxillar sinusitis. Zb. Mikrobiol. Epidemiol. Immunobiol. 2008, 3, 77–79.
 15. Payne S., Benniger M.: Sthapylococcus aureus is a major pathogen in acute bacterial rhinosinusitis: a meta-analysis. Clin. Infect. Dis. 2007, 45, e121–e127.
 16. Woo H. et al.: Actionomycosis of the paranasal sinus. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2008, 139, 460–462.
 17. Yamaguchi K. et al.: Gross extrusion of endodontic obturation materials into the maxillary sinus: a case report. OSOMOP 2007, 104, 131–134.
 18. Pawlicki R., Knychalska-Karwan Z.: Dens invaginatus. A morphological and microanalytical study. Progress Med. Res. 2005, 3, 2, 1–17.