Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 206–213

Publication type: review article

Language: Polish

Cytokiny w płynie kieszonki dziąsłowej jako potencjalne markery diagnostyczne i prognostyczne zapalenia przyzębia

Cytokines in Gingival Crevicular Fluid as Potential Diagnostic and Prognostic Markers of Periodontitis

Łukasz Konopka1,, Ewa Brzezińska-Błaszczyk1,

1 Zakład Immunologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie

Powszechnie uważa się, że chociaż czynnikiem inicjującym rozwój chorób przyzębia są bakterie, to procesy destrukcyjne w tkankach są wynikiem odpowiedzi immunologiczno-zapalnej gospodarza. Podczas odpowiedzi zapalnej dochodzi do syntezy różnych czynników humoralnych, a następnie ich wydzielania do otaczających tkanek. Mimo że wiedza na temat etiologii i patomechanizmu chorób przyzębia jest coraz większa, diagnostyka tych chorób ciągle jest oparta na klasycznych kryteriach klinicznych. Taka diagnostyka periodontologiczna jest z natury ograniczona, bowiem pozwala ocenić raczej historię choroby niż stan obecny. Dlatego istnieje konieczność wprowadzenia nowych testów diagnostycznych, które pozwoliłyby ocenić nasilenie procesu chorobowego, przewidzieć progresję choroby oraz ocenić rezultaty prowadzonej terapii. Wydaje się obecnie, że ilościowa i jakościowa analiza specyficznych składników płynu kieszonki dziąsłowej (GCF) mogłaby być użyteczna w ocenie stanu zdrowia tkanek przyzębia. Biorąc pod uwagę, że niezwykle istotnymi czynnikami humoralnymi modulującymi przebieg procesów zapalnych, także w tkankach przyzębia, są cytokiny w artykule oceniono przydatność oceny stężenia cytokin w GC F w diagnostyce periodontologicznej. Szczególną uwagę poświęcono cytokinom prozapalnym, takim jak interleukina (IL)-1β, IL-18, IL-6 i czynnik martwicy nowotworu (TNF), niektórym chemokinom, to jest IL-8, RANTES i białko chemotaktyczne dla monocytów (MCP-1), jak również cytokinom przeciwzapalnym, takim jak IL-10 i IL-4.

Abstract

It is widely accepted that although bacteria are initiating agents in periodontal diseases, the host response to the pathogenic infection is critical for disease progression. The host inflammatory response to bacterial infection involves the production of a variety of humoral factors and their release into surrounding tissues. Despite increased understanding of the etiology and pathomechanism of periodontal diseases, the diagnosis and classification of these conditions are still almost entirely based on traditional clinical assessments. This diagnostic procedure is inherently limited, in that only disease history, not current disease status, can be assessed. Therefore, there is a need for the development of new diagnostic tests that can detect the severity of disease, predict future disease progression, and evaluate the response to periodontal therapy. Nowadays it seems that quantitative and qualitative analysis of specific constituents in gingival crevicular fluid (GC F) can be useful for the evaluation of periodontal health status. Taking into account that cytokines are central to the pathogenesis of inflammatory processes, including periodontal diseases, in this review the authors discussed the usefulness of cytokine level evaluation in GCF for periodontal disease diagnosis. The authors described proinflammatory cytokines, such as interleukin (IL)-1β, IL-18, IL-6 and tumor necrosis factor (TNF), some chemokines, that is IL-8, RANTES and monocyte chemoattractant protein (MCP-1), as well as anti-inflammatory cytokines such as IL-10 and IL-4.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, cytokiny, płyn kieszonki dziąsłowej

Key words

periodontitis, cytokines, gingival crevicular fluid

References (57)

 1. Merchant A.T., Pitiphat W.: Researching periodontitis: challenges and opportunities. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 1007–1015.
 2. Zasloff M.: Innate immunity, antimicrobial peptides, and protection of the oral cavity. Lancet 2002, 360, 1116– –1117.
 3. Preshaw P.M., Seymour R.A., Heasman P.A.: Current concepts in periodontal pathogenesis. Dent. Update 2004, 31, 570–572, 574–578.
 4. Bascones A., Noronha S., Gómez M., Mota P., Gónzalez Moles M.A., Villarroel Dorrego M.: Tissue destruction in periodontitis: bacteria or cytokines fault? Quintes. Int. 2005, 36, 299–306.
 5. Kinane D.F., Lappin D.F.: Immune processes in periodontal disease: a review. Ann. Periodontol. 2002, 7, 62–71.
 6. Chrzęszczyk D., Konopka T.: Znaczenie Toll-podobnych receptorów w patogenezie zapaleń przyzębia. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 94–103.
 7. Tenenbaum H.C., Tenenbaum H., Zohar R.: Future treatment and diagnostic strategies for periodontal diseases. Dent. Clin. North Am. 2005, 49, 677–694.
 8. Griffiths G.S.: Formation, collection and significance of gingival crevice fluid. Periodontol. 2000, 2003, 31, 32–42.
 9. Graves D.: Cytokines that promote periodontal tissue destruction. J. Periodontol. 2008, 79, 1585–1591.
 10. Seymour G.J., Gemmell E.: Cytokines in periodontal disease: where to from here? Acta Odontol. Scand. 2001, 59, 167–173.
 11. Silva T.A., Garlet G.P., Fukada S.Y., Silva J.S., Cunha F.Q.: Chemokines in oral inflammatory diseases: apical periodontitis and periodontal disease. J. Dent. Res. 2007, 86, 306–319.
 12. Hou L.T., Liu C.M., Liu B.Y., Lin S.J., Liao C.S., Rossomando E.F.: Interleukin-1β, clinical parameters and matched cellular-histopathologic changes of biopsied gingival tissue from periodontitis patients. J. Periodontal Res. 2003, 38, 247–254.
 13. Joe B.H., Borke J.L., Keskintepe M., Hanes P.J., Mailhot J.M., Singh B.B.: Interleukin-1β regulation of adhesion molecules on human gingival and periodontal ligament fibroblasts. J. Periodontol. 2001, 72, 865–870.
 14. Gamonal J., Acevedo A., Bascones A., Jorge O., Silva A.: Levels of interleukin-1β, -8, and -10 and RANTES in gingival crevicular fluid and cell populations in adult periodontitis patients and the effect of periodontal treatment. J. Periodontol. 2000, 71, 1535–1545.
 15. Figueredo C.M., Ribeiro M.S., Fischer R.G., Gustafsson A.: Increased interleukin-1β concentration in gingival crevicular fluid as a characteristic of periodontitis. J. Periodontol. 1999, 70, 1457–1463.
 16. Goutoudi P., Diza E., Arvanitidou M.: Effect of periodontal therapy on crevicular fluid interleukin-1β and interleukin-10 levels in chronic periodontitis. J. Dent. 2004, 32, 511–520.
 17. Toker H., Poyraz O., Eren K.: Effect of periodontal treatment on IL-1β, IL-1ra, and IL-10 levels in gingival crevicular fluid in patients with aggressive periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 507–513.
 18. Mathur A., Michalowicz B., Castillo M., Aeppli D.: Interleukin-1α, interleukin-8 and interferon-α levels in gingival crevicular fluid. J. Periodontal Res. 1996, 31, 489–495.
 19. Tsai C.C., Ho Y.P., Chen C.C.: Levels of interleukin-1β and interleukin-8 in gingival crevicular fluids in adult periodontitis. J. Periodontol. 1995, 66, 852–859.
 20. Yücel O.O., Berker E., Gariboğlu S., Otlu H.: Interleukin-11, interleukin-1β, interleukin-12 and the pathogenesis of inflammatory periodontal diseases. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 365–370.
 21. Ulker A.E., Tulunoglu O., Ozmeric N., Can M., Demirtas S.: The evaluation of cystatin C, IL-1β, and TNF-α levels in total saliva and gingival crevicular fluid from 11- to 16-year-old children. J. Periodontol. 2008, 79, 854–860.
 22. Orozco A., Gemmell E., Bickel M., Seymour G.J.: Interleukin-1beta, interleukin-12 and interleukin-18 levels in gingival fluid and serum of patients with gingivitis and periodontitis. Oral Microbiol. Immunol. 2006, 21, 256– –260.
 23. Teles R., Sakellari D., Teles F., Konstantinidis A., Kent R., Socransky S., Haffajee A.: Relationships among gingival crevicular fluid biomarkers, clinical parameters of periodontal disease, and the subgingival microbiota. J. Periodontol. 2010, 81, 89–98.
 24. Zhong Y., Slade G.D., Beck J.D., Offenbacher S.: Gingival crevicular fluid interleukin-1β, prostaglandin E2 and periodontal status in a community population. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 285–293. 212 Ł. Konopka, E. Brzezińska-Błaszczyk
 25. Yavuzyilmaz E., Yamalik N., Bulut S., Ozen S., Ersoy F., Saatçi U.: The gingival crevicular fluid interleukin1β and tumour necrosis factor-α levels in patients with rapidly progressive periodontitis. Aust. Dent. J. 1995, 40, 46–49.
 26. Engebretson S.P., Grbic J.T., Singer R., Lamster I.B.: GCF IL-1β profiles in periodontal disease. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 48–53.
 27. Kornman K.S., Crane A., Wang H.Y., di Giovine F.S., Newman M.G., Pirk F.W., Wilson T.G. Jr, Higginbottom F.L., Duff G.W.: The interleukin-1 genotype as a severity factor in adult periodontal disease. J. Clin. Periodontol. 1997, 24, 72–77.
 28. Orozco A., Gemmell E., Bickel M., Seymour G.J.: Interleukin 18 and periodontal disease. J. Dent. Res. 2007, 86, 586–593.
 29. Pradeep A.R., Daisy H., Hadge P., Garg G., Thorat M.: Correlation of gingival crevicular fluid interleukin-18 and monocyte chemoattractant protein-1 levels in periodontal health and disease. J. Periodontol. 2009, 80, 1454––1461.
 30. Figueredo C.M., Rescala B., Teles R.P., Teles F.P., Fischer R.G., Haffajee A.D., Socransky S.S., Gustafsson A.: Increased interleukin-18 in gingival crevicular fluid from periodontitis patients. Oral Microbiol. Immunol. 2008, 23, 173–176.
 31. Pradeep A.R., Hadge P., Chowdhry S., Patel S., Happy D.: Exploring the role of Th1 cytokines: interleukin-17 and interleukin-18 in periodontal health and disease. J. Oral Sci. 2009, 51, 261–266.
 32. Turkglu O., Emingil G., Kutukculer N., Atilla G.: Gingival crevicular fluid cathelicidin LL-37 and interleukin18 levels of patients with chronic periodontitis. J. Periodontol. 2009, 80, 969–976.
 33. Bradley J.R.: TNF-mediated inflammatory disease. J. Pathol. 2008, 214, 149–160.
 34. Kurtiş B., Tüter G., Serdar M., Akdemir P., Uygur C., Firatli E., Bal B.: Gingival crevicular fluid levels of monocyte chemoattractant protein-1 and tumor necrosis factor-α in patients with chronic and aggressive periodontitis. J. Periodontol. 2005, 76, 1849–1855.
 35. Bastos M.F., Lima J.A., Vieira P.M., Mestnik M.J., Faveri M., Duarte P.M.: TNF-α and IL-4 levels in generalized aggressive periodontitis subjects. Oral Dis. 2009, 15, 82–87.
 36. De Oliveira R.R., Schwartz-Filho H.O., Novaes A.B., Garlet G.P., de Souza R.F., Taba M., Scombatti de Souza S.L., Ribeiro F.J.: Antimicrobial photodynamic therapy in the non-surgical treatment of aggressive periodontitis: cytokine profile in gingival crevicular fluid, preliminary results. J. Periodontol. 2009, 80, 98–105.
 37. Domínguez A., Gómez C., García-Kass A.I., García-Nuñez J.A.: IL-1β, TNF-α, total antioxidative status and microbiological findings in chronic periodontitis treated with fluorescence-controlled Er:YAG laser radiation. Lasers Surg. Med. 2010, 42, 24–31.
 38. Ren Y., Hazemeijer H., de Haan B., Qu N., de Vos P.: Cytokine profiles in crevicular fluid during orthodontic tooth movement of short and long durations. J. Periodontol. 2007, 78, 453–458.
 39. Ikezawa-Suzuki I., Shimada Y., Tai H., Komatsu Y., Tanaka A., Yoshie H.: Effects of treatment on soluble tumour necrosis factor receptor type 1 and 2 in chronic periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 961–968.
 40. Mayer Y., Balbir-Gurman A., Machtei E.E.: Anti-tumor necrosis factor-α therapy and periodontal parameters in patients with rheumatoid arthritis. J. Periodontol. 2009, 80, 1414–1420.
 41. Ishimi Y., Miyaura C., Jin C.H., Akatsu T., Abe E., Nakamura Y., Yamaguchi A., Yoshiki S., Matsuda T., Hirano T. et al.: IL-6 is produced by osteoblasts and induces bone resorption. J. Immunol. 1990, 145, 3297– –3303.
 42. Gabay C.: Interleukin-6 and chronic inflammation. Arthritis Res. Ther. 2006, 8, S3.
 43. Kamma J.J., Giannopoulou C., Vasdekis V.G., Mombelli A.: Cytokine profile in gingival crevicular fluid of aggressive periodontitis: influence of smoking and stress. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, 894–902.
 44. Reinhardt R.A., Masada M.P., Kaldahl W.B., DuBois L.M., Kornman K.S., Choi J.I., Kalkwarf K.L., Allison A.C.: Gingival fluid IL-1 and IL-6 levels in refractory periodontitis. J. Clin. Periodontol. 1993, 20, 225–231.
 45. Giannopoulou C., Kamma J.J., Mombelli A.: Effect of inflammation, smoking and stress on gingival crevicular fluid cytokine level. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 145–153.
 46. Mogi M., Otogoto J., Ota N., Inagaki H., Minami M., Kojima K.: Interleukin 1β, interleukin 6, β2-microglobulin, and transforming growth factor-α in gingival crevicular fluid from human periodontal disease. Arch. Oral Biol. 1999, 44, 535–539.
 47. Ransohoff R.M.: Chemokines and chemokine receptors: standing at the crossroads of immunobiology and neurobiology. Immunity 2009, 31, 711–721.
 48. Bickel M.: The role of interleukin-8 in inflammation and mechanisms of regulation. J. Periodontol. 1993, 64, 456–460.
 49. Jin L.J., Leung W.K., Corbet E.F., Söder B.: Relationship of changes in interleukin-8 levels and granulocyte elastase activity in gingival crevicular fluid to subgingival periodontopathogens following non-surgical periodontal therapy in subjects with chronic periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 604–614.
 50. Gamonal J., Acevedo A., Bascones A., Jorge O., Silva A.: Characterization of cellular infiltrate, detection of chemokine receptor CCR5 and interleukin-8 and RANTES chemokines in adult periodontitis. J. Periodontal Res. 2001, 36, 194–203.
 51. Ozmeriç N., Bal B., Baloş K., Berker E., Bulut S.: The correlation of gingival crevicular fluid interleukin-8 levels and periodontal status in localized juvenile periodontitis. J. Periodontol. 1998, 69, 1299–1304.
 52. Sakai A., Ohshima M., Sugano N., Otsuka K., Ito K.: Profiling the cytokines in gingival crevicular fluid using a cytokine antibody array. J. Periodontol. 2006, 77, 856–864. Cytokiny w płynie kieszonki dziąsłowej 213
 53. Tonetti M.S., Imboden M.A., Gerber L., Lang N.P., Laissue J., Mueller C.: Localized expression of mRNA for phagocyte-specific chemotactic cytokines in human periodontal infections. Infect. Immun. 1994, 62, 4005–4014.
 54. Emingil G., Atilla G., Hüseyinov A.: Gingival crevicular fluid monocyte chemoattractant protein-1 and RANTES levels in patients with generalized aggressive periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, 829–834.
 55. Bozkurt F.Y., Yetkin Ay Z., Berker E., Tepe E., Akkuş S.: Anti-inflammatory cytokines in gingival crevicular fluid in patients with periodontitis and rheumatoid arthritis: a preliminary report. Cytokine 2006, 35, 180–185.
 56. Tsai C.C., Ku C.H., Ho Y.P., Ho K.Y., Wu Y.M., Hung C.C.: Changes in gingival crevicular fluid interleukin-4 and interferon-γ in patients with chronic periodontitis before and after periodontal initial therapy. Kaohsiung J. Med. Sci. 2007, 23, 1–7.
 57. Pradeep A.R., Roopa Y., Swati P.P.: Interleukin-4, a T-helper 2 cell cytokine, is associated with the remission of periodontal disease. J. Periodontal Res. 2008, 43, 712–716.