Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 188–192

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ drażetek bezcukrowych na środowisko jamy ustnej

Influence of Breath-Freshening Mints on the Oral Cavity Environment

Tomasz Kuszczak1,, Anna Wędrychowicz-Welman1,, Janina Stopa1,

1 Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Cel pracy. Określenie wpływu drażetek Tic Tac Icegloo® na pH śliny oraz sprawdzenie wiedzy dotyczącej właściwości i składu tego produktu.
Materiał i metody. Badaniem objęto 50 osób w wieku 21,15 ± 2,57, w większości studentów stomatologii. Każda z badanych osób otrzymała do ssania zawierającą ksylitol drażetkę Tic Tac Icegloo. Od każdego badanego pobrano cztery próbki śliny. Pierwszą przed spożyciem oraz kolejne odpowiednio po 5, 10 i 20 minutach od zakończenia ssania drażetki. Pomiaru pH dokonano za pomocą pH-metru oraz elektrody HI 1280. Dodatkowo przeprowadzono badanie ankietowe. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące znajomości składu, smaku, wyglądu opakowania oraz świeżości w jamie ustnej po spożyciu produktu.
Wyniki. Wartość pH śliny pobranej przed spożyciem drażetek Tic Tac Icegloo® wyniosła 6,87, a w kolejnych próbkach: 7,11; 7,01; 6,87.
Wnioski. Drażetki odświeżające Tic Tac Icegloo®, które w swym składzie zawierają ksylitol podnoszą wartość pH śliny stymulowanej, co może być wykorzystane w profilaktyce próchnicy.

Abstract

Objectives. The aim of the study was to specify the influence of breath-freshening mints Tic Tac Icegloo® on the pH of saliva and to assess the knowledge of the composition and properties of the product.
Material and Methods. The study included 50 subjects, aged 21.15 ± 2.57, being in majority cases dentistry students. Each of them received a Tic Tac Icegloo mint containing xylitol mint to suck. All the subjects had four samples of their saliva collected. First before mint consumption, then respectively 5, 10 and 20 minutes after the dissolution of the mint. The pH-metry was done with the use of Piccolo pH-meter and HI 1280 electrode. Additionally, questionnaire-based survey concerning: knowledge of the composition, taste, packing and sensation of freshness after consumption was performed.
Results. pH values of saliva collected before and after Tic Tac Icegloo mints consumption amount 6.87, 7.11, 7.01, 6.87, respectively.
Conclusion. Tic Tac Icegloo mints, which contain xylitol, increase the pH of stimulated saliva, what can be used as a part of caries prophylaxis.

Słowa kluczowe

ślina, profilaktyka próchnicy, ksylitol

Key words

saliva, caries prevention, xylitol

References (18)

 1. Bruzda-Zwiech A: Ocena wpływu lizaków bezcukrowych na wartość pH śliny. Nowa Stomatol. 2005, 10, 1, 7–10.
 2. Pypeć J.: Żucie gumy bez cukru – nawyk czy element profilaktyki przeciwpróchnicowej. Czas. Stomatol. 2005, 58, 714–718.
 3. Kaczmarek U.: Wpływ dropsów bezcukrowych na wybrane parametry śliny mieszanej. Czas. Stomatol. 2004, 57, 501–508.
 4. Paul-Stalmaszczyk M.: Guma do żucia bez cukru – nowy środek w profilaktyce próchnicy. Magazyn Stomatol. 1994, 1, 4, 5, 24–25. 192 T. Kuszczak, A. Wędrychowicz-Welman, J. Stopa
 5. Radziejewski P., Radziejewska M.: Substytuty cukru w profilaktyce próchnicy. Stomat. Współ. 2006, 13, 4, 43–47.
 6. Surdacka A., Napiontek-Kubanek H., Stopa J.: Wpływ środków spożywczych oraz past do zębów z zawartością ksylitolu na stan jamy ustnej. Magazyn Stomatol. 1999, 9, 3, 16–18.
 7. Pluciński D., Alwas-Danowska H.: Znaczenie ksylitolu w profilaktyce próchnicy. Czas. Stomatol. 1998, 51, 504–510.
 8. Wędrychowicz-Welman A., Prymas A., Lewandowski P., Uram K.K.: Stan jamy ustnej i stomatologiczne zachowania prozdrowotnej studentów stomatologii. Dent. Med. Prob. 2006, 43, 222–227.
 9. Wędrychowicz-Welman A, Prymas A., Lewandowski P.: Stan jamy ustnej i stomatologiczne zachowania prozdrowotne studentów stomatologii. Detal Forum 2005, 32, 125.
 10. Szymańska J., Kaczmarczyk-Figiel A.: Stan uzębienia młodzieży studenckiej w wieku 19–20 lat. Czas. Stomatol. 1995, 48, 159–162.
 11. Wawrzyn-Sobczak K., Kozłowska M., Stokowska W.: Istotny wskaźnik poziomu choroby próchnicowej wg Bratthalla wśród studentów Akademii Medycznej w Białymstoku. Czas. Stomatol. 2005, 58, 310–313.
 12. Kuszczak T., Wędrychowicz-Welman A.: Ocena wpływu drażetek Tic Tac na pH śliny stymulowanej. Dent. Forum 2006, 34, 2, 67–71.
 13. Prymas A., Wędrychowicz-Welman A., Mania-Końsko A.: Próchnica cementu korzeniowego istotny problem gerostomatologii. Dent. Med. Prob. 2006, 43, 135–138.
 14. Lingstrom P., van Ruyven F., van Houte J., Kent R.: The pH of dental plaque in its relation to early enamel caries and dental plaque flora in humans. J. Dent. Res. 2000, 79, 770–777.
 15. Van Ruyven F.O.J., Lingstrom P., van Houte J., Kent R.: Relationship among mutans streptococcici, low-pH bacteria, and acidophilic polysaccharide-producing bacteria in dental plaque and early enamel caries in humans. J. Dent. Res. 2000, 79, 983–990.
 16. Beighton D., Brailsford S.R., Lynch E., Yuan Chen H., Clark D.T.: The influence of specific foods and oral hygiene on the microflora of fissures and smooth surfaces of molar teeth: a 5-day study. Caries Res. 1999, 33, 349–356.
 17. Cury J.A., Rebelo M.A.B., Del Bel CuryA.A., Derbyshire M., Tabchoury C.: Biochemical composition and cariogenity of dental plaque formed in the presence of sucrose or glucose and fructose. Caries Res. 2000, 34, 491–497.
 18. Kusiak A. et al.: Ocena rozpuszczalności szkliwa w warunkach ekspozycji na wybrane napoje o niskim pH przed i po zastosowaniu preparatu Elmex gelee – badania in vitro. Czas. Stomatol. 2004, 57, 435–442.