Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 2, April-June, p. 144–152

Publication type: original article

Language: Polish

Efektywność szczotkowania szkliwa zębów pastą zawierającą 5000 ppm NaF oceniana testem CRT – badania in vitro

Effectiveness of Brushing the Tooth Enamel with the Paste Containing 5000 ppm NaF Examined by CRT (Enamel Resistance to Acid) Test – in Vitro Study

Elżbieta Zedler1,, Agata Żółtowska1,, Joanna Kopycińska1,, Aida Kusiak2,, Jolanta Ochocińska1,, Barbara Kochańska1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Katedra i Zakład Periodontologii i C horób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Wprowadzenie. Najważniejszymi działaniami w ograniczeniu próchnicy jest profilaktyka z zastosowaniem preparatów zawierających jony fluoru. Spośród wielu znanych metod stosowanych w profilaktyce próchnicy najbardziej dostępną formą dla pacjentów jest codzienne szczotkowanie zębów z użyciem past z różną zawartością fluoru.
Cel pracy. Ocena efektywności szczotkowania szkliwa pastą zawierającą duże stężenie fluoru (5000 ppm) w warunkach in vitro.
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiło 18 zębów siecznych, przedtrzonowych i trzonowych u pacjentów w wieku 16–45 lat. Na 54 powierzchniach zębów nieobjętych próchnicą badano rozpuszczalność szkliwa. Zęby badane szczotkowano pastą Duraphat 5000 3 razy dziennie po 3 minuty przez 3 tygodnie, co tydzień kontrolując zmiany w szkliwie testem CRT.
Wyniki. Efektywność szczotkowania wszystkich powierzchni zębów (n = 54) pastą Duraphat w odniesieniu do parametrów szkliwa określonych przed rozpoczęciem szczotkowania (CRTtest0) po upływie tygodnia wzrosła na 31 powierzchniach badanych zębów. Po stosowaniu pasty przez 2 tygodnie efektywność zabiegu znacznie się zwiększyła we wszystkich przypadkach, w których czas początkowy (CRTtest0 ) był mniejszy od 10 s. Porównując efektywność zabiegu szczotkowania zębów po 3 tygodniach używania pasty z parametrami szkliwa określonymi przed rozpoczęciem szczotkowania (CRTtest0), można stwierdzić, że w sytuacjach, kiedy wartość testu CRTtest0 była mniejsza od 10 s w 24 (96%) przypadkach wartość tego czasu zwiększyła się. Gdy początkowa wartość testu CRTtest0 była większa bądź też równa 10 s, zmniejszenie rozpuszczalności szkliwa stwierdzono w 16 (55,17%) przypadkach.
Wnioski. Efektywność szczotkowania szkliwa pastą do zębów Duraphat 5000 była największa w przypadkach, w których początkowo stwierdzano największą rozpuszczalność szkliwa. Biorąc pod uwagę 3-tygodniowy okres obserwacji stwierdzono największe zmniejszenie rozpuszczalności szkliwa po 2 tygodniach stosowania pasty.

Abstract

Background. The most important action to prevent the development of caries is prophylaxis employing preparations containing the ions of fluorine. The most common method of all the attainable ones for the prophylaxis of caries is daily brushing with the pastes of different fluorine content.
Objectives. The Enamel to Acid Resistance (CRT) Test – examination of the every-day enamel brushing effectiveness with the use of high-fluorine (5000 ppm) paste, in vitro conditions.
Material and Methods. The examined material were 18 extracted teeth, front, premolar and molar ones. With CRT test, the enamel solubility of 54 healthy tooth surfaces (CRTtest0) was examined. Subsequently, each of 54 surfaces was brushed with Duraphat 5000 paste for 3 minutes three times a day, for 3 weeks, checking the changes of enamel solubulity every week (CRTtest-1; CRTtest-2; CRTtest-3). Results After a week of the paste use, the significant decrease of enamel solubility was found in 31 (57%) samples. After the second week of the paste use, the effectiveness of the operation raised significantly in all cases in which CRTtest0 value was beneath 10 s (25 cases). Analysing the effectiveness of the enamel brushing operation after the 3rd week of the paste use, the authors may state the enamel solubility was diminished in 96% of cases, in which CRTtest0 value was beneath 10 s. However, when CRTtest0 value was over or equal 10 s (29 surfaces), the enamel solubility decrease was found in 55.2% of the cases.
Conclusion. The effectiveness of the enamel brushing with Duraphat 5000 dental paste was the highest in the cases when before the operation taken, the highest enamel solubility was found. Regarding the 3-week observation period, the highest decrease of enamel solubility was found after 2 week period of the paste use.

Słowa kluczowe

rozpuszczalność szkliwa, pasta do zębów, profilaktyka próchnicy

Key words

enamel demineralization, toothpaste, caries prophylaxis

References (21)

 1. A leksander S.A., Ripa L.W.: Effects of self-applied topical fluoride preparations in orthodontic patients. Angle Orthod. 2000, 70, 424–430.
 2. Marczuk-Kolada G., Waszkiel D.: Stan szkliwa po aplikacji lakierów fluorowych. Magazyn Stomat. 1998, 8, 8, 39–41.
 3. Marczuk-Kolada G.: Wpływ stosowania lakierów Fluor-Protector i Duraphat na stan twardych tkanek zębów. Poradnik Stomat. 2003, 3, 11, 19–21.
 4. Sobiech J., Sobiech P., Remiszewski A., Siemińska J.: Ocena wpływu lakieru fluorowego Duraphat na uzębienie mleczne dzieci w wieku 3 i 4 lat – badania roczne. Czas. Stomatol. 2005, 58, 73–80.
 5. Sobiech J., Sobiech P., Remiszewski A.: Wstępna ocena skuteczności lakieru fluorowego „Duraphat” w profilaktyce próchnicy u dzieci z uzębieniem mlecznym. Nowa Stomatol. 2003, 8, 2, 59–64.
 6. Iracki J., Wierzbicka M.: Skuteczność aktywnych składników past do zębów jako element stomatologii opartej na dowodach. Czas. Stomatol. 2005, 58, 414–421.
 7. Johnson M.F.: Comparative efficacy of NaF and SMFP dentifrices in caries prevention: a meta-analytic overview. Caries Res. 1993, 27, 328–336.
 8. Davies R.M., Ellwood R.P., Davies G.M.: The rational use of fluoride toothpaste. Int. J. Dent. Hyg. 2003, 1, 3–8.
 9. Bachanek T., Klichowska-Polonka M., Cieszko-Buk M.: Application of fluoride compounds in caries prophylaxis. Pol. J. Environ. Stud. 2009, 18(1A), 645–648.
 10. Schirrmeister J.F., Gebrande J.P., Altenburger M.J., Mönting J.S., Hellwig E.: Effect of dentifrice containing 5000 ppm fluoride on non-cavitated fissure carious lesions in vivo after 2 weeks. Am. J. Dent. 2007, 20, 212–216.
 11. Radwan-Oczko M.: Erozje zębów etiologia, diagnostyka, zapobieganie i leczenie. Poradnik Stomat. 2007, 7, 7–8, 213–220.
 12. Ganss C., Klimek J., Brune V., Schümann A.: Effects of two fluoridation measures on erosion progression in human enamel and dentine in situ. Caries Res. 2004, 38, 561–566.
 13. Sauro S., Mannoci F., Piemontese M., Mongiorgi R.: In situ enamel morphology evaluation after acidic soft factor of contemporary toothpaste. Int. J. Dent. Hyg. 2008, 6, 188–192.
 14. Ardvidson K., Johansson E.G.: Galvanic current between dental alloys in vitro. Scand. J. Dent. Res. 1985, 93, 467–473.
 15. Opalko K.: Aplication of CRT test for assessment of enamel solubility in vitro investigations. Czas. Stomatol. 1973, 26, 243–247.
 16. Kusiak A., Zedler E., Kowalska J., Kochańska B.: The rate of enamel demineralisation expose to 35% hydrogen peroxide bleaching agent – an in vitro preliminary report. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 167–171.
 17. Stephen K.W., Creanor S.L., Russell J.I., Burchel C.K., Huntington E., Downie C.F.: A 3-year oral health dose-response study of sodium monofluorophosphate dentifrices with and without zinc citrate: anti-caries results. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 1988, 16, 321–325.
 18. Baysan A., Lynch E., Ellwood R., Davies R., Peterson L.: Reversal of primary root caries using dentifrices containing 5,000 and 1,100 ppm fluoride. Caries Res. 2001, 35, 41–46.
 19. Tavss E.A., Mellberg J. R., Joziak M., Gambogi R.J., Fisher S.W.: Relationship between dentifrice fluoride concentration and clinical caries reduction. Am. J. Dent. 2003, 16, 369–373.
 20. Kaczmarek U., Czajczyńska A., Gmyrek-Marciniak A., Grzesiak-Gasek I., Filipowski H.: Poziom fluoru w ślinie po szczotkowaniu zębów wybranymi pastami fluorkowymi. Czas. Stomatol. 2006, 59, 238–244.
 21. Kusiak A., Kowalska J., Dąbrowski K., Ochocińska J., Kochańska B.: Evaluation of enamel solubility after exposure to dietary fluids of low pH values before and after application of Elmex gelee: an in vitro study. Czas. Stomatol. 2004, 57, 435–442.