Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 1, January-March, p. 76–80

Publication type: original article

Language: Polish

Wartości pH tradycyjnych i eksperymentalnych leków do retrakcji dziąsła brzeżnego

The pH Value of Conventional and Experimental Gingival Margin Retraction Medicaments

Danuta Nowakowska1,, Zbigniew Raszewski2,

1 Zakład Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Zhermapol® Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Leki retrakcyjne pozostają przejściowo w bezpośrednim kontakcie zarówno z tkankami przyzębia, jak i zmineralizowanymi strukturami zębów. Miernikiem potencjalnej agresywności tych środków dla środowiska jamy ustnej jest poziom ich odczynu kwasowo-zasadowego.
Cel pracy. Ustalenie wartości pH tradycyjnych i eksperymentalnych leków retrakcyjnych używanych klinicznie w formie roztworów i żeli.
Materiał i metody. Zbadano 15 preparatów, w tym 10 należało do klasy konwencjonalnych astringentów, a 5 do klasy eksperymentalnych adrenergików. Dziesięć z nich było roztworami i 5 żelami retrakcyjnymi. Zastosowano metodę potencjometryczną z wykorzystaniem elektronicznego pehametru (Elmetron) i roztworów wzorcowych do jego kalibracji o pH 4,0 i 7,0 (Chempur). Wartości pH roztworów retrakcyjnych określono w stężeniach oryginalnych i rozcieńczeniu 1 : 5, a żeli wyłącznie w rozcieńczeniu 1 : 5 wodą destylowaną. Roztworem kontrolnym była Inj. Natrii Chloridum Isotonica. Pomiary wykonano 3-krotnie i obliczono wartości średnie.
Wyniki. Poziom pH konwencjonalnych astringentów retrakcyjnych w stężeniu oryginalnym okazał się bardzo niski: 2 preparaty w formie roztworów (25% chlorek glinu i 15,5% siarczan żelaza) wykazały wartości poniżej zakresu skali pehametru, a pozostałe 0,11–1,41; a dla żeli retrakcyjnych średnie pH mierzone w rozcieńczeniu 1 : 5 wyniosło 1,48–3,02. Poziom pH eksperymentalnych leków adrenergicznych w stężeniu oryginalnym był wyższy, odpowiednio: 2,36–6,77.
Wnioski. Przedstawione wyniki pomiaru wartości pH tradycyjnych i eksperymentalnych środków retrakcyjnych sugerują lekarzowi praktykowi wybór leków adrenergicznych o poziomie pH zbliżonym do obojętnego, najbardziej korzystnego dla zachowania zdrowia zespołu tkanek przyzębia i zębów.

Abstract

Background. Retraction medications are temporarily in direct contact with gingival tissues and mineralised teeth structure. Their pH level constitutes a good measure of potential aggressive impact of these agents on the oral cavity environment.
Objectives. This study was designed to identify the pH values of conventional and experimental retraction medicaments in clinical environment used in forms solutions and gels.
Material and Methods. Fifteen retraction medications were subjected to investigation in this study, ten conventional astringents and five experimental adrenergics, including ten solutions and five retraction gels. The pH measurements were performed by potential-metric method with be use of electronic pehameter (Elmetron) and for calibration pH 4.0 and 7.0 (Chempur) standard buffers were used. Retraction medicaments pH were identified in original concentrations and diluted 1 : 5 for solutions, and for gels only diluted 1 : 5, with deionised water. The Inj. Natrii Chloridum Isotonica solution served as a control group. The measurements were repeated three times to calculate the average.
Results. Conventional retraction astringents in original concentrations exhibited very low pH levels: for two medications in the form of solutions (25% aluminium chloride and 15.5% ferric sulphate) the values obtained were below the pehameter scale, while for other between 0.11 and 1.41. Average pH values for retraction gels in 1:5 dilution were between 1.48 and 3.02. Experimental adrenergic medicaments exhibited a higher pH level of 2.36 to 6.77.
Conclusion. The results of this study identifying the pH values of conventional and experimental retraction agents suggest that the choice of adrenergic retraction medicaments of pH level closest to neutral is vital for preserving the health of soft and hard oral tissues.

Słowa kluczowe

retrakcja dziąsła brzeżnego, leki retrakcyjne, wartości pH

Key words

gingival margin retraction, retraction medicaments, pH values

References (13)

 1. Ayo-Yusuf O.A., Driessen C. H., Botha A.J.: SEM-EDX Study of prepared dentine surfaces exposed to gingival retraction fluids. J. Dent. 2005, 33, 731–739.
 2. Nowakowska D.: Klasyfikacja chemicznych środków retrakcyjnych. Prot. Stomatol. 2008, 58, 202–208.
 3. Nowakowska D., Panek H.: Classification of retraction materials in the aspect of biocompatibility with gingival sulcus environment. Pol. J. Environ. Stud. 2007, 16, 2C, 204–208.
 4. Nowakowska D.: Ocena składników chemicznych środków retrakcyjnych używanych przez polskich stomatologów. Czas. Stomatol. 2007, 60, 128–133.
 5. Woody R.D., Miller A., Staffanou R.S.: Review of the pH of hemostatic agents used in tissue displacement. J. Prosthet. Dent. 1993, 70, 191–192.
 6. Land M.F., Couri C.C., Johnston W.M.: Smear layer instability caused by hemostatic agents. J. Prosthet. Dent. 1996, 76, 477– 482.
 7. Kopač I., Cvetko E., Marion L.: Gingival inflammatory response induced by chemical retraction agents in Beagle dogs. Int. J. Prosth. 2002, 15, 14–19.
 8. Nowakowska D., Raszewski Z.: Ocena poziomu pH chemicznych środków retrakcyjnych. Prot. Stomatol. 2009, 59, 25–31.
 9. Nowakowska D.: Wpływ astringentów retrakcyjnych na tkanki dziąsła brzeżnego na podstawie przeglądu badań in vivo. Prot. Stomatol. 2009, 59, 119–124.
 10. Pelzner R.B., Kempler D., Stark M.M., Lum L.B., Nicholson R.J., Soelberg K.B.: Human blood pressure and pulse rate response to racemic epinephrine retraction cord. J. Prosthet. Dent. 1978, 39, 287–292.
 11. Bowles W.H., Tardy S.J., Vahadi A.: Evaluation of new gingival retraction agents. J. Dent. Res. 1991, 70, 1447–1449.
 12. Fazekas A., Csempesz F., Csabai Z., Vag J.: Effects of pre-soaked retraction cords on the microcirculation of the human gingival margin. Oper. Dent. 2002, 27, 343–348.
 13. Csillag M., Nyiri G., Vag J., Fazekas A.: Dose-related effects of epinephrine on human gingival blood flow and crevicular fluid production used as a soaking solution for chemo-mechanical tissue retraction. J. Prosthet. Dent. 2007, 97, 6–11.