Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 1, January-March, p. 112–116

Publication type: report

Language: Polish

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz ważniejsze wydarzenia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2009 r.

Report from Board Activity of the Lower Silesian Branch of the Polish Dental Society and More Important Events in the Faculty of Dentistry at Wroclaw Medical University in 2009

Danuta Nowakowska1,, Aleksandra Rzeszut2,

1 Zakład Materiałoznawstwa Katedry Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

References (1)

  1. none