Dental and Medical Problems

Dent. Med. Probl.
Index Copernicus (ICV 2019) – 118.76
MNiSW – 20
CiteScore (2020) – 1.2
Average rejection rate (2020) – 88.71%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 1, January-March, p. 111–111

Publication type: report

Language: Polish

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

New Authorities of Polish Dental Society

Jolanta Pytko-Polończyk1,, Tomasz Kaczmarzyk2,

1 Zakład Propedeutyki Stomatologicznej i Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2 Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

References (1)

  1. none