Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 1, January-March, p. 107–110

Publication type: clinical case

Language: English

Odontoma – Odontogenic Tumour – Case Description and Literature Review

Zębiak – guz zębopochodny – opis przypadków i przegląd piśmiennictwa

Piotr Stępień1,, Paweł Nieckula1,, Andrzej Wojtowicz1,

1 Department of Dental Surgery of the Dental Institute of Warsaw Medical University, Poland

Abstract

Odontomas are odontogenic tumours, the histogenesis of which is related with tissue elements of which germs or particular tissues of teeth are formed. Odontogenic tumours constitute a huge variety of histopathologic types recreating dental tissues at different stages of odontogenesis. Odontoma tumours constitute nearly half of all odontogenic tumours. The tumour rarely develops within the facial skeleton. The course of the disease is usually asymptomatic, which is connected with little dynamics of development. The paper presents two cases of patients treated in the Department of Dental Surgery Medical University of Warsaw in 2008 and 2009 year. Basing on current literature, clinicopathomorphological characteristics of complex odontoma as well as the neccessity of chirurgical treatment are presented.

Streszczenie

Zębiaki to guzy zębopochodne, ich histogeneza wiąże się z tkankami, z których powstają zawiązki zębów. Występuje różnorodność typów histopatologicznych zębiaków, odtwarzających tkankę zębopochodną na różnych etapach odontogenezy. Stanowią prawie połowę wszystkich guzów zębopochodnych. Guzy te występują stosunkowo rzadko w obrębie twarzoczaszki, zwykle bezobjawowo, co jest związane z niewielką dynamiką ich rozwoju. W pracy przedstawiono 2 przypadki pacjentów leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM w 2008 i 2009 r. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa przedstawiono właściwości kliniczno-patomorfologiczne zębiaka złożonego i konieczność leczenia chirurgicznego tego typu zmiany.

Key words

odontoma, odontogenic tumour, delayed permanent teeth eruption

Słowa kluczowe

zębiak, guz zębopochodny, opóźnione wyrzynanie zębów stałych

References (27)

 1. Kryst L.: Onkologia szczękowo-twarzowa. W: Chirurgia szczękowo-twarzowa. Red.: Kryst L., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 422–423.
 2. Manowska B., Jeziorska A., Tyndorf M.: Zębiak złożony u 12-letniego chłopca – opis przypadku. E-Dentico 2008, 17, 1, 28–32.
 3. Biedziak B., Pospieszyńska M.: Zębiak i jego wpływ na powstawanie zmian w uzębieniu. Dental Forum 2004, 21, 2, 85–89.
 4. Janas A., Grzesiak-Janas G.: Zębiaki złożone. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 425–429.
 5. Zielińska-Kaźmierska B., Reczyk J., Perczyńska-Partyka W.: Nowotwory części twarzowej czaszki. W: Stomatologia wieku rozwojowego. Red.: Szpringer-Nodzak M., Wochna-Sobańska M., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 672–673.
 6. Nelson-Filho P., Silva R., Faria G., de Freitas A.C.: Odontoma like malformation in a permanent maxillary central incisor subsequent to trauma to the incisor predecessor. Dent. Traumatol. 2005, 21, 309–312.
 7. Ragalli C.C., Ferreria J.L., Blasco F.: Large erupting complex odontoma. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2000, 29, 373–374.
 8. Amailuk P., Grubor D.: Erupted compound odontoma case report of a 15-year-old Sudanese boy with a history of traditional dental mutilation. Br. Dent. J. 2008, 12, 11–14.
 9. Baran M., Tomaszewski T., Dobieżyńska B.: Compound odontoma – a case report. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Lublin 2006, 2, 211, 1161–1164.
 10. Costa C.T., Torriani D.D., Torriani M.A., da Silva R.B.: Central incisor impacted by an odontoma. J. Contemp. Dent. Pract. 2008, 9, 122–128.
 11. Ide F., Shimoyama T., Horie N.: Gingival peripheral odontoma in adult case report. J. Periodontol. 2000, 71, 830–832.
 12. Cildir S.K.: Delayed eruption of a mandibular primary cuspid associated with compound odontoma. J. Contemp. Dent. Pract. 2005, 15, 152–159.
 13. Zoremchhing J., Varma B., Mungara J.: A compound composite odontoma associated with unerupted permanent incisor – a case report. ISPPD 2004, 22, 114–117.
 14. Dominiak M., Pakulski K.: Zębiaki. Lek. Wojsk. 2000, 76, 49.
 15. Suenaga S., Kawano K., Morita Y., Takenori: Developmental odontoma. Oral Radiology Monday 2006, 10, 91.
 16. Kruś S., Biela B.: Nienowotworowe rozrosty błony śluzowej jamy ustnej. W: Patomorfologia kliniczna. Red.: Kruś S., Skrzypek-Fakhoury E., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 381–383.
 17. Khurana A.S., Munjal M., Narad M.: Ameloblastic fibro-odontoma of the Maxilla. Indian J. Otolaryng. Head Neck Surgery 2002, 54, 150–151.
 18. Chang H., Shimizu M.S., Precious D.S.: Ameloblastic fibroodontoma: a case report. J. Can. Dent. Assoc. 2002, 68, 243–246.
 19. Ajike S., Adelaye E.O.: Multiple odontomas in the facial bones a case report. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2000, 29, 443–444.
 20. Boya S.C., Steenkampb G.: Odontoma-like tumours of squirrel elodont incisors – elodontomas. J. Comparative Pathol. 2006, 135, 56–61.
 21. Oghli A.A., Scuto I., Ziegler C., Flechtenmacher C., Hofele C.: A large ameloblastic fibro-odontoma of the right mandible. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2007, 12, 34–37.
 22. Matteson S.R.: Guzy mieszane (ektodermalno-mezodermalne). W: Radiologia Stomatologiczna. Red.: White S.C., Pharoah M.J. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002, 409–412.
 23. Kaczmarek P., Szyszkowska A.M.: A case of mixed odontoma of a mandible – diagnostic and therapeutic proceedings. Universitatis Marie Curie-Skłodowska, Lublin 2007, 62, 100–104.
 24. Oliveira B., Campos V., Marcal S.: Compound odontoma – diagnostic and treatment. Pediatr. Dent. 2001, 23, 151–157.
 25. Ellis E.: Leczenie chirurgiczne zmian patologicznych jamy ustnej. W: Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa. Red.: Peterson L.J., Ellis E., Hupp J.R., Tucker M.R., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001, 567–594.
 26. Taguchi Y., Kurol J., Kobayashi H., Noda T.: Eruption disturbances of mandibular permanent canines in children. Int. J. Paediatr. Dent. 2001, 11, 98–102.
 27. Kamakura S.: Surgical and orthodontic management of compound odontoma without removal of the impacted permanent tooth. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2002, 94, 540–542.