Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2010, vol. 47, nr 1, January-March, p. 101–105

Publication type: review article

Language: Polish

Historia i biologia gutaperki – przegląd piśmiennictwa

History and Biology of Gutta-Percha – Literature Review

Katarzyna Olczak1,, Halina Pawlicka1,

1 Zakład Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie

Osiągnięcie pozytywnego wyniku leczenia endodontycznego zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należą: prawidłowe chemomechaniczne opracowanie kanału i szczelne, homogenne zamknięcie jamy zęba, kończące zabieg. W ciągu ostatnich 200 lat opisano ponad 100 technik i ponad 500 materiałów wykorzystywanych do zamknięcia jamy zęba. W przeszłości do wypełniania kanałów wykorzystywano m.in.: amalgamat, bawełnę, żelazo, a także złotą i cynową folię. Od wielu lat najbardziej popularnym i uznanym materiałem stosowanym do obturacji systemu kanałów korzeniowych jest gutaperka w połączeniu z niewielką ilością uszczelniacza. Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie przeglądu piśmiennictwa, historii odkrycia i wprowadzenia gutaperki do stomatologii. Opisano również gutaperkę jako związek chemiczny otrzymywany z naturalnego źródła – drzewa gutaperkowca oraz zwrócono uwagę na reakcję tkanek okołwierzchołkowych na gutaperkę.

Abstract

Achievement of successful endodontic treatment depends on many factors, the most important of which are: adequate chemo-mechanical canal preparation, and tight, homogenous pulp cavity obturation completing the procedure. Over 100 techniques and 500 materials have been used to obturate the pulp cavity for the last 200 years. In the past, amalgam, cotton, iron, as well as gold and zinc foil were applied to fill root canals. For many years, gutta-percha in conjunction with a small amount of a root canal sealer has been the most popular and predominant root canal system filling material. The aim of the study is to present the history of gutta-percha discovery and its implementation into dentistry. Gutta-percha as a chemical compound obtained from a natural source – the gutta percha tree, and the periapical tissue response to this material are also described.

Słowa kluczowe

gutaperka, wypełnianie kanałów korzeniowych

Key words

gutta-percha, root canal filling

References (16)

 1. Schilder H.: Filling root canals in three dimensions. J. Endod. 2006, 32, 281–290.
 2. Michel K., Kockapan C., Hulsman M.: Zur Geschichte der Wurzelkanalfullung. Endodontie, 1997, 1, 11–26.
 3. Langeland K.: Reakcja tkanek na materiały wypełniające kanały korzeniowe. Przegląd historyczny: wiara lub wiedza. W: Endodontologia. Red.: Guldner H.A., Langeland K., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, 292–308.
 4. Olczak K., Pawlicka H.: Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego – badanie ankietowe. Czas. Stomatol. 2008, 61, 851–857.
 5. Prakash R., Gopikrishna V., Kandaswamy D.: Gutta-percha – an untold story. Endodontology 2005, 17, 32–36.
 6. Borthakur B. J.: Search for indigenous gutta percha. Endodontology 2002, 14, 24–27.
 7. Goodman A., Schilder H., Winthrop A.: The thermomechanical properties of gutta-percha. The history and molecular chemistry of gutta-percha. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1974, 38, 954–961.
 8. Schilder H., Goodman A., Winthrop A.: The thermomechanical properties of gutta-percha. Determination of phase transition temperatures for gutta-percha. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1974, 38, 109–114.
 9. Combe E.C., Cohen B.D., Cumming K.: Alphaand beta-forms of gutta-percha in products for root canal filling. Int. Endod. J. 2001, 34, 447–445.
 10. Cruse W.P., Bellizzi R.: A historic review of endodotics, 1689–1963, part 1. J. Endod. 1980, 6, 495–499.
 11. Ingle J.I.: A standaradized endodontic technique utilizing newly designed instruments and filling materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1961, 14, 83– 91.
 12. Gurghel-Filho E.D., Andrade Feitosa J.P., Teixeira F.B., Monteiro de Paula, Araujo Silva J.B.S., Sousa-Filho F.J. & Jr.: Chemical and X-ray analyses of five brands of brands dental gutta-percha cone. Int. Endod. J. 2003, 36, 302–307.
 13. Whitworth J.: Methods of filling root canals: principles and practices. Endod. Top. 2005, 12, 2–24
 14. Khabbaz M.G., Papadopoulos P.D.: Deposition of calcified tissue around an overextetnded gutta-percha cone: case report. Int. Endod J. 1999, 32, 232–235.
 15. Juncewicz M., Bąkowicz R.: Czy gutaperka jest materiałem biokompatybilnym? Czas. Stomatol. 2002, 55, 211–215.
 16. Camps J., About I.: Cytotoxity testing of endodontic sealers: A new method. J. Endod. 2003, 29, 583–586.