Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 506–508

Publication type: clinical case

Language: English

Epidermoid Cyst of the Floor of the Mouth in a 34−Year−Old Woman – Case Report

Torbiel naskórkowa dna jamy ustnej u 34−letniej kobiety – opis przypadku

Jolanta Wojciechowicz1,, Andrzej Stodółkiewicz1,

1 Department of Oral and Maxillo−Facial Surgery of the Medical University in Lublin, Poland

Abstract

The study describes the aetiology of epidermoid cyst and the case of the cyst localized in the floor of the mouth of a 34−year−old woman treated and operated in The Department of Oral and Maxillo−Facial Surgery of the Medical University in Lublin. The type of cyst was confirmed histopathologically.

Streszczenie

W pracy omówiono etiopatogenezę torbieli naskórkowej i przypadek jej wystąpienia w okolicy dna jamy ustnej, u 34−letniej pacjentki leczonej i operowanej w Klinice Chirurgii Szczękowo−Twarzowej UM w Lublinie, potwierdzony badaniem histopatologicznym.

Key words

epidermoid cyst, dermoid cyst, treatment, diagnosis

Słowa kluczowe

torbiel naskórkowa, torbiel skórzasta, leczenie, diagnoza

References (8)

  1. GRZESIAK−JANAS G.; FOCZPAŃSKI J.: Torbiel naskórkowa dna jamy ustnej. Magazyn Stomat. 2004, 14, 2, 22–23.
  2. LEWANDOWSKI L.: Torbiele naskórkowe tkanek miękkich twarzy i kośćca szczęk. Detal Forum 2004, 31, 69–71.
  3. NIEDZIELSKA I., MRÓWKA M., DRUGACZ J.: Torbiel naskórkowa żuchwy. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Poradnik Stomatol. 2004, 6, 4, 35–37.
  4. REYMONT J., PODSIADŁO M., KĘPA A., DERYŃSKA B., LINDA M.: Torbiele szczęk w materiale oddziału chirurgii szczękowo−twarzowej radomskiego szpitala specjalistycznego w latach 1999–2002. Radomski Rocznik Lekarski 2003, 8, 77–82.
  5. ZELTSER R., MILHEM I., AZAZ B., HASSON O.: Dermoid cysts of floor of the mouth: report of four cases. Am. J. Otolaryngol. 2000, 21, 55–60.
  6. YILMAZ I., YILIMAZER C., YAVUZ H., BAL N., OZUOGLU L. N.: Giant sublingual epidermoid cyst: a report of two cases. J. Laryngol. Otol. 2006, 120, pp. E19.
  7. BARTKOWSKI S.: Chirurgia szczękowo−twarzowa, UJ, Kraków 1996, 164–165.
  8. DE PONTE F.S., BRUNELLI A., MARCHETTI E., BOTTINI D.J.: Sublingual epidermoid cyst. J. Craniofac. Surg. 2002, 13, 308–310.