Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 494–500

Publication type: review article

Language: Polish

Nowoczesne systemy prefabrykowanych wkładów koronowo−korzeniowych w praktyce stomatologicznej – przegląd piśmiennictwa

Modern Prefabricated Post−and−Core Systems in Dental Practice – Review of the Literature

Justyna Śpikowska−Szostak1,, Tomasz Dąbrowa1,

1 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Zastosowanie prefabrykowanych wkładów koronowo−korzeniowych do odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze znacznym ubytkiem tkanek twardych jest dziś powszechnie stosowaną metodą w postępowaniu klinicznym. Dobór optymalnego systemu wkładów może być trudny dla stomatologa. Trudności te wynikają z tego, że nie ma pojedynczego uniwersalnego systemu, odpowiedniego dla każdego przypadku klinicznego. Na rynku materiałów stomatologicznych jest wiele różnych zestawów wkładów koronowo−korzeniowych. Przy tak dużym natłoku informacji od producentów trudno je ocenić. Utrudnia to również lekarzowi dokonanie właściwego wyboru. Wiele projektów pojawiających się na rynku odzwierciedla różne pomysły na idealny wkład. Aby ułatwić wybór optymalnego systemu, przedstawiono przydatne kryteria do oceny ich składowych. Na podstawie piśmiennictwa porównano nowoczesne standardowe wkłady koronowo−korzeniowe, opisując ich kształt, właściwości mechaniczne, możliwości zastosowania oraz rodzaj optymalnego materiału do cementowania.

Abstract

The application of prefabricated root canal posts to the reconstruction of endodontically treated teeth with significant hard tissue destruction is a very common method in clinical procedures nowadays. Optimal selection of prefabricated post–and–core system can be difficult for dentists. These difficulties result from the shortage of a universal system which is appropriate for each clinical situation. There are many types of prefabricated root canal posts on the medical market. Their estimation by the physicians causes many problems because of lot of information from manufacturers which do not influence the quality of reconstruction. A big number of designs on the market reflects different concepts to create an ideal post. In order to enable a choice of optimal system, useful criteria needed to estimate their components, were presented here. According to literature the comparison of modern prefabricated systems covering their shapes and properties was done in this paper.

Słowa kluczowe

standardowe wkłady koronowo−korzeniowe, ćwiek−i−rdzeń, cement mocujący

Key words

prefabricated posts, post−and−core system, luting cements

References (34)

 1. NAUMANN M.: Kiedy wskazane są wkłady koronowo−korzeniowe – klasyfikacja i koncepcja terapeutyczna. Quintessence 2003, 11, 327–334.
 2. RAY H.A., TROPE M.: Periapical status of endodontically treated teeth in relation to the technical quality of the root filling and the coronal restoration. Int. Endod. J. 1995, 28, 12–18.
 3. TRONSTAD L., ASBJORNSEN K., DOVING L., PEDERSEN I., ERIKSEN H.M.: Influence of coronal restorations on the periapical health of endodontically trated teeth. Endod. Dent. Traumatol. 2000, 16, 218–221.
 4. HOMMEZ G.M., COPPENS C.R., DE MOOR R.J.: Periapical health related to the quality of coronal restorations and root filings. Int. Endod. J. 2002, 35, 680–689.
 5. LYNCH C.D., BURKE F.M., NI RIORDAIN R., HANNIGAN A.: The influence of coronal restoration type on the survival of endodontically treated teeth. Eur. J. Prosthodont. Restor. Dent. 2004, 12, 171–176.
 6. KIRKEVANG L.L., ORSTAVIK D., HORSTED−BINDSLEV P., WENZEL A.: Periapical status and quality of root fillings and coronal restorations in a Danish population. Int. Endod. J. 2000, 33, 509–515.
 7. FREDRICK D.R.: An application of the dowel and composite resin technique. J. Prosthet. Dent. 1974, 32, 420.
 8. TYLMAN S.D.: Theory and Practice of Crown and Bridge Prosthesis, ed 2. ST. Louis, Mosby, 1947, 1–13.
 9. ŚLUSARSKI P., DOBOSZ J.: Możliwości odbudowy zębów leczonych endodontycznie za pomocą nowoczesnych systemów fabrycznych wkładów koronowo−korzeniowych. Stomatol. Współcz. 2007, 14, 1, 40–45.
 10. SMITH CH.T., SCHUMAN N.J., WASSON W.: Biomechaniczne kryteria oceniające prefabrykowane systemy ćwiek–i–rdzeń (post–and–core). Wskazówki dla stomatologa. Quintes. 1998, 6, 323–330.
 11. ROSENTIEL S.F., LAND M.F., FUJIMOTO J.: Contemporary Fixed Prosthodontics, St Louis: Mosby, 1995, 2nd ed., 238–262.
 12. LIMANOWSKA−SHOW H.: Endodoncja w aspekcie leczenia protetycznego. Prot. Stomatol. 2004, 54, 301–306.
 13. WAGNER L.: Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym – wykorzystanie materiałów polimerowych. E−dentico 2004, 2, 32–44.
 14. MORGANO S.M., BRACKETT S.E.: Foundation restorations in fix prosthodontics: current knowledge and future. Leeds. J. Prosthet. Dent. 1999, 82, 643–657.
 15. STANDLEE J.P., CAPUTO A.A., COLLOARD E.W., POLLACK M.H.: Analysis of stress distribution by endodontic posts. Oral. Surg. Med. Path. 1972, 33, 952–960.
 16. MUSIKANT B.L., COHEN B.I., DEUTSCH A.S.: Podstawowe wymogi stawiane wkładom koronowo−korzeniowym. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 1, 17–23.
 17. JOHNSON J.K., SAKAMURA J.S.: Dowel form and tensile force. J. Prosthet. Dent. 1978, 40, 645–651.
 18. INGLE J.I., TEEL S., WANDS D.H.: Restoration of endodontically treated teeth and preparation for overdentures. In: Endodontics. Eds.: Ingle J.I., Bakaland L.K. Malven PA, Williams & Wilkins 1994, 4th ed., 876–920.
 19. Morgano S.M.: Restoration of pulpless teeth: Application of traditional principles in present and future contexts. J. Prosthet. Dent. 1996, 75, 375–380.
 20. ALUCHNA M.: Rekonstrukcje zachowawcze zębów z zastosowaniem standardowych wkładów koronowo−korzeniowych. Magazyn Stomatol. 2006, 16, 6, 99–104.
 21. REUTER H.: Nieuwzględnione lub niezdiagnozowane odcinki kanałów korzeniowych. Quintesence 2005, 13, 135–147.
 22. SARAC D.: Effect of the dentin cleansing techniques on dentin wetting and on the Bond strenght of a resin luting agent. J. Prosth. Dent. 2005, 94, 363–369.
 23. SILVERS J.E., JOHNSON W.T.: Restoration of endodontically treated teeth. Dent. Clin. North Am. 1992, 36, 631–648.
 24. LUU K.Q.: Corrosion of a nonprecious metal post. A case report. Quintes. Int. 1992, 23, 389–392.
 25. GERNAHARD C.R., BEKES K., SCHALLER H.: Mocowanie adhezyjne endodontycznych systemów wkładów. Quintes. 2004, 12, 325–334.
 26. LAMBERG−HANSEN H., ASMUSSEN E.: Mechanical properties of endodontic posts. J. Oral. Rehab. 1997, 24, 882–889.
 27. CAPUTO A.A., STANDLEE J.P.: Biomechanics in Clinical Dentistry. Quintessence Publishing Company, Chicago 1987.
 28. KOCZOROWSKI R., KOCZOROWSKI M.: Ceramiczne pręty kanałowe Cosmopost w rekonstrukcji protetycznej. Prot. Stomatol. 2002, 52, 108–112.
 29. MACCARI P.C.A.: Odporność na złamanie zębów leczonych endodontycznie odbudowanych trzema różnymi wkładami estetycznymi. J. Esth. Rest. Dent. 2002, 15, 25–30.
 30. SZCZYREK P.: Struktura i właściwości mechaniczne materiałów ceramicznych w aspekcie wykonawstwa stałych jednolicie ceramicznych uzupełnień protetycznych. Prot. Stomatol. 2002, 52, 280–285.
 31. MARTINEZ−INSUA A.: Comparison of the fracture resistance of pulpless teeth restored with a cast post and core or carbon−fiber post with a composite core. J. Prosthet. Dent. 1998, 80, 527–532.
 32. NEUMANN M., BLANKENSTEIN F.: Uzupełnienia adhezyjne zębów leczonych endodontycznie z zastosowaniem wkładów kompozytowych wzmocnionych włóknem szklanym. Koncepcja i technika. Quintessence 2004, 12, 199–206.
 33. TAŃSKA M., OKOŃSKI P., MIERZWIŃSKA−NASTALSKA E.: Odbudowa zębów leczonych endodontycznie z zastosowaniem wkładów koronowo−korzeniowych. Przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomatol. 2006, 16, 11, 20–22.
 34. ASSIF D., GORFIL C.: Biomechanical considerations in restoring endodntically treated teeth. J. Prosth. Dent. 1994, 71, 565–567.