Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 470–476

Publication type: review article

Language: Polish

Zastosowanie małych dawek doksycykliny w leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia

Subantimicrobial Dose Doxycycline as Adjunctive Treatment of Chronic Periodontitis

Piotr Kondzielnik1,, Łukasz Gilowski1,, Rafał Wiench2,, Iwona Płocica2,, Tadeusz Faustyn Krzemiński1,

1 Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie

Doksycyklina w dawce 20 mg (subantimicrobial dose doxycycline – SDD) zmniejsza aktywność metaloproteinaz macierzy (matrix metalloproteinases – MMPs), enzymów kluczowych dla procesu destrukcji macierzy zewnątrzkomórkowej w przebiegu zapaleń przyzębia. W roku 1998 FDA (Food and Drug Administation) zatwierdziła w USA Periostat® (doksycyklina 20 mg) do stosowania doustnego dwa razy dziennie przez co najmniej 3 miesiące, jako terapię uzupełniającą skaling i wygładzenie powierzchni korzeni u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Autorzy przedstawili najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do odkrycia roli SDD w leczeniu zapaleń przyzębia. Gruntownej ocenie została poddana skuteczność stosowania SDD w leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia. Badania wykazały występowanie korzystnych efektów klinicznych połączonego z SRP (scaling and root planing) stosowania SDD w terapii przewlekłego zapalenia przyzębia. Częstotliwość występowania działań niepożądanych podczas terapii SDD jest mała i nie różni się od placebo. Małe dawki doksycykliny nie prowadzą do powstania szczepów opornych na antybiotyki oraz nie mają wpływu na skład flory bakteryjnej w obrębie kieszonki przyzębnej.

Abstract

Subantimicrobial dose doxycycline (SDD) – 20 mg doxycycline, downregulates the activity of matrix metalloproteinases (MMPs) – the key destructive enzymes in periodontal disease. In 1998 FDA (Food and Drug Administation) approved Periostat® (20 mg doxycycline twice daily for at least 3 months) as an adjunct to scaling and root planning (SRP) in treatment of chronic periodontitis. The authors showed the most important events that led to the development of SDD as adjunctive treatment for periodontitis. They also reviewed the clinical, microbiological and safety data relating to the use of SDD in patients with periodontitis. Studies have demonstrated the clinical benefits of SDD, when prescribed as an adjunct to scaling and root planning (SRP), in treatment of chronic periodontitis. The frequency of adverse events during treatment with SDD does not differ significantly from placebo. SDD does not lead to the development of resistant strains and does not result in antibacterial effects.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, metaloproteinaza, mała dawka doksycykliny

Key words

periodontal diseases, metalloproteinases, subantimicrobial dose doxycycline

References (43)

 1. HAFFAJEE A.D., SOCRANSKY S.S.: Microbial etiological agents of destructive periodontal diseases. Periodontology 2000, 1994, 5, 78–111.
 2. SOCRANSKY S.S., HAFFAJEE A.D.: The bacterial etiology of destructive periodontal disease: current concepts. J. Periodontol. 1992, 63 (4 Suppl), 322–331.
 3. POTEMPA J., BANBULA A., TRAVIS J.: Role of bacterial proteinases in matrix destruction and modulation of host responses. Periodontology 2000, 2000, 24, 153–192.
 4. OFFENBACHER S.: Periodontal diseases: pathogenesis. Ann. Periodontol. 1996, 1, 821–878.
 5. BIRKEDAL−HANSEN H., MOORE W.G., BODDEN M.K., WINDSOR L.J., BIRKEDAL−HANSEN B., DECARLO A., ENGLER J.A.: Matrix metalloproteinases: a review. Crit. Rev. Oral Biol. Med. 1993, 4, 197–250.
 6. BIRKEDAL−HANSEN H.: Role of matrix metalloproteinases in human periodontal diseases. J. Periodontol. 1993, 64, 474–484.
 7. MACNAUL K.L., CHARTRAIN N., LARK M., TOCCI M.J., HUTCHINSON N.I.: Discoordinate expression of stromelysin, collagenase, and tissue inhibitor of metalloproteinases−1 in rheumatoid human synovial fibroblasts. Synergistic effects of interleukin−1 and tumor necrosis factor−alpha on stromelysin expression. J. Biol. Chem. 1990, 265, 17238–17245.
 8. REYNOLDS J.J., MEIKLE M.C.: Mechanisms of connective tissue matrix destruction in periodontitis. Periodontology 2000, 1997, 14, 144–157.
 9. RYAN M.E., RAMAMURTHY S., GOLUB L.M.: Matrix metalloproteinases and their inhibition in periodontal treatment. Curr. Opin. Periodontol. 1996, 3, 85–96.
 10. REYNOLDS J.J.: Collagenases and tissue inhibitors of metalloproteinases: a functional balance in tissue degradation. Oral Dis. 1996, 2, 70–76.
 11. CHEN H.Y., COX S.W., ELEY B.M., MÄNTYLÄ P., RÖNKÄ H., SORSA T.: Matrix metalloproteinase−8 levels and elastase activities in gingival crevicular fluid from chronic adult periodontitis patients. J. Clin. Periodontol. 2000, 27, 366–369.
 12. EJEIL A.L., IGONDJO−TCHEN S., GHOMRASSENI S., PELLAT B., GODEAU G., GOGLY B.: Expression of matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) in healthy and diseased human gingiva. J. Periodontol. 2003, 74, 188–195.
 13. MARIOTTI A.: The extracellular matrix of the periodontium: dynamic and interactive tissues. Periodontology 2000, 1993, 3, 39–63.
 14. KINANE D.F., DARBY I.B., SAID S., LUOTO H., SORSA T., TIKANOJA S, MÄNTYLÄ P.: Changes in gingival crevicular matrix metalloproteinase−8 levels during periodontal treatment and maintenance. J. Periodontal. Res. 2003, 38, 400–404.
 15. VERNILLO A.T., RIFKIN B.R.: Effects of tetracyclines on bone metabolism. Adv. Dent. Res. 1998, 12, 56–62.
 16. GOLUB L.M., LEE H.M., LEHRER G., NEMIROFF A., MCNAMARA T.F., KAPLAN R., RAMAMURTHY N.S.: Minocycline reduces gingival collagenolytic activity during diabetes. Preliminary observations and a proposed new mechanism of action. J. Periodontal. Res. 1983, 18, 516–526.
 17. GOLUB L.M., RAMAMURTHY N., MCNAMARA T.F., GOMES B., WOLFF M., CASINO A., KAPOOR A., ZAMBON J., CIANCIO S., SCHNEIR M.: Tetracyclines inhibit tissue collagenase activity. A new mechanism in the treatment of periodontal disease. J. Periodontal. Res. 1984, 19, 651–655.
 18. GREENWALD R.A., GOLUB L.M., RAMAMURTHY N.S., CHOWDHURY M., MOAK S.A., SORSA T.: In vitro sensitivity of the three mammalian collagenases to tetracycline inhibition: relationship to bone and cartilage degradation. Bone 1998, 22, 33–38.
 19. GOLUB L.M., LEE H.M., RYAN M.E., GIANNOBILE W.V., PAYNE J., SORSA T.: Tetracyclines inhibit connective tissue breakdown by multiple non−antimicrobial mechanisms. Adv. Dent. Res. 1998, 12,12–26.
 20. BURNS F.R., STACK M.S., GRAY R.D., PATERSON C.A.: Inhibition of purified collagenase from alkali−burned rabbit corneas. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1989, 30, 1569–1575.
 21. GOLUB L.M., CIANCIO S., RAMAMAMURTHY N.S., LEUNG M., MCNAMARA T.F.: Low−dose doxycycline therapy: effect on gingival and crevicular fluid collagenase activity in humans. J. Periodontal. Res. 1990, 25, 321–330.
 22. LEE J.Y., LEE Y.M., SHIN S.Y., SEOL Y.J., KU Y., RHYU I.C., CHUNG C.P., HAN S.B.: Effect of subantimicrobial dose doxycycline as an effective adjunct to scaling and root planing. J. Periodontol. 2004, 75, 1500–1508.
 23. EMINGIL G., ATILLA G., SORSA T., LUOTO H., KIRILMAZ L., BAYLAS H.: The effect of adjunctive low−dose doxycycline therapy on clinical parameters and gingival crevicular fluid matrix metalloproteinase−8 levels in chronic periodontitis. J. Periodontol. 2004, 75, 106–116
 24. EMINGIL G., ATILLA G., SORSA T., SAVOLAINEN P., BAYLAS H.: Effectiveness of adjunctive low−dose doxycycline therapy on clinical parameters and gingival crevicular fluid laminin−5 gamma2 chain levels in chronic periodontitis. J. Periodontol. 2004, 75, 1387–1396.
 25. CATON J.G., CIANCIO S.G., BLIEDEN T.M., BRADSHAW M., CROUT R.J., HEFTI A.F., MASSARO J.M., POLSON A.M., THOMAS J., WALKER C.: Treatment with subantimicrobial dose doxycycline improves the efficacy of scaling and root planing in patients with adult periodontitis. J. Periodontol. 2000, 71, 521–532.
 26. CATON J.G., CIANCIO S.G., BLIEDEN T.M., BRADSHAW M., CROUT R.J., HEFTI A.F., MASSARO J.M., POLSON A.M., THOMAS J., WALKER C.: Subantimicrobial dose doxycycline as an adjunct to scaling and root planing: post−treatment effects. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 782–789.
 27. CHOI D.H., MOON I.S., CHOI B.K., PAIK J.W., KIM Y.S., CHOI S.H., KIM C.K.: Effects of sub−antimicrobial dose doxycycline therapy on crevicular fluid MMP−8, and gingival tissue MMP−9, TIMP−1 and IL−6 levels in chronic periodontitis. J. Periodont. Res. 2004, 39, 20–26.
 28. PRESHAW P.M., HEFTI A.F., NOVAK M.J., MICHALOWICZ B.S., PIHLSTROM B.L., SCHOOR R., TRUMMEL C.L., DEAN J., VAN DYKE T.E., WALKER C.B., BRADSHAW M.H.: Subantimicrobial dose doxycycline enhances the efficacy of scaling and root planing in chronic periodontitis: a multicenter trial. J. Periodontol. 2004, 75, 1068–1076.
 29. GÜRKAN A., EMINGIL G., CINARCIK S., BERDELI A.: Post−treatment effects of subantimicrobial dose doxycycline on clinical parameters and gingival crevicular fluid transforming growth factor−beta1 in severe, generalized chronic periodontitis. Int. J. Dent. Hyg. 2008, 6, 84–92.
 30. COBB C.M.: Clinical significance of non−surgical periodontal therapy: An evidence−based perspective of scaling and root planning. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 6–16.
 31. EMINGIL G., ATILLA G., SORSA T., TERVAHARTIALA T.: The effect of adjunctive subantimicrobial dose doxycycline therapy on GCF EMMPRIN levels in chronic periodontitis. J. Periodontol. 2008, 79, 469–476.
 32. GOLUB L.M., MCNAMARA T.F., RYAN M.E., KOHUT B., BLIEDEN T., PAYONK G., SIPOS T., BARON H.J.: Adjunctive treatment with subantimicrobial doses of doxycycline: effects on gingival fluid collagenase activity and attachment loss in adult periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 146–156.
 33. HAFFAJEE A.D., TORRESYAP G., SOCRANSKY S.S.: Clinical changes following four different periodontal therapies for the treatment of chronic periodontitis: 1−year results. Clin. Periodontol. 2007, 34, 243–253.
 34. PRESHAW P.M., HEFTI A.F., BRADSHAW M.H.: Adjunctive subantimicrobial dose doxycycline in smokers and nonsmokers with chronic periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 610–616.
 35. REINHARDT R.A., STONER J.A., GOLUB L.M., WOLFF M.S., LEE H.M., MEINBERG T.A., LYNCH J.C., RYAN M.E., SORSA T., PAYNE J.B.: Efficacy of sub−antimicrobial dose doxycycline in post−menopausal women: clinical outcomes. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 768–775. ERRATUM I.N.: J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 1097. Lee, HisMing [corrected to Lee, Hsi−Ming].
 36. PAYNE J.B., STONER J.A., NUMMIKOSKI P.V., REINHARDT R.A., GOREN A.D., WOLFF M.S., LEE H.M., LYNCH J.C., VALENTE R., GOLUB L.M.: Subantimicrobial dose doxycycline effects on alveolar bone loss in post−menopausal women. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 776–787.
 37. WALKER C., PUUMALA S., GOLUB L.M., STONER J.A., REINHARDT R.A., LEE H.M., PAYNE J.B.: Subantimicrobial dose doxycycline effects on osteopenic bone loss: microbiologic results. J. Periodontol. 2007, 78, 1590–1601.
 38. GOLUB L.M., LEE H.M., STONER J.A., SORSA T., REINHARDT R.A., WOLFF M.S., RYAN M.E., NUMMIKOSKI P.V., PAYNE J.B.: Subantimicrobial−dose doxycycline modulates gingival crevicular fluid biomarkers of periodontitis in postmenopausal osteopenic women. J. Periodontol. 2008, 79, 1409–1418.
 39. PRESHAW P.M., NOVAK M.J., MELLONIG J., MAGNUSSON I., POLSON A., GIANNOBILE W.V., ROWLAND R.W., THOMAS J., WALKER C., DAWSON D.R., SHARKEY D., BRADSHAW M.H.: Modified−release subantimicrobial dose doxycycline enhances scaling and root planing in subjects with periodontal disease. J. Periodontol. 2008, 79, 440–452.
 40. NĘDZI−GÓRA M., GÓRSKA R.: Wpływ leczenia Periostatem na na obraz kliniczny w przewlekłym zapaleniu przyzębia. Nowa Stomatol. 2003, 2, 8–92.
 41. NĘDZI−GÓRA M., GÓRSKA R.: Wpływ wstępnej fazy leczenia oraz niskich dawek doksycykliny na poziom MMP8, MMP−9 i TIMP−1 w ślinie i krwi obwodowej pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Czas. Stomatol. 2005, 58, 562–570.
 42. WALKER C., THOMAS J., NANGÓ S., LENNON J., WETZEL J., POWALA C.: Long−term treatment with subantimicrobial dose doxycycline exerts no antibacterial effect on the subgingival microflora associated with adult periodontitis. J. Periodontol. 2000, 71, 1465–1471.
 43. THOMAS J., WALKER C., BRADSHAW M.: Long term use of subantimicrobiol dose doxycycline does not lead to changes in antimicrobiol susceptibility. J. Periodontol. 2000, 71, 1472–1483.