Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 465–469

Publication type: review article

Language: Polish

Czy istnieją wspólne mechanizmy patogenetyczne w inicjowaniu zapaleń przyzębia i reumatoidalnego zapalenia stawów?

Do the Common Pathogenetical Mechanisms to Initiate Periodontitis and Rheumatoid Arthritis Exist?

Małgorzata Mazurek−Mochol1,, Jadwiga Banach1,

1 Zakład Periodontologii Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Streszczenie

Zapalenie przyzębia oraz reumatoidalne zapalenie stawów należą do przewlekłych chorób zapalnych. Obie jednostki chorobowe mają pewne wspólne mechanizmy patologiczne. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono podobieństwa w patogenezie obu chorób. Poza tym opisano wyniki badań klinicznych stanu przyzębia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zapaleniem przyzębia.

Abstract

Periodontitis and rheumatoid arthritis belong to the chronic destructive inflammatory diseases. Both entities have some common pathological mechanisms. The similarities in the pathogenesis of the two were presented basing on the available literature. Additionally, the clinical results in patients with rheumatoid arthritis and periodontitis were presented.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, reumatoidalne zapalenie stawów, cytokiny, szlak OPG/RANK/ RANKL

Key words

periodontitis, rheumatoid arthritis, cytokines, OPG/RANK/RANKL system

References (27)

 1. BARTOLD P.M., MARSHALL R.I., HAYNES D.R. : Periodontitis and rhaumatoid arthritis: a review. J. Periodontol. 2005, 76, 2066–2074.
 2. MERCADO F.B., MARSHALL R.I., BARTOLD P.M.: Inter−relationships between rheumatoid arthritis and periodontal disease. A review. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 761–772.
 3. DE PABLO P., DIETRICH T., MCALINDON T.E.: Association of periodontal disease and tooth loss with rheumatoid arthritis in the US population. J. Rheumatol. 2008, 35, 70–76.
 4. MERCADO F., MARSHALL R.I., KLESTOV A.C., BARTOLD P.M.: Is there a relationship between rheumatoid arthritis and periodontal disease? J. Clin. Periodontol. 2000, 27, 267–272.
 5. GREENWALD R.A., KIRKWOOD K.: Adult periodontitis as a model for rheumatoid arthritis (with emphasis on treatment strategies). J. Rheumatol. 1999, 26, 1650–1653.
 6. BOZKURT F.Y., YETKIN AY Z., BERKER E., TEPE E. AKKUş S.: Anti−inflammatory cytokines in gingival crevicular fluid in patients with periodontitis and rheumatoid arthritis: a preliminary report. Cytokine 2006, 35, 180–185.
 7. MAROTTE H., FARGE P., GAUDIN P., ALEXANDRE C., MOUGIN B., MIOSSEC P.: The association between periodontal disease and joint destruction in rheumatoid arthritis extends the link between the HLA−DR shared epitope and severity of bone destruction. Ann. Rheum. Dis. 2006, 65, 905–909. E−pub 2005, Nov 10.
 8. KORNMAN K.S., CRANE A., WANG H.Y., DI GIOVINE F.S., NEWMAN M.G., PIRK F.W., WILSON T.G. JR, HIGGINBOTTOM F.L., DUFF G.W.: The interleukin−1 genotype as a severity factor in adult periodontal disease. J. Clin. Periodontol. 1997, 24,: 72–77.
 9. BRINKMAN B.M., HUIZINGA T.W., KURBAN S.S., VAN DER VELDE E.A., SCHREUDER G.M., HAZES J.M., BREEDVELD F.C., VERWEIJ C.L.: Tumour necrosis factor alpha gene polymorphisms in rheumatoid arthritis: association with susceptibility to, or severity of, disease? Br. J. Rheumatol. 1997, 36, 516–521.
 10. GÓRSKA R., BORAKOWSKA−SIENNICKA M.: Nowa klasyfikacja chorób przyzębia – przewlekłe zapalenia przyzębia. Stomat. Współ. 2001, 8, 4, 18–22.
 11. KONOPKA T.: Czynniki ryzyka rozwoju zapaleń przyzębia. Stomat. Współ. 1998, 5, 415–419.
 12. PETTY R.E., SOUTHWOOD T.R., BAUM J., BHETTAY E., GLASS D.N., MANNERS P., MALDONADO−COCCO J., SUAREZALMAZOR M., OROZCO−ALCALA J., PRIEUR A.M..: Revision of the proposed classification criteria for juvenile idiopathic arthritis: Durban, 1997. J. Rheumatol. 1998, 25, 1991–1994.
 13. MIRANDA L.A., BRAGA F., FISCHER R.G., SZTAJNBOK F.R., FIGUEREDO C.M., GUSTAFSSON A.: Changes in periodontal and rheumatological conditions after 2 years in patients with juvenile idiopathic arthritis. J. Periodontol. 2006, 77, 1695–1700.
 14. REICHERT S., STEIN J., FUCHS C., JOHN V., SCHALLER H.G., MACHULLA H.K.: Are there common human leucocyte antigen associations in juvenile idiopathic arthritis and periodontitis? J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 492–498.
 15. MIRANDA L.A., FISCHER R.G., SZTAJNBOK F.R., FIGUEREDO C.M., GUSTAFSSON A.: Periodontal conditions in patients with juvenile idiopathic arthritis. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 969–974.
 16. THÉ J., EBERSOLE J.L.: Rheumatoid factor (RF) distribution in periodontal disease. J. Clin. Immunol. 1991, 11, 132–142.
 17. THÉ J., EBERSOLE J.L.: Rheumatoid factor from periodontitis patients cross−reacts with epitopes on oral bacteria. Oral. Dis. 1996, 2, 253–262.
 18. ROSENSTEIN E.D., GREENWALD R.A., KUSHNER L.J., WEISSMANN G.: Hypothesis: the humoral immune response to oral bacteria provides a stimulus for the development of rheumatoid arthritis. Inflammation 2004, 28, 311–318.
 19. RIBEIRO J., LEÃO A., NOVAES A.B.: Periodontal infection as a possible severity factor for rheumatoid arthritis. J. Clin. Periodontol. 2005, 32,: 412–416.
 20. MERCADO F.B., MARSHALL R.I., KLESTOV A.C., BARTOLD P.M.: Relationship between rheumatoid arthritis and periodontitis. J. Periodontol. 2001, 72, 779–787.
 21. FELDMANN M., BRENNAN F.M., MAINI R.N.: Role of cytokines in rheumatoid arthritis. Annu. Rev. Immunol. 1996, 14, 397–440.
 22. KRYŚKIEWICZ E., LORENC R.S.: Szlak RANKL/RANK/OPG i jego znaczenie w fizjologii i patologii kości. Terapia 2006, 14, 58–63.
 23. STAWIŃSKA N.: Aktywność komórek prekursorowych osteoblastów pochodzących z krwi obwodowej pacjentów z perodontopatiami. Praca doktorska. Wrocław 2008.
 24. REICHERT S., MACHULLA H.K., FUCHS C., JOHN V., SCHALLER H.G., STEIN J.: Is there a relationship between juvenile idiopathic arthritis and periodontitis? J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 317–323.
 25. SAVIOLI C., SILVA C.A., CHING L.H., CAMPOS L.M., PRADO E.F., SIQUEIRA J.T.: Dental and facial characteristics of patients with juvenile idiopathic arthritis. Rev. Hosp. Clin. Fac. Med. Sao Paulo 2004, 59, 93–98.
 26. AHMED N., BLOCH−ZUPAN A., MURRAY K.J., CALVERT M., ROBERTS G.J., LUCAS V.S.: Oral health of children with juvenile idiopathic arthritis. J. Rheumatol. 2004, 31, 1639–1643.
 27. BIYIKOGLU B., BUDUNELI N., KARDEşLER L., AKSU K., ODER G., KÜTÜKÇÜLER N.: Evaluation of t−PA, PAI−2, IL−1beta and PGE(2) in gingival crevicular fluid of rheumatoid arthritis patients with periodontal disease. J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 605–611.