Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 365–370

Publication type: clinical case

Language: English

Non−Extraction Therapy of Class II/1 Malocclusion Using Quick Self−Ligating Brackets and Orthodontic Miniimplants – Case Report

Leczenie nieekstrakcyjne klasy II/1 z zastosowaniem zamków samoligaturujących Quick oraz miniimplantów ortodontycznych – opis przypadku

Katarzyna Raftowicz−Wójcik1,, Joanna Antoszewska1,, Beata Kawala1,

1 Department of Dentofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

The paper presents a case of Class II/ division 1 malocclusion, treated without extraction. Quick self−ligating brackets and miniimplants were used to shorten the treatment time and provide absolute anchorage for the en masse distal movement of teeth. Miniscrews were maintained firmly throughout the therapy. Self−ligating brackets seem to be a promising solution, reducing a frictional resistance and shortening treatment and chairside time. Orthodontic miniimplants provide an absolute anchorage – their ability to distalize the teeth without adverse reciprocal movement is especially important in non−extraction treatment of Class II malocclusion. Such therapy requires posterior movement of the upper teeth, anterior movement of the lower ones or a combination of both. Described approach involving self−ligating brackets and miniimplants seems a promising, effective and well−tolerated solution in nonextraction treatment.

Streszczenie

W pracy przedstawiono opis przypadku wady dotylnej z protruzją (klasa II/1), leczonej bez ekstrakcji. Zastosowano zamki samoligaturujące Quick oraz miniimplanty, aby skrócić czas leczenia oraz zapewnić absolutne zakotwienie do dystalizacji zębów en masse. Miniśruby zachowały stabilność podczas wszystkich faz terapii. Systemy zamków samoligaturujących wydają się obiecującym rozwiązaniem, zmniejszającym opór tarcia i skracającym czas leczenia oraz czas pracy przy fotelu. Miniimplanty ortodontyczne zapewniają absolutne zakotwienie – ich zdolność dystalizowania zębów bez niepożądanych działań ubocznych jest istotna zwłaszcza w leczeniu nieekstrakcyjnym wad dotylnych. Taka terapia wymaga dystalnego przesunięcia zębów górnych, doprzedniego ruchu zębów dolnych lub kombinacji obu tych przemieszczeń. Opisana metoda z wykorzystaniem zamków samoligaturujących oraz miniimplantów wydaje się obiecującym, skutecznym i dobrze tolerowanym rozwiązaniem w leczeniu nieekstrakcyjnym.

Key words

class II/1 malocclusion, self−ligating brackets, orthodontic miniimplants

Słowa kluczowe

klasa II/1, zamki samoligaturujące, miniimplanty ortodontyczne

References (27)

 1. HARRADINE N. W.: Self−ligating brackets: where are we now? J. Orthod. 2003, 30, 262–273.
 2. HARRADINE N. W.: Self−ligating brackets and treatment efficiency. Clin. Orthod. Res. 2001, 4, 220–227.
 3. MILES P. G.: Self−ligating vs conventional twin brackets during en−masse space closure with sliding mechanics. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 132, 223–225.
 4. TURNBULL N. R., BIRNIE D. J.: Treatment efficiency of conventional vs self−ligating brackets: effects of archwire size and material. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2007, 131, 395–399.
 5. SHIVAPUJA P. K., BERGER J.: A comparative study of conventional ligation and self−ligation bracket systems. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1994, 106, 472–480.
 6. PANDIS N., STRIGOU S., ELIADES T.: Maxillary incisor torque with conventional and self−ligating brackets: a prospective clinical trial. Orthod. Craniofac. Res. 2006, 9, 193–198.
 7. HAIN M., DHOPATKAR A., ROCK P.: A comparison of different ligation methods on friction. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2006, 130, 666–670.
 8. TECCO S., FESTA F., CAPUTI S., TRAINI T., DI IORIO D., D`ATTILIO M.: Friction of conventional and self−ligating brackets using a 10 bracket model. Angle Orthod. 2005, 75, 1041–1045.
 9. GRIFFITHS H. S., SHERRIFF M., IRELAND A. J.: Resistance to sliding with 3 types of elastomeric modules. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2005, 127, 670–675.
 10. HENAO S. P., KUSY R. P: Frictional evaluations of dental typodont models using four self−ligating designs and a conventional design. Angle Orthod. 2005, 75, 75–85.
 11. KHAMBAY B., MILLETT D., MCHUGH S.: Evaluation of methods of archwire ligation on frictional resistance. Eur. J. Orthod. 2004, 26, 327–332.
 12. HENAO S. P., KUSY R. P.: Evaluation of the frictional resistance of conventional and self−ligating bracket designs using standardized archwires and dental typodonts. Angle Orthod. 2004, 74, 202–211.
 13. KANOMI R.: Mini−implant for orthodontic anchorage. J. Clin. Orthod. 1997, 31, 763–767.
 14. BAUMGAERTEL S., RAZAVI M. R., HANS M. G.: Mini−implant anchorage for the orthodontic practitioner. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008, 133, 621–627.
 15. ANTOSZEWSKA J., PAPADOPOULOS M., PARK H.S., LUDWIG B.: Five−year−experience with orthodontic miniscrew implants: a retrospective investigation of the factors influencing their success rates. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2009 (in press).
 16. SHELL T. L., WOODS M. G.: Perception of facial esthetics: a comparison of similar Class II cases treated with attempted growth modification or later orthognatic surgery. Angle Orthod. 2003, 73, 365–373.
 17. ANTOSZEWSKA J.: Mikroimplanty ortodontyczne. Twój Przegl. Stomatol. 2004, 4, 26–27.
 18. PARK H. S., KWON T. G., SUNG J. H.: Nonextraction treatment with microscrews implants. Angle Orthod. 2004, 74, 539–549.
 19. HUBBARD G., NANADA R., CURRIER G.: A cephalometric evaluation of nonextraction cervical headgear treatment in class II malocclusions. Angle Orthod. 1994, 64, 359–370.
 20. PAUL L., O`BRIEN K., MANDALL N.: Upper removable appliance or Jones Jig for distalizing first molars? A randomized clinical trial. Orthod. Craniofac. Res. 2002, 5, 238–242.
 21. BONDEMARK L.: A comparative analysis of distal maxillary molar movement produced by a new lingua intra−arch Ni−Ti coil appliance and a magnetic appliance. Eur. J. Orthod. 2000, 22, 683–695.
 22. BOLLA E., MURATORE F., CARANO A., BOWMAN S.: Evaluation of maxillary molar distalization with the distal jet: a comparison with other contemporary methods. Angle Orthod. 2002, 72, 481–494.
 23. BYLOFF F., DARENDELILER M.: Distal molar movement using pendulum appliance. Part 1: clinical and radiological evaluation. Angle Orthod. 1997, 67, 249–260.
 24. MATTHEWS−BRZOZOWSKA T., ANDRYCH M.: Leczenie ortodontyczne aparatem MALU wad klasy II. Twój Przegl. Stomatol. 2005, 5, 47–50.
 25. H?GGLUND P., SWGERDAL S., FORSBERG C.: The integrated Herbst appliance – treatment effects in a group of adolescent males with Class II malocclusions compared with growth changes in an untreated control group. Eur. J. Orthod. 2008, 30, 120–127.
 26. ANTOSZEWSKA J., JAKUBOWSKA M.: Od headgeara do implantów – rozwój możliwości dystalizacji zębów trzonowych w leczeniu wad dotylnych. Forum Ortodont. 2006, 2, 10–15.
 27. TRUSZEL M., ROJEK U., KRUKOWSKA−DROZD O., LIŚNIEWSKA−MACHOROWSKA B.: Miniśruby – tymczasowe zakotwiczenie kostne w praktyce klinicznej na podstawie piśmiennictwa. Forum Ortodont. 2008, 4, 101–112.