Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 359–364

Publication type: clinical case

Language: English

Orthodonto−Surgical Treatment of Skeletal Open Bite – Case Report

Leczenie ortodontyczno−chirurgiczne szkieletowego zgryzu otwartego – opis przypadku

Patrycja Downarowicz1,, Marta Szumielewicz1,, Wojciech Pawlak2,, Barbara Warych2,

1 Department of Dentofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Poland

2 Department of Maxillofacial Surgery, Wroclaw Medical University, Poland

Abstract

This is a case report of an adult patient with a skeletal open bite who was interdisciplinarily orthodonto−surgically treated. In the treatment of these malformations it had been shown that the team approach is very important to achieve a high−quality functional and aesthetic results. Most cases of dentofacial deformities require orthodontic preparation in order to align dental arches and decompensate anterior teeth. This permits optimal positioning between dental arches after bimaxillary movement. In the first stage of treatment orthodontic therapy was used to prepare the patient to the operation, in the second – the surgery on the maxilla and the mandible was performed. The diagnosis, the orthodontic therapy, the surgical treatment and the post−surgical rehabilitation were described in this work.

Streszczenie

Praca przedstawia opis przypadku dorosłej pacjentki ze zdiagnozowanym szkieletowym zgryzem otwartym leczonej zespołowo ortodontyczno−chirurgicznie. W leczeniu tych wad wykazano, że tylko ścisła współpraca chirurga szczękowego i ortodonty może zapewnić trwałą poprawę estetyki i funkcji. Większość przypadków wad gnatycznych wymaga uprzedniego przygotowania ortodontycznego polegającego na wyrównaniu łuków zębowych i dekompensacji zębów przednich. Pozwala to na takie przesunięcia odłamów kostnych szczęki i żuchwy, aby uzyskać optymalne warunki zgryzowe. Na pierwszym etapie leczenia zastosowano więc przygotowanie ortodontyczne do zabiegu, na drugim etapie zaś – zabieg na szczęce i żuchwie. W pracy opisano diagnostykę, terapię ortodontyczną, leczenie chirurgiczne i rehabilitację pozabiegową.

Key words

skeletal open bite, interdisciplinary treatment, orthognathic surgery

Słowa kluczowe

szkieletowy zgryz otwarty, leczenie zespołowe, chirurgia ortognatyczna

References (13)

 1. KONOPSKA L., BIELAWSKA H., GÓRNIAK D., RUCIŃSKA−GRYGIEL B.: Wady wymowy u osób ze zgryzem otwartym. Czas. Stomatol. 2003, 54, 115–124.
 2. MASZTALERZ A.: Norma morfologiczna w rozpatrywaniu wad zgryzu. Czas. Stomatol. 1995, 48, 738–745.
 3. KIM Y.H., HAN U.K., LIM D.D., SERRAON M.L.P.: Stability of anterior open bite with multiloop edgewise arch wire therapy: A cephalometric follow−up study. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2000, 118, 43–54.
 4. KONDO E., AOBA T.J.: Nonsurgical and nonextraction treatment of skeletal Class III open bite: Its long−term stability. Am J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2000, 117, 267–287
 5. KUSTRZYCKA K., JAWORSKA M.: Wpływ schorzeń górnych dróg oddechowych na wady zgryzu. Czas. Stomatol. 1997, 50, 47–51.
 6. SAITO I., YAMAKI M., HANADA K.: Nonsurgical treatment of adult open bite using edgewise appliance combined wits high−pull headgear and Class III elastics. Angle Orthod. 2005, 75, 273–279.
 7. PARK H.S., KWON T.G., KWON O.W.: Treatment of open bite with microscrew implant anchorage. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2004, 126, 627–636.
 8. JUGGINS K.J., NIXON F., CUNNINGHAM S.J.: Patient – and clinician – perceived need for orthognathic surgery. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2005, 128, 697–702.
 9. LAZARIDOU−TERZOUDI T., ASUMAN KIYAK H., MOORE R., ATHANASIOU A.E., MELSEN B.: Long−term assessment of psychologic outcomes of orthognathic surgery. J. Oral Maxillofac. Surg. 2003, 61, 545–552.
 10. PROFFIT W.R., BAILEY T.J., PHILLIPS C., TURVEY T.A.: Long−term stability of surgical open−bite correction by Le Fort I osteotomy. Angle Orthod. 1999, 70, 112–117.
 11. SWINNEN K., POLITIS C., WILLEMS G., DE BRUYNE I., FIEUWS S., HEIDBUCHEL K., ERUM R., VERDONCK A., CARELS C.: Skeletal and dento−alveolar stability after surgical−orthodontic treatment of anterior open bite: a retrospective study. Eur. J. Orthodont. 2001, 23, 547–557.
 12. IANNETTI G., FADDA M.T., MARIANETTI T.M., TERENZI V., CASSONI A.: Long−term skeletal stability after surgical correction in class III open−bite patients: a retrospective study on 40 patients treated with monoor bimaxillary surgery (Clinical Notes). J. Craniofac. Surg. 2007, 18, 350–354.
 13. DENISON T.F., KOKICH V.G., SHAPIRO P.A.: Stability of maxillary surgery in open bite versus non−openbite malocclusions. Angle Orthod. 1989, 59, 5–10.