Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 346–353

Publication type: review article

Language: Polish

Obustronne strzałkowe oraz skośne rozszczepienie gałęzi i trzonu żuchwy jako metody leczenia chirurgicznego III klasy szkieletowej – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku

BSSO and Le Fort I Osteotomy as Surgical Methods of Treatment in Skeletal Class III Malocclusion – Review of the Literature and the Case Report

Patrycja Downarowicz1,, Marcin Mikulewicz2,, Alina Strzałkowska3,, Wojciech Pawlak4,

1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu

3 NZOZ Ortho Smile, Wrocław

4 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo−Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Na podstawie aktualnego piśmiennictwa przedstawiono przegląd metod leczenia chirurgicznego wykorzystywanego w osteotomii szczęki i żuchwy szkieletowej wady klasy III. Wady te mogą być spowodowane nadmiernym doprzednim wzrostem żuchwy, niedorozwojem szczęki lub być połączeniem obu tych zaburzeń. Leczenie pacjentów z nasilonymi wadami szkieletowymi klasy III z wykorzystaniem modyfikacji niekorzystnego wzorca wzrostu lub kamuflażu ortodontycznego może mieć niekorzystny wpływ na estetykę twarzy i być przyczyną nawrotu. W tych przypadkach metodą z wyboru jest zespołowe leczenie ortodontyczno−chirurgiczne. Zabiegi chirurgiczne korygujące złożone wady szkieletowe klasy III wymagają często jednoczasowego uruchomienia szczęki i żuchwy. Najpopularniejszą metodą osteotomii żuchwy okazała się technika zaproponowana przez Dal Ponta, tj. technika obustronnego strzałkowego i skośnego rozszczepienia gałęzi i trzonu żuchwy (BSSO). Autorzy przedstawili przypadek 18−letniej pacjentki, u której zastosowano skojarzone leczenie ortodontyczno−chirurgiczne z powodu złożonej wady szkieletowej klasy III. W pracy opisano diagnostykę, leczenie ortodontyczne, metodę operacji oraz leczenie retencyjne.

Abstract

The aim of the article was to present, on the basis of existing literature, the surgical methods of treatment used in mandible and maxilla osteotomy in skeletal class III malocclusion. The Class III skeletal deformity may be due to a horizontal excess of the mandible, an antero−posterior deficiency of the maxilla, or both. In patients with a severe Class III skeletal discrepancies, growth modification and orthodontic camouflage, not only can compromise the face aesthetics but also can jeopardize the stability of the results. In such cases the combined surgical – orthodontic correction is considered the best treatment modality. Simultaneous mobilization of the maxilla and mandible is often needed to correct severe Class III dentofacial deformities. The most popular method is the one presented by Dal Pont – Bilateral Sagittal Split Osteotomy (BSSO).The authors presented a case of an 18−year−old female patient with a severe skeletal Class III malocclusion interdisciplinary treated using orthodontics and orthognathic surgery. The diagnosis, the orthodontic treatment, the method of surgery and the retention method were described.

Słowa kluczowe

wada szkieletowa klasy III, chirurgia ortognatyczna, leczenie zespołowe

Key words

skeletal Class III malocclusion, orthognatic surgery, multidisciplinary treatment

References (31)

 1. CHANG H.P., KINOSHITA Z., KAWAMOTO T.: Craniofacial pattern of Class III deciduous dentition. Angle Orthod. 1992, 62, 139–144.
 2. STELLZIG−EISENHAUER A., LUX CHRISTOPER J., SCHUSTER G.: Treatment decision in adult patients with Class III malocclusion: Orthodontic therapy or orthognatic surgery? Am. J. Orthod. Dentofac. Orthoped. 2002, 122, 27–38.
 3. MASZTALERZ A., GÓRNY S., ŁAZARKIEWICZ W., MIRONOWICZ−SZYDłOWSKA I.: Wady zgryzu wśród młodzieży szkolnej w Polsce. Czas. Stomatol. 1969, 22, 7, 671–675.
 4. KAWALA B.: Wpływ przedwczesnej utraty zębów mlecznych trzonowych i pierwszych zębów stałych trzonowych na powstawanie wad zgryzu u dzieci w wieku 8 lat w badaniach porównawczych. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 60–69.
 5. ĆWIORO F.: Odległe wyniki leczenia chirurgicznego progenii wg zmodyfikowanej metody Dal Ponta w ocenie operowanych pacjentów. Czas. Stomatol. 1977, 30, 415–419.
 6. TOMASZEWSKI T., CECHERZ Z., BUCZARSKI B., DOBIEŻYŃSKA B.: Prognacja żuchwy: leczenie ortodontyczno−chirurgiczne. Ortod. Współczesna 2000, 2, 121–124.
 7. DONIEC−ZAWIDZKA I., BIELAWSKA H., KOWALCZYK R., PISKORSKI D.: Leczenie ortodontyczno−chirurgiczne pacjentów z progenią – doświadczenia własne. Czas. Stomatol. 2004, 57, 737–745.
 8. ĆWIORO F., KACZKOWSKI H.: Operacyjne leczenie zniekształceń żuchwy według metody Obwegesera−Dal Ponta w polskich ośrodkach chirurgicznych. Czas. Stomatol. 1984, 37, 985–987.
 9. TORNES K., LYBERG T.: Surgical correction of mandibular prognathism in Norway, 1975–1984. A national survey. Acta Odontol. Scand. 1987, 45, 87–94.
 10. BILL J., WURZLER K., REINHART E., BOHM H., EULERT S., REUTHER J: Bimaxillary osteotomies with and without condyle positioning – long−term follow−up 1981–2002. Mund Kiefer. Gesichts. Chir. 2003, 7, 345–350.
 11. BLAIR V.P.: Operations on the jaw bones and the face. Dent. Era. 1907, 6, 169–185.
 12. STEINHAUSER E.W.: Historical development of orthognatic surgery. J. Oral Max. Surg. 1996, 24, 195–204.
 13. WYATT W.M.: Sagittal ramus split osteotomy: literature review and suggested modification of technique. Brit. J. Oral Max. Surg. 1997, 35, 137–141.
 14. ANDRYCH M., MATTHEWS−BRZOZOWSKA T., PAWLAK W.: Kompleksowe leczenie ortodontyczno−chirurgiczne prognacji żuchwy. Opis przypadku. Stomatol. Współczesna 2005, 12, 20–23.
 15. ZAPAŁA J., SZCZUROWSKI P., SZYPER−SZCZUROWSKA J., DUBIS P., DYRAS M.: Taktyka postępowania u chorych z wadami gnatycznymi. Poradnik Stomatol. 2005, 5, 11, 21–24.
 16. DOWNAROWICZ P., ANTOSZEWSKA J., KAWALA B., PAWLAK W., MATTHEWS−BRZOZOWSKA T.: Ortodontyczno−chirurgiczne leczenie prognatyzmu żuchwy. Opis przypadku. Magazyn Stomatol. 2006, 16, 8, 74–77.
 17. PAWLAK W., WARYCH B., KACZKOWSKI H.: Combined orthodontic−surgical treatment of a severe class III dentofacial deformity – case report. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 81–86.
 18. DOWNAROWICZ P., KAWALA B., MATTHEWS−BRZOZOWSKI A.: Prognatyzm żuchwy – diagnostyka, etiologia i leczenie. Na podstawie piśmiennictwa. Magazyn Stomatol. 2007, 17, 4, 46–48.
 19. DAL PONT G.: Retromolar osteotomy for correction of prognathism. J. Oral Surg. Anesth. Hosp. D Serv. 1961, 19, 42–47.
 20. HUNSUCK E.E.: A modified intraoral sagittal splitting technique for correction of mandibular prognathism. J. Oral Max. Surg. 1968, 26, 250–253.
 21. ĆWIORO F.: Chirurgiczne leczenie progenii sposobem strzałkowego rozszczepienia gałęzi żuchwy. Czas. Stomatol. 1972, 25, 833–839.
 22. ĆWIORO F.: Narzędzia chirurgiczne własnego pomysłu. Czas. Stomatol. 1978, 31, 1063–1067.
 23. EPKER B.N.: Modifications in the sagittal osteotomy of the mandible. J. Oral Surg. 1977, 35, 157–159.
 24. MCCOLLUM A.G.H., REYNEKEE J.P., WOLFORD L.M.: An alternative for the correction of the Class II low mandibular plane angle. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1989, 67, 231–241.
 25. WOLFORD L.M., DAVIS W.: The mandibular inferior border split: A modification in the sagittal split osteotomy. J. Oral Max. Surg. 1990, 48, 92–94.
 26. COLLINS S.M., POULTON D.R.: Orthodontic and orthognathic surgical correction of Class III malocclusion. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthoped. 1996, 109, 111–115.
 27. WOLFORD L.M.: The sagittal split ramus osteotomy as the preferred treatment for mandibular prognathism. J. Oral Max. Surg. 2000, 58, 310–312.
 28. KACZKOWSKI H., ĆWIORO F.: Modyfikacja metody skośnego rozszczepienia gałęzi i kąta żuchwy według Dal Ponta. Wrocł. Stomatol. 1992, 33–36.
 29. MAX D., ROTSKOFF K.: A modified technique for the sagittal split osteotomy. J. Oral Max. Surg. 1993, 51, 1050–1051.
 30. EDWARDS R.C., PAXTON M.C.: Modified sagittal split ramus osteotomy for mandibular setback. J. Oral Max. Surg. 1994, 52, 524–525.
 31. BAILEY L., PROFFIT W., WHITE R.: Trends in surgical treatment of Class III skeletal relationship. Int. J. Adult Orthod. Orthognath. Surg. 1995, 10, 108–118.