Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 342–345

Publication type: review article

Language: English

Hipodontia in Permanent Dentition in Patients with Unilateral Cleft Lip and Palate

Braki zębowe w uzębieniu stałym u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia

Anna Paradowska1,, Janina Szeląg1,, Beata Kawala1,

1 Department of Maxillofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

Abstract

Hipodontia, also known as congenital lack of teeth or tooth agenesis, is the most common intraoral and dental anomaly. It occurs in ca. 10% of healthy people and is thought to inflict children with clefts six times more often. Occurrence of hipodontia depends on location and severity of the cleft. Unilateral complete clefts are thought to demonstrate the highest incidence of congenitally missing teeth of all the cleft groups. Mostly, in patients with cleft lip and palate, congenital lack of teeth refers to incisor region on the cleft side. A frequent lack of teeth in patients with clefts refer to premolars, usually maxillary ones. In bilateral clefts, lack of teeth usually refers to the left side of the dental arch. Even though hipodontia refers to upper lateral incisors and lower premolars mostly, it may refer to any group of teeth. Congenital lack of teeth in children with clefts needs appropriate treatment, which usually bases on orthodontic treatment followed by prosthetic reconstructions.

Streszczenie

Hipodoncja, nazywana także wrodzonym brakiem zębów lub agenezją zębową, jest najczęściej występującą wadą zębową i wewnątrzustną. Występuje u ok. 10% zdrowych ludzi. Uważa się, że u dzieci z rozszczepem występuje sześciokrotnie częściej. Występowanie hipodoncji zależy od umiejscowienia i nasilenia rozszczepu. Jednostronne rozszczepy całkowite są uważane za wadę, w której wrodzone braki zębowe występują najczęściej. Wśród pacjentów z rozszczepami braki zębowe występują głównie po stronie rozszczepu, w okolicy zębów siecznych. Częstym brakiem zębowym jest także brak zębów przedtrzonowych, dotyczący w większości przypadków szczęki. W rozszczepach obustronnych braki zębowe dotyczą głównie lewej strony łuków zębowych. Mimo że hipodoncja najczęściej dotyczy zębów siecznych bocznych górnych i dolnych przedtrzonowych, może dotyczyć każdej grupy zębów. Wrodzone braki zębowe u pacjentów z rozszczepem wymagają odpowiedniego leczenia, które zazwyczaj polega na leczeniu ortodontycznym, które poprzedza rekonstrukcję protetyczną uzębienia.

Key words

hipodontia, tooth agenesis, cleft lip and/or palate

Słowa kluczowe

braki zębowe, hipodoncja, rozszczep wargi i/lub podniebienia

References (29)

 1. KAWALA B.: Anomalie zębowe. Wrocł. Stomatol. 1998/99, 87–90.
 2. DYRAS M., JANKOWSKA K., CZUPRYNA S.: Ocena częstości występowania zaburzeń rozwojowych zębów u pacjentów leczonych w Katedrze Ortodoncji Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 349–354.
 3. O’DOWLING I.B., MCNAMARA T.G.: Congenital absence of permanent teeth among Irish school−children. J. Ir. Dent. Assoc. 1990, 30, 136–138.
 4. LAI M.C., KING N.M., WONG H.M.: Abnormalities of maxillary anterior teeth in Chinese children with cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac. J. 2009, 46, 58–64.
 5. ANDRESON P.J., MOSS A.L.H.: Dental findings in parents of children with cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac. J. 1996, 33, 436–439.
 6. GOYA H.A., TANAKA S., MAEDA T., AKIMOTO Y.: An orthopanthomographic study of hypodontia in permanent teeth of Japanese pediatric patients. J. Oral Sci. 2008, 50, 143–150.
 7. HARRIS E.F., HULLINGS J.G.: Delayed dental development in children with isolated cleft lip and palate. Archs. Oral Biol. 1990, 35, 469–473.
 8. NIEMINEN P., ARTE S., PIRINEN S., PELTONEL L., THESLEFF I.: Gene defect in hypodontia: exclusion of MSX 1 and MSX 2 as candidate genes. Hum. Genet. 1995, 96, 305–308.
 9. BIEDZIAK B.: Etiologia i występowanie agenezji zębów – przegląd piśmiennictwa. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 531–535.
 10. RANTA R., STEGARS T., RINTALA A.E.: Correlations of hypodontia in children with isolated cleft palate. Cleft Palate J. 1983, 20, 163–165.
 11. PARADOWSKA A., KAWALA B., SZELąG J., SZWEDOWSKA A.: Wady zębowe u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia. Czas. Stomat. 2009, 62, 198–202.
 12. PEGELOW M., PEYRARD−JANVID M., ZUCCHELLI M., FRANSSON I., LARSON O., KERE J., LARSSON C., KARSTEN A.: Familial non−syndromic cleft lip and palate – analysis of the IRF6 gene and clinical phenotypes. Eur. J. Orthod. 2008, 30, 169–175.
 13. SZELąG J., NOGA L., ORŁOWSKA K., PAŁKA Ł., PARADOWSKA A.: Analiza wpływu endoi egzogennych czynników ryzyka w etiologii rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 556–562.
 14. BEILLEUL−FORESITIER I., MOLLA M., VERLOES A., BERDAL A.: The genetic basis of inherited anomalies of the teeth. Part 1: clinical and molecular aspects of non−syndromic dental disorders. Eur. J. Med. Genet. 2008, 51, 273–291.
 15. SHAPIRA Y., LUBIT E., KUFTINEC M.: Hypodontia in children with various types of clefts. Angle Orthod. 2000, 70, 16–21.
 16. FISHMAN L.S.: Factors related to tooth number, eruption time, and tooth position in cleft palate individuals. J. Dent. Child. 1970, 37, 303–306.
 17. LAI M.C., KING N.M., WONG H.M.: Abnormalities of maxillary anterior teeth in Chinese children with cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac. J. 2009, 46, 58–64.
 18. TORTORA C., MEAZZINI M.C., GARATTINI G., BRUSATI R.: Prevalence of abnormalities in dental structure, position and eruption pattern in a population of unilateral and bilateral cleft lip and palate patients. Cleft Palate Craniofac. J. 2008, 45, 154–162.
 19. JANISZEWSKA−OLSZOWSKA J.: Wrodzony brak siekacza przyśrodkowego górnego w rozszczepie jednostronnym całkowitym. Magazyn Stomat. 2007, 17, 11, 10–12.
 20. AIZENBUD D., CAMASUVIR S., PELED M.: Congenitally missing teeth in Izraeli cleft population. Cleft Palate Craniofac. J. 2005, 42, 314–315.
 21. MASZTALERZ A., PENKALA J.: Zahndrehungen bei Lippen−Kiefer−Gaumen−Spalten. Fortschr Kieferorthop. 1987, 45, 1, 21–25.
 22. MENEZES R., VIEIRA A.R.: Dental anomalies as part of the cleft spectrum. Cleft Palate Craniofac. J. 2008, 45, 414–419.
 23. LAI M.C., KING N.M., WONG H.M.: Dental development of Chinese children with cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac. J. 2008, 45, 289–296.
 24. SCHROEDER D.C., GREEN L.J.: Frequency of dental trait anomalies in cleft, sibling and noncleft groups. J. Dent. Res. 1975, 54, 802–807.
 25. EERENS K., VLIETINCK R., HEIDBUCHEL K., VANOLMEN A., DEROM C., WILLEMS G., CARELS C.: Hypodontia and tooth formation in groups of children with cleft, siblings without cleft, and nonrelated controls. Cleft Palate Craniofac. J. 2001, 38, 374–378.
 26. JANISZEWSKA J., WĘDRYCHOWSKA−SZULC B.: Braki zawiązków zębów stałych. Magazyn Stomatol. 2000, 10, 4, 42–43.
 27. SZELĄG J., PENKALA J.: Orthodontic treatment of primary and secondary cleft palate in mixed and early permanent dentition. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 45–49.
 28. MIKULEWICZ M., PANEK B., ZAREMBA A.: Dzieci z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia leczone endodontycznie na podstawie materiału Katedry i Zakładu Ortodoncji AM we Wrocławiu. Dent. Med. Probl. 2002, 39, 233–235.
 29. BRATTSTROM V., MCWILLIAM J.: The influence of bone grafting age on dental abnormalities and alveolar bone height in patients with unilateral cleft lip and palate. Eur. J. Orthod. 1989, 11, 351–358.