Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 3, July-September, p. 333–336

Publication type: review article

Language: Polish

Wpływ leczenia ortognatycznego na czynność stawu skroniowo−żuchwowego – przegląd piśmiennictwa

Effect of the Orthognathic Treatment on the Temporomandibular Joint Function – Review of the Literature

Artur Matthews−Brzozowski1,, Artur Matthews−Brzozowski2,, Elżbieta Kaczmarek2,

1 Student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Radboud w Nijmegen, Holandia

2 Pracownia Morfometrii i Przetwarzania Obrazów Medycznych Katedry Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Celem pracy był przegląd piśmiennictwa z ostatnich dwudziestu lat, na temat wpływu zabiegów ortognatycznych na funkcję stawów skroniowo−żuchwowych. Analizie poddano piśmiennictwo pozyskane z bazy bibliotecznej PubMed. Kryterium wyszukiwania były hasła: chirurgia ortognatyczna, zaburzenia stawu skroniowo−żuchwowego, dysfunkcja stawu skroniowo−żuchwowego. Ostatecznie wybrano do analizy 23 prace ze 146 publikacji. Stwierdzono, że w ciągu ostatnich 20 lat poglądy na temat, czy i w jakim stopniu zabiegi ortognatyczne mają wpływ na funkcję stawów skroniowo−żuchwowych były niejednoznaczne. Obecnie przyjmuje się, że zabiegi ortognatyczne powodują zarówno zmniejszenie, jak i nasilenie objawów zaburzeń stawów skroniowo−żuchwowych. Zależy to między innymi od uprzednio istniejących dolegliwości, a także zakresu przesunięcia i rotacji odłamów podczas zabiegu chirurgicznego. W celu zachowania równowagi w układzie stomatognatycznym jest konieczne zarówno przed−, jak i pooperacyjne leczenie ortodontyczne.

Abstract

The aim of the study was to review the literature, of the last twenty years, on the effects of orthognathic surgery on the temporomandibular function. The bibliography extracted from the PubMed database was analyzed. The inclusion criteria were key words: orthognathic surgery, temporomandibular disorders, temporomandibular dysfunctions. Definitely, the analysis was performed on 23 of 146 publications. The analysis of the last 20 years showed ambiguous reports about whether and how the orthognathic procedures can alter the temporomandibular function. Currently it is widely accepted that the orthognathic surgery can decrease or increase the signs and symptoms of temporomandibular disorders depending on the preexisting dysfunction as well as on the amount of movement and rotation of segments during orthognathic procedure. To maintain the stability of the stomatognathic system, it is necessary to perform preand postoperative orthodontic treatment.

Słowa kluczowe

leczenie ortognatyczne, czynność stawu skroniowo−żuchwowego

Key words

orthognathic treatment, temporomandibular joint function

References (31)

 1. KLEINROK M.: O potrzebie uwzględnienia zaburzeń czynności układu ruchowego narządu żucia w ogólnym badaniu chorych. Pol. Tyg. Lek. 1991, 46, 45–47.
 2. WŁOCH S., ŁAKOMSKI J.: Profilaktyka schorzeń stawów skroniowo−żuchwowych. Stomatol. Współ. 1996, 3, 1, 38–40.
 3. KLEINROK M., KLEINROK J.: Podział i rozpoznanie kliniczne przmieszczeń krążka stawowego stawu−żuchwowego w maksymalnym zaguzkowaniu zębów. Prot. Stomatol. 2000, 50, 185–194.
 4. MILOSEVIC A., SAMUELS R.H.A.: The post−orthodontic prevalence of temporomandibular disorders and functional occlusion contacts in surgical and non−surgical cases. J. Oral Rehab. 2000, 27, 142–148.
 5. UEKI K., MARUKAWA K., NAKAGAWA K., YAMAMOTO E.: Condylar and temporomandibular joint disc positions after mandibular osteotomy for prognathism. J. Oral Maxillofac. Surg. 2002, 60, 1424–1434.
 6. CASCONE P., DI PAOLO C., LEONARDI R., PEDULLÀ E.: Temporomandibular disorders and orthognathic surgery. J. Craniofac. Surg. 2008, 19, 687–692.
 7. FUJIMURA K., SEGAMI N., SATO J., KANEYAMA K., NISHIMURA M.: Comparison of the clinical outcomes of patient having sounds in the temporomandibular joint with skeletal mandibular deformities treated by vertico−sagittal ramus osteotomy or vertical ramus osteotomy. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2005, 99, 24–29.
 8. FREY D.R., HATCH J.P., VAN SICKELS J.E., DOLCE C., RUGH J.D.: Effects of surgical mandibular advancement and rotation on signs and symptoms of temporomandibular disorder: a 2−year follow−up study. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 2008, 133, 490–498.
 9. GBALI G.E., JR SIKES J.W.: Intraoral vertical ramus osteotomy as the preferred treatment for mandibular prognathism. J. Oral Maxillofac. Surg. 2000, 58, 313–315.
 10. WOLFORD L.M.: The sagittal split ramus osteotomy as the preferred treatment for mandibular prognathism. J. Oral Maxillofac. Surg. 2000, 58, 310–312.
 11. FANG B., SHEN G.F., YANG C., WU Y., FENG Y.M., MAO L.X., XIA Y.H.: Changes in condylar and joint disc positions after bilateral sagittal split ramus osteotomy for correction of mandibular prognathism. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2009, 4, 15–19.
 12. LEE J.A., YUN K.I., KIM C.H., PARK J.U.: Articular disc position in association with mandibular setback surgery. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2008, 105, 19–21.
 13. CHANG H.P., LIU P.H., YANG Y.H., LIN H.C., CHANG C.H.: Craniofacial morphometric analysis of mandibular prognathism. J. Oral Rehabil. 2006, 33, 183–193.
 14. PANULA K., SOMPPI M., FINNE K., OIKARINEN K.: Effects of orthognathic surgery on temporomandibular joint dysfunction. A controlled prospective 4−year follow−up study. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2000, 29, 183–187.
 15. TALLENTS R.H., CATANIA J., SOMMERS E.: Temporomandibular joint findings in pediatric populations and young adults: a critical review. Angle Orthod. 1990, 61, 7–13.
 16. EGERMARK I., THILANDER B.: Craniomandibular disorders with special reference to orthodontic treatment: An evaluation from childhood to adulthood. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1992, 101, 28–34.
 17. ATHANASIOU A.E.: Morphologic and functional implication of the surgical orthodontic management of mandibular prognathism: A comprehensive review. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1993, 103, 439–447.
 18. PULLINGER A.G., SELIGMAN D.A., GORNBEIN J.A.: A multiple logistic regression analysis of the risk and relative odds of temporomandibular disorders as a function of common occlusal features. J. Dent. Res. 1993, 72, 968–979.
 19. ONIZAWA K., SCHMELZEISEN R., VOGT S.: Alteration of temporomandibular joint symptoms after orthognathic surgery: comparison with healthy volunteers. J. Oral Maxillofac. Surg. 1995, 53, 117–121.
 20. BAEK S.H., KIM T.K., KIM M.J.: Is there any difference in the condylar position and angulation after asymmetric mandibular setback? Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2006, 101, 155–163.
 21. WHITE C.S., DOLWICK M.F.: Prevalence and variance of temporomandibular dysfunction in orthognathic surgery patients. Int. J. Adult Orthod. Orthognathic. Surg. 1992, 7, 7–14.
 22. HU J., WANG D., ZOU S.: Effects of mandibular setback on the temporomandibular joint: A comparison of the oblique and sagittal split ramus osteotomy. J. Oral Maxillofac. Surg. 2000, 58, 375–380.
 23. WOLFORD L.M., REICHE−FISCHEL O., PUSHKAR M.: Changes in temporomandibular joint dysfunction after orthognathic surgery. J. Oral Maxillofac. Surg. 2003, 61, 655–660.
 24. BEHRENTS R.G., WHITE R.A.: TMJ research: Responsibility and risk. Am. J. Orthod. Dentofac. Orthop. 1992, 101, 1–3.
 25. MCNAMARA J.A., SELIGMAN D.A., OKESON J.P.: Occlusion, orthodontic treatment, and temporomandibular disorders: A review. J. Orofac. Pain 1995, 9, 73–90.
 26. GREMILLION H.A.: The prevalence and etiology of temporomandibular disorders and orofacial pain. Texas Dental J. 2000, 7, 30–37.
 27. KARASIŃSKI A., BARON S., KUBECKA−BRZEZINKA A.: Budowa anatomiczna ssż w świetle najnowszych badań diagnostycznych. Magazyn Stomatol. 1998, 8, 11, 11–15.
 28. KOSTRZEWA−JANICKA J., PYTLEWSKI A.: Przebudowa powierzchni stawowych stawu skroniowo−żuchwowego związanych z przemieszczeniem krążka. Prot. Stomat. 2001, 51, 2, 85–94.
 29. KLEINROK M., PIÓRKOWSKA B., KUZIOŁA A., JANCZAREK M., KOSTRZEWA M., SZYBIŃSKIW.: Przemieszczenie krążków stawów skroniowo−żuchwowych i głów żuchwy w płaszczyźnie czołowej w maksymalnym zaguzkowaniu zębów. Badania metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Czas. Stomatol. 2003, 56, 543–553.
 30. PANEK H.: Zastosowanie systemów komputerowych w diagnostyce zaburzeń funkcjonalnych narządu żucia. Prot. Stomatol. 2003, 53, 77–84.
 31. TOMASZ M., MATTHEWS−BRZOZOWSKI A.: Leczenie ortodontyczne a relacje czynnościowe układu stomatognatycznego. TPS Przegląd Stomatol. 2004, 6, 47–49.