Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 252–255

Publication type: clinical case

Language: English

Using of Mineral Trioxide Aggregate (MTA) in Root Fracture Treatment – Case Report

Zastosowanie Mineral Trioxide Aggregate (MTA) w leczeniu złamania korzenia zęba – opis przypadku

Barbara Lempe1,, Marta Markunina1,

1 Department of Pediatric Dentistry, Poznan University of Medical Sciences

Abstract

Injuries during the developmental age are in 1% the cause of teeth loss. Healing of fractured teeth roots depends on the interaction between the pulp and periodontal tissues in the vicinity of the fracture crevice. A 16−year−old patient underwent treatment of a complex, cross fracture of the root of tooth 11 running at 1/2 height, with displacement of fragments. Before applying endodontic treatment of the causative tooth it was stabilized with a splint by using a microscope. Under local anesthesia, the pulp from crown fragment was removed, and in the apex fragment the pulp was amputated to about. 4 mm from the apex and then by using KaVo KEY laser, the pulp bleeding was stopped. Pulp cavity was filled with MTA. After 24 hours the canal in the crown section was filled with gutta−percha. The place of trepanation was closed with composite. The splint was removed after 3 months. During six−month observation the patient did not report any pain. The x−ray did not show any manifestations of bone dilution surrounding the spots adjacent to the fracture; no periapical changes were observed. There were no pathological changes of root resorption observed. The fracture crevice did not progress and tooth mobility was slight. The presented method of treatment helped to achieve satisfactory treatment results and delay a possible tooth extraction.

Streszczenie

Urazy w wieku rozwojowym w około 1% przypadków są powodem utraty zębów. Mechanizm gojenia złamań korzeni zębów jest uzależniony od wzajemnej interakcji miazgi i tkanek przyzębia w okolicy szczeliny złamania. U 16−letniego pacjenta przeprowadzono leczenie skomplikowanego, poprzecznego złamania korzenia zęba 11 przebiegającego w 1/2 wysokości, z przemieszczeniem odłamów. Przed przystąpieniem do leczenia endodontycznego pod kontrolą mikroskopu zabiegowego ząb przyczynowy został zaopatrzony szyną stabilizującą. W znieczuleniu miejscowym usunięto miazgę z odłamu koronowego, a w odłamie wierzchołkowym wykonano jej amputację do ok. 4 mm od wierzchołka. Następnie za pomocą lasera KaVo KEY zatamowano krwawienie miazgi. Jamę zęba wypełniono MTA. Po 24 godzinach kanał części koronowej wypełniono ostatecznie gutaperką. Miejsce trepanacji zamknięto materiałem kompozycyjnym. Szynę usunięto po 3 miesiącach. Podczas półtorarocznej obserwacji pacjent nie zgłaszał dolegliwości bólowych. W obrazie RTG nie stwierdzono objawów rozrzedzenia struktury kostnej otaczającej miejsca sąsiadujące ze złamaniem, a także występowania zmian okołowierzchołkowych. Nie zaobserwowano również objawów patologicznej resorpcji korzenia. Szczelina złamania nie powiększa się, a ruchomość zęba jest nieznaczna. Przedstawiona metoda leczenia pozwoliła na osiągnięcie tymczasowo zadowalających rezultatów leczniczych i odroczenie ewentualnej ekstrakcji zęba.

Key words

dental trauma, endodontics, healing, intra−alveolar root fracture

Słowa kluczowe

urazy zębów, endodoncja, wewnątrzzębodołowe złamanie korzenia zębów

References (21)

 1. NICOLAU B., MARCENES W., SHEIHAM A.: The relationship between traumatic dental injuries and adoloscents’ development along the life course. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2003, 31, 306–313.
 2. GRIMM S., FRAZAO P., ANTUNES J.L., CASTELLANOS RA., NARVAI P.C.: Dental injury among Brazilian schoolchildren in the State of Sao Paulo. Dent. Traumatol. 2004, 20, 134–138.
 3. SCHMITZ M.S., MONTAGNER F., MONTAGNER H., ESCOBAR C.A.B., DOS SANTOS R.A., GOMES B.P.F.A.: Different clinical outcomes following root fractures of adjacent incisors: a case report. Int. Endod. J. 2008, 41, 532–537.
 4. ANDREASEN J.O., ANDREASEN F.M.: Root fractures [In:] extbook and Color Atlas of Traumatic Injuries of the Teeth. Eds.: Andreasen J.O., Andreasen F. M. eds: T, 3erd ed. Copenhagen, Mosby 1994, 279–314.
 5. ANDREASEN J.O., HJØRTING-HANSEN E.: Intra-alveolar root fractures: radiographic and histologic study of 50 cases. J. Oral Surg. 1967, 25, 414–426.
 6. DAVIDOVICH E., HELING I., FUKS A.B.: The fate of a mid−root fracture: a case report. Dent. Traumat. 2005, 21, 170–173.
 7. BYSTROM A., CLAESSON R., SUNDQVIST G.: The antibacterial effect of camphorated paramonochlorophenol, camphorated phenol and calcium hydroxide in the treatment of infected root canals. Endod. Dent. Traumat. 1985, 1, 170–175.
 8. FRANK A.L.: Therapy for the divergent pulpless tooth by continued apical formation. J. Am. Dent. Assoc. 1966, 72, 87–93.
 9. TAMBURIC S.D., VULETA G.M., OGNJANOVICH J.M.: In vitro release of calcium and hydroxyl ions from two types of calcium hydroxide preparation. Int. Endod. J. 1993, 26, 125–130.
 10. CVEK M.: Prognosis of luxated non−vital maxillare incisors treated with calcium hydroxide and filled with guttapercha. A retrospective clinical study. Endod. Dent. Traumat. 1992, 8, 45–55.
 11. WHITE J.K. LACEFIELD W.R. CHAVERS L.S., ELEAZER P.D.: The effect of three commonly used endodontic materials on the strength and hardness of root dentine. J. Endod. 2002, 28, 828–830.
 12. ANDREASEN J.O., FARIC B., MUNKSGAARD E.C.: Long−term calcium hydroxide as a root canal dressing may increase risk of root fracture. Dent. Traumat. 2002, 18, 134–137.
 13. ROSENBERG B., MURRAY P.E., NAMEROW K.: The effect of calcium hydroxide root filling on dentin fracture strength. Dent. Traumat. 2006, 23, 26–29.
 14. TRONSTADT L., ANDREASEN J.O., HASSELGREN G., KRISTERSON L., RIISS I.: pH changes in dental tissues after root canal filling with calcium hydroxide. J. Endod. 1980, 7, 17–21.
 15. NERWICH A., FIGDOR D., MESSER H.H.: ph changes in root dentine over a 4−week period following root canal dressing with calcium hydroxide. J. Endod. 1993, 19, 302–306.
 16. SHABAHANG S., TORABINEJAD M., BOYNE P.J. ABEDI H. H. MCMILLAN P.: Apexification in immature dog teeth using osteogenic protein−I, mineral trioxide aggregate, and calcium hydroxide. J. Endod. 1999, 25, 1–5.
 17. WHITERSPOON D., HAM K.: One−visit apexification: technique for inducing root−end barrier formation in apical closures. Pract. Periodont. Aesthetic Dent. 2001, 13, 455–460.
 18. FELIPPEW.T., FELIPPE M.C.S., ROCHA M.J.C.: The effect of mineral trioxide aggregate on the apexification and periapical healing of teeth with incomplete root formation. Int. Endod. J. 2006, 39, 2–9.
 19. GIULIANI V., BACCETTI T., PACE R., PAGAVINO G.: The use of MTAteeth with necrotic pulps and open apices. Dent. Traumat. 2002, 18, 217–221.
 20. BRAMANTE C.M., MENEZES R., MORAES I.G., BERNARDELI N., GARCIA R.B., LETRA A.: Use of MTA and intra−canal post reinforcement in a horizontally fractured tooth: a case report. Dent. Traumat. 2006, 22, 275–278.
 21. BORTOLUZZI E.A. SOUZA E.M., REIS J.M.S., ESBERARD R.M., TANOMARU−FILHO M.: Fracture strength of bovine incisors after intra−radicular treatment with MTA in an experimental immature tooth model. Int. Endod. J. 2007, 40, 684–691.