Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 247–251

Publication type: clinical case

Language: English

Application of the Mineral Trioxide Aggregate (MTA) in Apexification – Case Reports

Zastosowanie Mineral Trioxide Aggregate (MTA) w procedurze apeksyfikacji – opis przypadków

Lidia Postek−Stefańska1,, Anna Jodłowska1,, Iwona Wysoczańska−Jankowicz1,

1 Department of Pediatric Dentistry Medical University of Silesia

Abstract

Background. The purpose of apexification is to finish root end formation or stimulatation of mixed periodontalpulpal tissue to form mineralized barrier closing root canal.
Objectives. The aim of the work was to assess application of MTA in apexification in 2 patients in developmental age. Material and methods. Apexification with use of MTA was carried out in 2 patients with immature central maxillary incisors. Root canals were instrumented with step−down technique. The layer of MTA (3–4 mm of thickness) contacting with radiological apex were applied under control of endodontic microscope and with the aim of special applicator. Root canals were obturated using vertical condensation with AH plus and gutta−percha points and crowns were restored with composite material.
Results. Control x−rays after 3, 6 and 12 months showed correct condition of root end and no pathological lesions in periapical tissues. Conclusion. Until now results of researches show that MTA might be used in apexification with very good result.

Streszczenie

Wprowadzenie. Apeksyfikacja to procedura mająca na celu zakończenie procesu formowania wierzchołka korzenia lub pobudzenia mieszanej tkanki miazgowo−ozębnowej do wytworzenia zmineralizowanej bariery zamykającej światło kanału korzeniowego.
Cel pracy. Ocena zastosowania preparatu MTA w procesie apeksyfikacji u dwóch pacjentów w wieku rozwojowym.
Materiał i metody. Apeksyfikację z zastosowaniem preparatu MTA wykonano u 2 pacjentów w niedojrzałych zębach siecznych centralnych szczęki. Kanały korzeniowe opracowano techniką step−down. Pod kontrolą mikroskopu endodontycznego i za pomocą specjalnego podajnika nakładano warstwę 3–4 mm preparatu MTA stykającą się z wierzchołkiem radiologicznym. Kanały wypełniono metodą kondensacji pionowej z wykorzystaniem preparatu AH plus i ćwieków gutaperkowych, a korony zębów odbudowano materiałem kompozytowym.
Wyniki. Kontrolne zdjęcia RTG po 3, 6 i 12 miesiącach wykazały prawidłowy stan wierzchołka korzenia i brak zmian patologicznych w tkankach okołowierzchołkowych.
Wnioski. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, iż materiał MTA może być wykorzystywany z bardzo dobrym rezultatem w procedurze apeksyfikacji.

Key words

apexification, MTA

Słowa kluczowe

apeksyfikacja, MTA

References (25)

 1. JODłOWSKA A.: Ocena skuteczności materiałów na bazie wodorotlenku wapnia i hydroksyapatytu zastosowanych w celu apeksyfikacji korzeni niedojrzałych u dzieci. Rozprawa doktorska, SUM 2007.
 2. HAM K.A., WITHERSPOON D.E., GUTMANN J.L., RAVINDRANATH S., GAIT T.C., OPPERMAN L.A.: Preliminary evaluation of BMP−2 expression and histological characteristics during apexification with calcium hydroxide and mineral trioxide aggregate. JOE 2005, 31, 275–278.
 3. PRADHAN D.P., CHAWLA H.S., GAUBA K., GOYAL A.: Comparative evaluation of endodontic management of teeth with unformed apices with mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide. J. Dent. Child. 2006, 73, 79–84.
 4. CIEPłY J.: Zastosowanie MTA w leczeniu zębów stałych niedojrzałych niedojrzałych martwą miazgą – opis przypadków. Poradnik Stomat. 2006, 6, 11–12, 6–10.
 5. FRIDLAND M., ROSADO R., ENG CH.: MTA solubility: A long term study. JOE 2005, 31, 376–379.
 6. RIBEIRO D.A., DUARTE M.A., MATSUMO M.A., MARQUES M.E., SALVADORI D.M.: Biocompatibility in vitro tests of mineral trioxide aggregate and regular and white portland cements. J. Endod. 2005, 31, 605–607.
 7. DRABARCZYK−NASIŃSKA M., KACPRZAK M.: Nowoczesne leczenie endodontyczne – materiały i metody wypełniania kanału korzeniowego. Nowa Stomat. 2001, 6, 3, 11–16.
 8. TORABINEJAD M., CHIVIAN N.: Clinical applications of mineral trioxide aggregate. J. Endod. 1999, 25, 197–205.
 9. ŁASZKIEWICZ J., CIESIELSKI P.: Zastosowanie materiału ProRoot MTA w leczeniu endodontycznym – przegląd piśmiennictwa. Poradnik Stomat. 2004, 4, 11, 32–36.
 10. SCHWARTZ R.S., MAUGER M., CLEMENT D.J., WALKER W.A.: Mineral Trioxide Aggregate: A new material for endodontics. JADA 1999, 130, 967–975.
 11. AEINEHCHI M., ESLAMI B., GHANBARIHA M., SAFFAR A.S.: Mineral trioxide aggregate (MTA) and calcium hydroxide as pulp−capping agents in human teeth: preliminary report. Int. Endod. J. 2003, 36, 225–231.
 12. FARACO I.M., HOLAND R.: Response of the pulp of dogs to capping with mineral trioxide aggregate or a calcium hydroxide cement. Dent. Traumatol. 2001, 17, 163–166.
 13. PARIROKH M., ASGARY S., EGHBAL M.J., STOWE S., ESLAMI B., ESKANDARIZADE A., SHABAHANG S.: A comparative study of white and grey mineral trioxide aggregate as pulp capping agents in dog‘s teeth. Dent. Traumatol. 2005, 21, 150–154.
 14. KARABUCAK B., LI D., LIM J., IQBAL M.: Vital pulp therapy with mineral trioxide aggregate. Dent. Traumatol. 2005, 21, 240–243.
 15. BODEM O., BLUMENSHINE S., ZEH D., KOCH M.J.: Direct pulp capping with mineral trioxide aggregate in a primary molar: a case report. Int. J. Paediatr. Dent. 2004, 14, 376–379.
 16. EIDELMAN E., HOLAN G., FUKS A.B.: Mineral trioxide aggregate vs. formocresol in pulpotomized primary molars: a preliminary report. Pediatr. Dent. 2001, 23, 15–18.
 17. HOLLAND R., SOUZA V., MURATA S.S., NERY M.J., BERNABE P.F., OTOBONI−FILHO J.A., DEZAN−JUNIOR E.: Healing process of dog dental pulp after pulpotomy and pulp covering with mineral trioxide aggregate or Portland cement. Braz. Dent. J. 2001, 12, 109–113.
 18. ZARZECKA J., GOŃCZOWSKI K.: Zastosowanie materiału MTA w zabiegach z zakresu mikrochirurgii endodontycznej – przegląd piśmiennictwa. Poradnik Stomat. 2003, 3, 1, 6–8.
 19. SHABAHANG S., TORABINEJAD M., BOYNE P.P., ABEDI H., MCMILLAN P.: A comparative study of root−end induction using osteogenic protein−1, calcium hydroxide and mineral trioxide aggregate in dogs. J. Endod. 1999, 25, 1–5.
 20. KOCH E.T., TORABINEJAD M., PITT−FORD T.R., BRADY K., MCDONALD F.: Mineral trioxide aggregate stimulates a biological response in human osteoblasts. J. Biomed Mater. Res. 1997, 37, 432–439.
 21. KOCH E.T., MCDONALD F., PITT−FORD T.R., TORABINEJAD M.: Cellular response to mineral trioxide aggregate. J. Endod. 1998, 24, 543–547.
 22. TORABINEJAD M., HIGA R.K., MCKENDRY D.J., PITT−FORD T.R.: Dye leakage of four root end filling materials: effects of blood contamination. J. Endod. 1994, 20, 159–163.
 23. FISCHER E.J., ARENS D.E., MILLER C.H.: Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate as compared with zincfree amalgam, intermediate restorative material, and Super−EBA as a root – end filling material. J. Endod. 1998, 24, 176–179.
 24. AQRABAWI J.: Sealing ability of amalgam, SuperEBA cement and MTA when used as retrograde filling materials. Br. Dent. J. 2000, 188, 266–268.
 25. TAIT C.M.E., RICKETTS D.N.J., HIGGINS A.J.: Weakened anterior roots – intraradicular rehabilitation. Brit. Dent. J. 2005, 198, 609–617.