Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 214–218

Publication type: original article

Language: Polish

Analiza przyczyn i metod leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem

An Analysis of the Causes and Methods of Endodontic Treatment of Immature Permanent Teeth

Maria Mielnik−Błaszczak1,, Anna Zioło1,, Magdalena Jałoza1,, Sylwia Miszczuk1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Choroby miazgi zębów stałych z niezakończonym rozwojem występują najczęściej jako powikłania próchnicy lub w następstwie ostrych urazówmechanicznych. Leczenie jest trudne i prowadzi dolicznych powikłań. W pracy opisano metody terapeutyczne chorób miazgi zębów z niezakończonym rozwojem oraz najczęściej występujące powikłania.
Cel pracy. Analiza przyczyn częstości występowania i metod leczenia endodontycznego zębów stałych niedojrzałych u dzieci zgłaszających się do Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UniwersytetuMedycznego w Lublinie, w latach 2005–2008.
Materiał i metody. Obserwowano 2349 dzieci w wieku 6–9 lat, które zgłosiły się do poradni z powodu różnych przyczyn. Z grupy tej wyodrębniono 38 pacjentów (1,62%) wymagających leczenia chorób miazgi zębów stałychniedojrzałych. Stanowili oni grupę badawczą, liczącą 22 dziewczynki i 16 chłopców.
Wyniki. Próchnica pierwszych zębów trzonowych była przyczyną chorób miazgiu 28 pacjentów. Ostre urazy mechaniczne zębów siecznych stanowiłyprzyczynę chorób miazgi u 10 przebadanych pacjentów.U pacjentów z grupy badawczej zastosowano różne metody leczenia choróbmiazgi w zależności od stadium zaawansowania choroby. U 9, u którychzakończono postępowanie lecznicze, zastosowano metodę amputacji częściowej, u 14 pacjentów metodę ekstyrpacji miazgi w znieczuleniu, a u 11 pacjentówmetodę mortalną. Z powodu braku wskazań do leczenia zachowawczego u 4 pacjentów dokonano ekstrakcji zębów. Pozostali pacjenci są wtrakcie leczenia.
Wnioski. Istotny wpływ na wynik leczenia chorób miazgi zębów niedojrzałych miała współpraca z pacjentem, a takżezastosowana metoda leczenia. Najlepsze wyniki leczenia polegające napełnej apeksyfikacji uzyskano po zastosowaniu częściowej amputacjimiazgi.

Abstract

Background. The pulpal diseases of immature permanent teeth are seen as a complication of caries or as a complication of mechanical injuries. Treatment of those diseases is very difficult and leads to many complications. The pulpal therapy of immature teeth and the most common complication, that are seen after treatment, are discussed in the paper.
Objectives. The aim of the study was the analysis of the frequency of performing obligatory endodontic treatment of immature permanent teeth in the children treated in Chair and Department of Paedodontics Medical University of Lublin in years 2005 to 2008 Materials and Methods. The group of 2349 patients aged 6–9 years were observed. Then, 38 patients (1.62%) were divided into the experimental group. The first group included 22 girls and the second group included 16 boys.Patients in this group required the endodontic treatment of immature teeth.
Results. The caries of immature teeth was the reason of pulpal disease in 28 of patients, and acute mechanical injuries were the reason for pulpal disease in 10 of patients in the experimental group. Patients from the experimental group were treated in different ways depended on progression of the disease. In 9 of patients partial pulpotomy was taken; in 14 of patients extripation in anesthesia was taken; in 11 of patients mortal method was taken; in 4 patients extraction was taken, because there was no therapeutic indication. The rest of patients from experimental group is still being treated.
Conclusion. Cooperation with young patients and method of treatment had important influence on result in the endodontic treatment of permanent immature teeth. The best results (apexification) were achieved with partial pulpotomy.

Słowa kluczowe

Zęby stałe niedojrzałe, choroby miazgi, leczenie endodontyczne

Key words

Immature permanent teeth, pulp disease, endodontic treatment

References (13)

 1. PYPEĆ L.J.: Leczenie powikłań ze strony miazgi i tkanek okołowierzchołkowych w stałych zębach dziecięcych po urazach mechanicznych z zastosowaniem biostymulacji laserowej. Przegl. Stomat. Wieku Rozwoj. 1996, 1, 26–29.
 2. MIELNIK−BłASZCZAK M., ZIOłO A.: The diagnostics of carietic defects in molar and premolar furrows in children and youth. Pol. J. Environ. Stud. 2008, 17, 6A, 1, 162–169.
 3. MIELNIK−BłASZCZAK M., ZIOłO A.: Współczesne metody diagnostyki choroby próchnicowej zębów u dzieci. Twój Przegl. Stomat. 2008, 11, 16–25.
 4. BARAŃSKA−GACHOWSKA M.: Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Wyd.Czelej, Lublin 2004, 258, 430.
 5. MIELNIK−BłASZCZAK M., PELS E.: Traumatic injuries to permanent teeth in children treated in Department of Paedodontics Medical Academy in Lublin. Ann. U.M.C.S. [Med] 1998, 53, 31–36.
 6. CAMP J.H., BARRET E.J., PULVER F.: Endodontic treatment for the primary and young permanent dentition. Pathways of the pulp. Pediatr. Endod. 2002, 8, 797–844.
 7. BłASZCZEĆ E., ŁĘSKI M.: Leczenie zębów stałych niedojrzałych – przegląd piśmiennictwa. Twój Przegl. Stomat. 2007, 7–8, 34–40.
 8. OLSZEWSKA A., DAKTERA−MICKER A.: Zastosowanie preparatów na bazie MTAu pacjentów w wieku rozwojowym – przegląd piśmiennictwa. Magazyn Stomat. 2006, 16, 7−8, 32–35.
 9. GHAZINI P.,AGHASIZADEH N.,SHEIKH−NEZAMI M.: Endodontic treatment with MTA apical plugs: a case report. J. Oral Sci. 2007, 49, 325–329.
 10. GIULIANI V., BACCETTI T., PACE R., PAGAVINO G.: The use of MTA in teeth with necrotic pulps and open apices. Dent. Traumatol. 2002, 18, 217–221.
 11. REGAN J.D., GUTMANN J.L., WITHERSPOON D.E.: Comparision of Diaket and MTA when used as root−end filling materials to support regeneration of the periradicular tissues. Int. Endod. J. 2002, 35, 840–847.
 12. PYPEĆ L.J.: Rozwój korzeni stałych górnych siekaczy leczonych metodami biologicznymi po urazach mechanicznych klasy II i III wg Ellisa u dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1994, 6–7, 87–90.
 13. POSTEK L., CIURLA M.: Rozwój korzeni zębów po leczeniu stanów pourazowych metodami biologicznymi. Czas. Stomat. 1991, 44, 46–52.