Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 2, April-June, p. 157–161

Publication type: original article

Language: English

Oral health prevention in view of Polish paediatricians

Profilaktyka chorób jamy ustnej w świadomości polskich pediatrów

Katarzyna Emerich1,, Jacek Wyszkowski2,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Gdańsku

2 Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Gdyni

Abstract

Background. Primary preventive strategies for oral health are an essential public health priority. Because of paediatricians frequent contact with families for routine preventive visits in the child's first few years of life, those doctors are in an ideal and unique position to advice families about the prevention of oral diseases in their children. The knowledge of paediatricians may enhance the implementation and eventual success of a preventive program.
Objectives. Therefore, the purpose of this survey was to assess Polish paediatricians knowledge regarding the prevention of oral diseases. As a pilot study the authors have administered anonymous questionnaire during one of the paediatricians conferences. Material and methods. The questionnaire comprised a series of questions pertaining to knowledge and the risk factors of oral diseases; an attitude towards the prevention of oral diseases; management practice in regard to preventive measures for oral diseases; and information about oral diseases. The final sample size included 100 paediatricians.
Results. 34% of paediatricians suggest to parents and caregivers the first dental examination in presence of a dental problem and 29% consider it necessary during the second year of age. A vast majority indicated that they were interested in obtaining more information (91%) and 43% have indicated that they haven’t attended any lectures on the oral health subject.
Conclusion. Concluding, our study raise the issue of lack of knowledge of the main risk factors for oral diseases. The collaboration between paediatricians and dentists especially paediatric dentists should be encouraged.

Streszczenie

Wprowadzenie. Świadomość problemów stomatologicznych dotyczących w szczególności dzieci i młodzieży jest w naszym społeczeństwie bardzo ograniczona. Lekarz pediatra oraz lekarz rodzinny najczęściej jako pierwsi udzielają rodzicom i opiekunom informacji na tematy dotyczące zarówno profilaktyki chorób narządu żucia, jak i leczenia niektórych schorzeń jamy ustnej.
Cel pracy. Celem przeprowadzonych pilotażowych badań ankietowych było określenie poziomu wiedzy lekarzy pediatrów z zakresu podstawowych zagadnień stomatologicznych.
Materiał i metody. Zawarte w ankiecie pytania dotyczyły czynników ryzyka chorób narządu żucia, czyli próchnicy, zapaleń przyzębia oraz wad zgryzu. Kolejne pytania dotyczyły postępowania lekarza pediatry pozwalającego zapobiegać rozwojowi poszczególnych chorób jamy ustnej, a także stosowanej profilaktyki fluorkowej. Badaniem ankietowym objęto 100 uczestników pediatrycznej konferencji naukowo−szkoleniowej.
Wyniki. Należy podkreślić, iż 34% ankietowanych pediatrów zaleca pierwszą wizytę stomatologiczną dziecka tylko w razie wystąpienia problemów w obrębie jamy ustnej, podczas gdy 29% pediatrów zleca pierwsze badanie dentystyczne w 2. roku życia dziecka. 43% lekarzy pediatrów nie brało udziału w żadnym szkoleniu/wykładzie dotyczącym problemów w obrębie jamy ustnej, a aż 91% ankietowanych chciałaby pogłębić swoją wiedzą dotyczącą profilaktyki chorób występujących w obrębie jamy ustnej.
Wnioski. Podsumowując można stwierdzić, że wiedza lekarzy pediatrów dotycząca zagadnień zdrowia jamy ustnej zdecydowanie wymaga poszerzenia. Bliższa współpraca lekarzy pediatrów oraz dentystów, a w szczególności pedodontów, powinna pomóc zwrócić uwagę na potrzebę edukacji rodziców dotyczącą profilaktyki chorób narządu żucia ich potomstwa.

Key words

prevention, knowledge, paediatricians

Słowa kluczowe

profilaktyka, wiedza, pediatrzy

References (11)

 1. American Academy of Pediatrics: Oral health risk assessment timing and establishment of the dental home. Pediatrics. 2003, 111, 1113–1116.
 2. The American Academy of Pediatric Dentistry: Clinical guideline on infant oral health care AAPD reference manual 2004–2005. [http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/G_InfantOralHealthCare.pdf].
 3. CUMMINGS S.M., SAVITZ L.A., KONRAD T.R.: Reported response rates to mailed physician questionnaires. Health Serv. Res. 2001, 35, 1347–1355.
 4. KELLERMAN S.E., HEROLD J.: Physician response to surveys. A review of the literature. Am. J. Prev. Med. 2001, 20, 61–67.
 5. LEWIS C.W., GROSSMAN D.C., DOMOTO P.K., DEYO R.A.: The role of the pediatricians in the oral health of children: a national survey. Pediatrics 2000, 106, 1–7.
 6. DI GIUSEPPE G., NOBILE C. G.A., MARINELLI A., ANGELILLO I.F.: Knowledge, attitude and practices of paediatricians regarding the prevention of oral diseases in Italy. BMC Public Health 2006, 6, 176.
 7. BADER J.D., ROZIER R.G., LOHR K.N., FRAME P.S.: Physicians' roles in preventing dental caries in preschool children. A summary of the evidence for the U.S. Preventive Service Task Force. Am. J. Prev. Med. 2004, 26, 315–325.
 8. DELA CRUZ G.G., ROZIER R.G., SLADE G.: Dental screening and referral of young children by pediatric primary care providers. Pediatrics 2004, 114, 642–652.
 9. BOTTENBERG P., VAN MELCKEBEKE L., LOUCKX F., VANDENPLAS Y.: Knowledge of Flemish paediatricians about children’s oral health – results of a survey. Acta Paediatrica 2008, 97, 959–963.
 10. TSAMTSOURIS A., GAVRIS V.: Survey of pediatricians attitudes towards pediatric dental health. J. Pedodont. 1990, 14, 152–157.
 11. SANCHEZ O.M., CHILDERS N.K., FOX L., BRADLEY E.: Physicians’ views on pediatric preventive dental care. Pediatr. Dent. 1997, 9, 377–383.