Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 1, January-March, p. 63–68

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ wybielania zębów nadtlenkiem wodoru na mikrotwardość szkliwa

Effect of Teeth Bleaching by Hydrogen Peroxide on Enamel Microhardness

Michał Chrobak1,, Urszula Kaczmarek2,

1 Prywatna praktyka stomatologiczna „Stomadent”, doktorant w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. W odpowiedzi na żądania pacjentów odnośnie do poprawy koloru zębów stawiane stomatologii estetycznej wprowadzono kilka systemów wybielania zębów. Powszechnie stosowanymi czynnikami aktywnymi do wybielania profesjonalnego, w gabinecie i w domu, są nadtlenek wodoru i nadtlenek karbamidu. Chociaż wykazano satysfakcjonującą zdolność tych związków chemicznych do rozjaśniania zębów, to nadal niepokój budzi ich oddziaływanie na tkanki zęba.
Cel pracy. Ocena wpływu wybielania zębów na mikrotwardość szkliwa w warunkach in vitro.
Materiał i metody. Z ludzkich zębów przedtrzonowych i trzonowych sporządzono bloczki stanowiące szkliwo i zębinę. Każdy bloczek podzielono na dwie części: niewybielaną – próba kontrolna (n = 9) i wybielaną – próba badana (n = 9). Do wybielania zastosowano LaserSmile Teeth Whitening System®. System ten stanowi 37% nadtlenek wodoru w żelu, który jest aktywowany laserem diodowym emitującym zakres fal długości ok. 810 nm. W warunkach klinicznych na jeden cykl wybielania składa się 3−krotna aplikacja żelu poddawana zróżnicowanej czasowo aktywacji. Badane próby poddawano 1 cyklowi wybielania (n = 5) lub większej liczbie cykli wybielania (n = 4). Mikrotwardość szkliwa mierzono za pomocą testu twardości Vikera. Za pomocą diamentowego wgłębnika wykonywano 5 wgłębień w różnych miejscach danej próby z użyciem obciążenia 50 g przez 15 s. Z uzyskanych 5 pomiarów obliczano wartość średnią, która stanowiła wartość twardości każdej próby.
Wyniki. Wybielane próbki w porównaniu z niewybielanymi wykazały istotną statystycznie redukcję w mikrotwardości szkliwa.
Wnioski. Wybielanie zębów z użyciem systemu LaserSmile Teeth Whitening System zmniejsza mikrotwardość szkliwa w warunkach in vitro.

Abstract

Background. Several bleaching systems have been introduced in response to the patients’ demands in range of the improvement of the colour teeth placed to aesthetic dentistry. The active agents commonly used for the bleaching in−office and at home are hydrogen peroxide or carbamide peroxide. Although positive results have been reported as for the teeth whitening ability of these chemical compounds, concerns still remain as to their impact on dental tissues.
Objectives. Evaluation of the effect of bleaching teeth on enamel microhardness in vitro condition.
Material and Methods. Block samples consisted of enamel and dentin were obtained from human premolars and molars. Each sample was divided into two part – the control unbleached specimen (n = 9) and the studied bleached specimen (n = 9). LaserSmile Teeth Whitening System® was used for bleaching. It consists of 37% hydrogen peroxide gel, which is activated by diode laser emitted wavelength spectrum ca. 810 nm. In clinical setting one cycle of the bleaching consists of 3−fold gel application subjected by different time of activation. The bleaching specimens were subjected to 1 bleaching cycle (n = 5) and more (n = 4). Microhardness of the enamel was measured with use of Vicker’s microhardness test. Indentations were made with a diamond intender of five separate locations using 50 g load for 15 s. The five values were averaged to produce one hardness value for each specimen.
Results. The bleached specimens in comparison to unbleached ones showed the statistically significant reduction in enamel microhardness.
Conclusion. Bleaching teeth with use of LaserSmile Teeth Whitening System decreases the enamel microhardness in vitro condition.

Słowa kluczowe

nadtlenek wodoru, wybielanie w gabinecie, test mikrotwardości Vickera, szkliwo

Key words

hydrogen peroxide, in−office bleaching, Vicker’s microhardness test, enamel

References (31)

 1. KIELBASSA A., ZANTNER C.: Znaczenie zabiegów wybielania zębów. Quintes 2002, 10, 135–142.
 2. DAHL J.E., PALLESEN U: Tooth bleaching. A critical review of the biological aspects. Int. Am. Assoc. Dent. Res. 2003, 14, 292–304.
 3. JOINER A.: The bleaching of teeth: A review of literature. J. Dent. 2006, 34, 412–419.
 4. LUK K., TAM L., HUBERT M.: Effect of light energy on peroxide tooth bleaching. J. Am. Dent. Assoc. 2004, 135, 194–201.
 5. SULIEMAN M., ADDY M., MACDONALD E., REES J.S.: A safety study in vitro for the effects of an in−office bleaching system on the integrity of enamel and dentine. J. Dent. 2004, 32, 581–590.
 6. CESAR I.C.R., REDIGOLO M.L., LIPORONI P.C.S., MUNIN E.: Analyses by photoreflectance spectroscopy and Vicker’s hardness of conventional and laser−assisted tooth bleaching. Am. J. Dent. 2005, 18, 219–222.
 7. KASHIMA−TANAKA M., TSUJIMOTO Y., KAWAMOTO K., SENDA N., ITO K., YAMAZAKI M.: Generation of free radicals and/or active oxygen by light or laser irradiation of hydrogen peroxide or sodium hypochlorite. J. Endod. 2003, 29,141–143.
 8. GOLDSTEIN R.E., GARBER D.A.: Complete dental bleaching. Quintessence Publishing C., Chicago 1995.
 9. COLLINS L.Z., MAGGIO B., LIEBMAN J., BLANCK M., LEFORT S., WATERFIELD P., LITTLEWOOD D., NAEENI M., SCHÄFFER F.: Clinical evaluation of a novel whitening gel, containing 6% hydrogen peroxide and standard fluoride toothpaste. J. Dent. 2004, 32, 13–17.
 10. RODRIGUES J.A., ERHARDT M.C.G., MARCHI G.M., PIMENTA L. A.F., AMBROSANO G.M.B.: Association effect of inoffice bleaching and nightguard vital bleaching on dental enamel microhardness. Braz. J. Oral Sci. 2003, 2, 365–369.
 11. RODRIGUES J.A., MARCHI G.M. AMBROSANO G.M.B., HEYMANN H.O., PIMENTA L.A.: Microhardness evaluation of in situ vital bleaching on human dental enamel using a novel study design. Dent. Mater. 2005, 21, 1059–1067.
 12. PRETTY I.A., EDGAR W.M., HIGHAM S.M.: The effect of bleaching on enamel susceptibility to acid erosion and demineralization. Br. Dent. J. 2005, 198, 285–290.
 13. BASTING R.T, RODRIGUES A.L. JR., SERRA M.C.: The effects of seven carbamide peroxide bleaching agents on enamel microhardness over time. J. Am. Dent. Assoc. 2003 134, 1335–1342.
 14. OLIVEIRA R., PAES LEME A.F., GIANNINI M.: Effect of carbamide peroxide bleaching gel containing calcium or fluoride on human enamel surface microhardness. Braz. Dent. J. 2005, 16, 103–106.
 15. PINTO C.F., OLIVEIRA R., CAVALLI V., GIANNINI M.: Peroxide bleaching agent effects on enamel surface microhardness, roughness and morphology. Braz. Oral Res. 2004, 18, 306–311.
 16. ARAUJO E.M., BARATIERI L.N., VIEIRA L.C., RITTER A.V.: In Situ Effect of 10% carbamide peroxide on microhardness of human enamel: function of time. J. Esthet. Restor. Dent. 2003, 15, 166–174.
 17. ÜNLU N., ÇOBANKARA F.K., ALITNÖZ C., ÖZER F.: Effect of home bleaching agents on the microhardness of human enamel and dentin. J. Oral Rehabil. 2004, 31, 57–61.
 18. JIANG T., MA X., WANG Y., TONG H., SHEN X., HU Y., HU J.: Investigation of the effects of 30% hydrogen peroxide on human tooth enamel by Raman scattering and laser−induced fluorescence. J. Biomed. Opt. 2008, 13, 14–19.
 19. LOPES G.C., BONISSONI L., BRATIERI L.N., VIEIRA L.C.C., MONTEIRO JR S.: Effects of bleaching agents on the hardness and morphology of enamel. J. Esthet. Restor. Dent. 2002, 14, 24–30.
 20. WIEGAND A., SCHREIER M., ATTIN T.: Effect of different fluoridation regimes on the microhardness of bleached enamel. Oper. Dent. 2007, 32, 610–615.
 21. DA COSTA J.B., MAZUR R.F.: Effects of new formulas of bleaching gel and fluoride application on enamel microhardness: an in vitro study. Oper. Dent. 2007, 32, 589–594.
 22. GÖTZ H., DUSCHNER H., WHITE D.J., KLUKOWSKA M.A.: Effects of elevated hydrogen peroxide “strip” bleaching on surface and subsurface enamel including subsurface histomorphology, micro−chemical composition and fluorescence changes. J. Dent. 2007, 35, 457–466.
 23. POLYDOROU O., HELLWIG E., HAHN P.: The efficacy of three different in−office bleaching systems and their effect on enamel microhardness. Oper. Dent. 2008, 33, 579–586.
 24. FEJERSKOV O., THYLSTRUP A., LARSEN M.J.: Rational use of fluorides in caries prevention. A concept based on possible cariostatic mechanisms. Acta Odontol. Scand. 1981, 39, 241–249.
 25. SHANNON H., SPENCER P., GROSS K., TIRA D.: Characterization of enamel exposed to 10% carbamide peroxide bleaching agents. Quintes Int. 1993, 24, 39–44.
 26. FLAITZ C.M., HICKS M.J.: Effects of carbamide peroxide whitening agents on enamel surfaces and caries−like lesion formation: an SEM and polarized light microscopic in vitro study. J. Dent. Child. 1996, 63, 249–266.
 27. ATTIN T., KIELBASSA A.M., SCHWANENBERG M., HELLWIG E.: Effect of fluoride treatment on remineralization of bleached enamel. J. Oral Rehabil. 1997, 24, 282–286.
 28. TEN CATE J.M.: In vitro studies on the effects of fluoride on deand remineralization. J. Dent. Res. 1990, 69, Spec. Issue, 614–619.
 29. LARSEN M.J, BRUNN C.: Caries chemistry and fluoride – mechanism action. In: Textbook of clinical cariology, Copenhagen, Munskgaard 1998, 231–244.
 30. JUSTINO L.M., TAMES D.R, DEMARCO F.F.: In situ and in vitro effects of bleaching with carbamide peroxide on human enamel. Oper. Dent. 2004, 29, 219–225.
 31. MAIA E., BARATIERI L.N., CALDEIRA DE ANDRADA M.A., MONTEIRO S. JR., VIEIRA L.C.: The influence of two home−applied bleaching agents on enamel microhardness: an in situ study. J. Dent. 2008, 36, 2–7.