Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 1, January-March, p. 134–138

Publication type: report

Language: Polish

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz ważniejsze wydarzenia na Wydziale Lekarsko−Stomatologicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2008 roku

Report from Board Activity of the Lower Silesian Branch of the Polish Stomatological Association and More Important Events in the Faculty of Dentistry at Wroclaw Medical University in the Year 2008

Danuta Nowakowska1,, Aleksandra Rzeszut1,

1 Zakład Materiałoznawstwa, Katedra Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

References (1)

  1. None